Skildpadder ABC / Sumpskildpadder og landskildpadder. Vi modtager og passer skildpadder. Det gode skildpaddeliv og 100% privat. 

Tegnet af Chr. Sand.

Tegnet af Chr. Sand.

Skildpadder ABC er dyreværnsarbejde - Vi kan modtage og hjælpe sumpskildpadder, moskusskildpadder og landskildpadder og akvariefisk - Undervisning - Vi har *NO KILL - Frivilligt arbejde - Pasning og pleje af skildpadder - Vi passer på naturen - Transport og fotografering📸 af skildpadder.

🚑 Bemærk: Ved du godt, Skildpadder ABC kan typiske passe og pleje en syg sumpskildpadde, i flere måneder, for det en konsultation hos dyrlægen koster.

📧 Email til skildpadder.abc@gmail.com eller kontakt os

Bemærk, vi besvarer alle. Mangler du et svar, på mail, tjek dit spamfilter.

☎️Telefontid alle dage, træffes bedst kl.12-17. Tlf.3121 0494

🚑 Transport, kan bestilles.

Besøg efter forudgående aftale, alle dage også i weekenden. Bedst mellem kl.12-17.

Adresse: Skildpadder ABC. Kvaglundparken 1. 3.sal. nr.35. 6705 Esbjerg Ø. 

🦽Handicapvenlige forhold.

Se vores anlæg, inden du afleverer en skildpadde. Se billeder nedenfor👇

Vi har over 40 års erfaring med skildpadder.

*NO KILL betyder, vi afliver ikke sunde eller behandlings mulige skildpadder. Vi forbeholder dødshjælp til dødssyge dyr og de skildpadder der anses for farlige.

Turtle - Tortoise Rescue and Rehoming. Use Google translate for the page. You can use Google Translate for the website.

Denne side er opdateret d.14. marts 2023

Sumpskildpadder der er lidt større, holder vi damme.

Moskusskildpadder har flere akvarier 325 - 550 - 725 liter.

Landskildpadder har vi både ude- og indendørsanlæg til.

Politiet kom forbi med en skildpadde.

Her har vi hentet over 100 skildpadder.

Vi hjælper mange med deres syge sumpskildpadder

Rødøret terrapin han, vi er i gang med at give den rette pleje og pasning. Skildpadden har store problemer med sit skjold og skind. Skildpadden havde ikke fået UVB-lys, vitaminer og mineraler i mange år.

Rødøret terrapin han, vi er i gang med at give den rette pleje og pasning. Skildpadden har store problemer med sit skjold og skind. Skildpadden havde ikke fået UVB-lys, vitaminer og mineraler i mange år.

Har du en syg sumpskilpadde?

Vi ser gerne på din syge sumpskilpadde, og anbefaler dig det næste skridt?

Vi kan også hjælpe dig med at få din sumpskildpadden rask igen. Vi kan passe og pleje din sumpskilpadde, på vores "sygeafdeling" her hos Skildpadder ABC, indtil skildpadden igen er rask.

Vi har skildpadder inde i pleje fra få uger til hele år.

I årenes løb, har vi helbredt langt over tusinde skildpadder.

Det er ikke så dyrt som du tror.

Bemærk: Vi kan typiske passe og pleje en syg sumpskilpadde, i 2-3 måneder, for samme pris, hvad en dyrlæge tager for en konsultation.

Syge sumpskildpadder kan også indleveres til Skildpadder ABC. Vi har *NO KILL!

*Syge skildpadder, der kan reddes, redder vi.

Kontakt os.

Vores historie / Our history

Hos Skildpadder ABC - Der vil jeg få det gode skildpaddeliv!

Hos Skildpadder ABC - Der vil jeg få det gode skildpaddeliv!

Read the Turtle ABC homepage in English, use Google Translate

Forløberen for Skildpadder ABC, er først den privatejede Moskusskildpadde.dk, hvor jeg alene hjælper dyr, derefter blev det til dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening, i daglig tale kaldet Sumpskildpadder, hvor vi søgte legater og fonde og andre om støtte til vores arbejde. Foreningen blev lukket på grund af Corona og navnet ændres til Skildpadder ABC.

I 1981 fik jeg mine første Rødøret terrapiner. Med de to første sumpskildpadder og frem til i dag, har jeg over 40 års erfaring med skildpadder.

Som foreningens tidligere formand, undertegnede startede jeg først Moskusskildpadder.dk op i 2011. Det var meningen at jeg kun skulle have hjemmesiden her, hvor jeg ville fortælle om moskusskildpadder og deres pasning mv. Det tog om sig, fordi mange havde behov for at kunne komme af med deres skildpadde på en god måde, hvor det ikke var nødvendigt at skulle aflive deres skildpadde.

