google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Flugtsikker dit skildpaddeanlæg - Vær klog!

Både for sumpskildpadder og landskildpadder

Indhegning og sikring af din