Det holdt jeg alene i gang indtil 2014, med store underskud, hvert år. De underskud betalte jeg af egen lomme. Det var ikke rimeligt at fortsætte på denne måde. Men på grund af det meget store behov der var og er for at hjælpe skildpadde, måtte jeg komme op med en bedre løsning eller også bare glemme alt om at hjælpe skildpadder. Vi var nogle stykker der gik sammen og oprettede dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening. Hvor vi blandt andet arbejde med, at redde skildpadder, natur, samarbejde med Miljøstyrelsen, det offentlige, undervisning og søge legater og fonde og andre om støtte til vores dyreværnsarbejde. 

Vi åbnede internetforretningen SkildpaddeShop.dk Det gav os meget mere arbejde, men shoppen gav os et lille overskud, vi kunne benytte til at hjælpe skildpadder i nød med.

Dyreværnsforeningen lukker vi pga. Corona og den nedgang der fulgte. Shoppen blev i 2020 overtaget af vores bestyrelsesmedlem Thomas, der i dag driver SkildpadderShop.dk - Her får man gennemtestet foder og udstyr til skildpadder, til gavn for skildpaddeejer og deres dyr.

Det lykkedes os at holde foreningen i gang gennem 6 år, indtil Corona, fjernede foreningens økonomiske grundlag. Bestyrelsen tog den nødvendige beslutning at lukke ned for dyreværnsforeningen, så dyr og forretningen kunne afvikles til alles bedste. De sidste likvider der var tilbage i foreningens kasse, de blev overført til Red Barnet. Vores revisorfirma var Deloitte i Esbjerg.

Vi kan glæde os over, at det lykkedes os gennem årene at skaffe økonomi og gode hjem til flere tusinde skildpadder, der i dag har fået det gode skildpaddeliv. Masser af kæleskildpadder og heriblandt de invasive skildpaddearter har vi holdt ude af den danske natur, hvor de kunne gøre skade på vores naturlige danske dyreliv eller skildpadder måske lider en kummerlige død, hvilket er det der typisk sker når en skildpaddeejer ikke vil påtage sig det fulde ansvar for sit kæledyr.

Fortsætter 👇 

100% privat og frivilligt arbejde

Spørg Claus Sand om skildpadder. 
Jeg fik mit første akvarium i 1970 og mine første skildpadder i 1981.

Spørg Claus Sand om skildpadder.
Jeg fik mit første akvarium i 1970 og mine første skildpadder i 1981.

Jeg havde nu accepteret at det var slut med at hjælpe skildpadder, troede jeg? Men min interesse for skildpadder forsvinder selvfølgelig ikke bare lige sådan. I det små vil jeg gerne hjælpe skildpadder, til det gode liv. Med mine mange års erfaring med at hjælpe skildpadder, kan jeg ikke bare gå tilbage til start, hvor jeg betalte mange af udgifterne selv, eller under dyreværnsforeningen Sumpskildpadder.dk, hvor støtte kunne søges gennem fonde mv. Som privat er der ingen organisation bagved, derfor må det hele balancere økonomisk ved egenbetaling, når man beder om hjælp til sin skildpadde.

I dag er vi en lille gruppe førtidspensionister, i alderen fra omkring 40 år til 60+ år, der er Skildpadder ABC. Vi har i dag mulighed for at hjælpe de skildpaddeejere, der selv vil tage et medansvar, for deres skildpadde og betale et mindre gebyr, når de afleverer deres skildpadde til os.

Det skal nævnes her, så misforståelser undgås - Vi har udmærket økonomi til at hjælpe alle de skildpadder, vi her sige ja tak til at hjælpe, det skal ingen være i tvivl om. Vi er klar til at påtage os det ansvar der skal til, så skildpadden får det gode liv.

Det er vores viden, erfaring og lysten der er grundlaget for at kunne hjælpe skildpadder. 

I enkele tilfælde, hvor vi vurderer det er økonomisk forsvarligt, kan vi tage imod skildpadder og hjælpe med udstyr til skildpaddeejere, hvis vi mener det er den bedste hjælp for dyrene og uden beregning for ejeren.

Vi kan desværre ikke uden beregning hjælpe så mange skildpaddeejere, som vi gerne vil. Som det er nu, er der desværre ikke meget tilbage i vores økonomi, efter der er blevet betalt husleje, el, vand (udgifter svarer til en stor lejlighed), foder, udstyr og alt det andet der skal til. De udgifter skal dækkes, det er vel rimeligt nok. Skildpadder ABC har heldigvis ingen lønomkostninger. Vores viden og erfaring deler vi gerne gratis ud af. 

Vores filosofi har altid været, skal vi hjælpe, så skal det gøres ordentligt. Dyrene skal have det de har behov for.

Vi kan ikke som nogen, bare nøjes med at grave et par huller, i en græsplæne eller leve med at klemme endnu en skildpadde ind bag glaslåger, i et allerede overfyldt terrarium og ellers bare lade står til.

Der skal altså meget mere til for at kunne gøre det ordentligt. At hjælpe skildpadder, det koster penge. Det mangler også bare at udvise respekt overfor de skildpaddeejer, der overlader deres skildpadde til os. De ejere har været glade for deres skildpadde og ønsker naturligvis det bedste for deres skildpaddes videre liv og det skal vi gi' dem ellers må vi sige nej tak. 

Når vi tager imod en skildpadde, der har behov for et nyt hjem, så er det underordnet, hvad der er grunden, om skildpadden er syg eller ejeren er eller man ikke længere orker at passe skildpadden, måske er det noget helt andet der er grunden til, at man vil af med sin skildpadden, vi vil gerne hjælpe også uden brok, fra vores side? Så længe ejeren selv vil tage et medansvar, betale et mindre gebyr, så tilbyder vi vores tid, viden og erfaring, den er gratis, det er desværre alt andet der koster.

Skildpaddeejer mangler hjælp. Skildpadde-hjælpen i Danmark er i dag en noget broget affære, hvor skildpaddehorder og profitjæger har kronede dage. Hvor mangel på ansvar og en laden stå til overfor dyrene er normen, bare deres egne behov dækkes. Det er ikke ligegyldigt, hvor man afleverer sin skildpadde. Dyrets ejer får, hvad de betaler for?

Skildpadden kan intet gøre, andet end hænge fast i livet, med det yderste af sine negle. -Masser af skildpadder lever et kummerligt liv, hvor de bliver sendt rundt mellem dyrets ejer og videre til en skolekammerat, til en nabo, til familie eller havner hos en tilfældig DBA køber, der lige har fået en pludselig indskydelse. Mange skildpadder sendes bare rundt og rundt, som passager på en ulidelig karruseltur. 

Zoologiske haver med en håndteringsaftale fra Miljøstyrelsen, de afliver af gode grunde de fleste skildpadder, de modtager, hvilket skildpaddeejerne selvfølgelig ikke ønsker "min skildpadde skal have det bedste". At aflive skildpadden, når man er nået hertil, ville måske været bedre for skildpadden - end det næste dyrets ejer kan finde på at kaste det stakkels dyr ud i. Aflivning kan kun ske hos en dyrlæge. 

Naturen🤔 det virker som om det er den allerbedste ide mange skildpaddeejer kan komme op med. "Jeg efterlader min søde lille skildpadde ude i den danske natur". "Her får min lille skalle det godt!". Ja, det er er da en fortræffelig ide⸮ En kæleskildpadde der har levet hele sit liv, i et lille akvarium, hvor fodret er blevet serveret i mundrette bider, så skildpadden ikke kløjes i maden. I bedste fald kan vi kalde ejerens ide - misforstået godhed. Desværre er der rigtig mange skildpaddeejere der har den vildfarende ide, at de vil efterlade deres skildpadde ude i naturen. Derfor - Det er ikke en god ide at efterlade sin skildpadde ude i naturen - Det er også ulovligt!

Skildpadder hører ikke hjemme i den danske natur og skildpadder betragtes derfor også af EU og den danske regering for en invasiv art  

Sæt ikke skildpadder ud i naturen   se også   Skildpaddens fjender i naturen

Heller ingen af de store danske dyreværn tager imod skildpadder, måske tager de imod et par stykker om året, de ved godt det er en meget bekostelig opgave at hjælpe mange skildpadder. Skildpadde-hjælp er det svært at finde økonomi til og have nok viden om, så skildpadder kan passes på en god måde. Derfor holder de store dyreværn sig til de populære katte, hunde og kaniner. Hvilket nogle af dem også er endda meget dygtige til og skal have ros for. 

Vi er nu privat og frivillige og holder kun til i Esbjerg. Vi kan modtage alle salgs skildpadder - Undtaget gule- og rødøret terrapiner også kaldet de invasive arter. Terrapiner er alt for dyre at håndtere for en privatperson, hvis det er manger og det skal være seriøst. Som dyreværnsforening, der modtog vi flere tusinde terrapiner, ingen har potentielt holdt flere terrapiner ude af den danske natur.

For at holde vores høje kvalitet, for at hjælpe skildpadder, så er det nødvendigt at vi holder arbejdet, med dyrene, her i Esbjerg. Vi kan derfor ikke åbne filialer andre steder, i landet.

Mangler du hjælp til din skildpadde, er du velkommen til at tage kontakt. Vi finder så ud af sammen, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og din skildpadde. Bemærk, vi modtager normalt ikke skildpadder gratis.

Vi kan i enkelte tilfælde hjælpe skildpadder og deres ejer gratis. Evt. hvor sygdom, dødsfald, social deroute og andet spiller ind. 

Foruden at tage os af skildpadder, tester vi en del produkter, om de er sikre og om de er anvendelige til skildpadder.  

Herfra er der tilbage at sige, tænk jer godt om inden I anskaffer jer krybdyr og skildpadder, det er en helt anden verden end pattedyrenes. 

Tak, til alle jer, der er med til at hjælpe de glemte skildpadder, til det gode skildpaddeliv.

Venlig hilsen
Skildpadder ABC
Claus Sand

Siden 1981.

English

Turtle Rescue and Rehoming is based in Esbjerg, Denmark and offers rehabilitation, vacations, adoption and education on turtle care. Turtle Rescue was formed by Claus Sand. At times, there may be over 100 turtles in our care, and Claus receives only a little financial help to pay for the care and veterinary bills of the turtles.

Many turtles suffer due to improper care or poor diet from inexperienced owners. Many of the turtles we receive These turtles can arrive with vitamin and minerals deficient or with a variety of shell conditions and stress. Turtles show no signs of disease until they are extremely unwell. It often takes months and even years to rehabilitate those turtles before they have recovered from their ordeals.

Vores domæner og persondata

Vores domæner:

Alle domæner er åbne og linker til denne hjemmeside og vores YouTube kanal.

Foto - Copyright - Brug af billeder

Leopardskildpadde (Stigmochelys pardalis) eller (Geochelone pardalis) på bro.

Leopardskildpadde (Stigmochelys pardalis) eller (Geochelone pardalis) på bro.

Ønsker du at benytte vores billeder og tekster fra hjemmesiden - Det kan udmærket lade sig gøre for: 

  • Privat. Skoleelever, studerende og andre private, der ønsker at benytte et foto eller en del af teksten, til ikke kommercielle formål. I må gerne kopiere et foto og tekst til, så længe du/I husker at referere til SkildpadderABC.dk eller se nedenfor*👇
  • Kommercielle interesser. Er du dyrlæge, dyrehandler, forfatter, myndighed, hjemmesideejer, professionelle o.a. og ønsker du at benytte vores billeder og tekster, så kontakt os. Det er ikke svært eller dyrt at få lov til at benytte vores billeder og tekster, til kommercielt brug.

*Privat. I må gerne kopiere et foto og tekst til, så længe du/I husker at referere til enten:

  • SkildpadderABC.dk
  • Sumpskildpadder.dk
  • Moskusskildpadde.dk
  • Moskusskildpadder.dk
  • Havskildpadder.dk
  • Snapskildpadder.dk
  • TurtleABC.dk

Vi er altid interesseret i at se dit skoleprojekt og andet, der indeholder tekst eller billeder fra Skildpadder ABC.

Kontakt Claus

Misbrug. Ulovligt brug af vores billeder og tekster; af professionelle og til kommercielle formål af alle slags, enten analogt eller digitalt brug, som blandt andet til bøger, blade, skrifter, plakater, folder mv. og internetplatforme af alle slags, blandt andre hjemmesider og andre internetsider, det kan være Facebook, Instagram, Twitter o.a. vil blive sendt til vores advokat, uden yderligere advarsel. 

Advokat
Kirk Larsen & Acanius
Torvet 21
6700 Esbjerg

YouTube SkildpadderABC

Skildpadder ABC YouTube kanal

Nyt. Vlog om skildpadder

Dette mix redder liv. Reptisun 5,0 UVB-pære - 35 w. halogen spot varmepære - Sera Raffy p fodersticks - ReptiVite med vitaminer og mineraler. Set hos SkildpadderShop.dk
Dette mix redder liv. Reptisun 5,0 UVB-pære - 35 w. halogen spot varmepære - Sera Raffy p fodersticks - ReptiVite med vitaminer og mineraler. Set hos SkildpadderShop.dk
Sand Maleri Galleri

Del siden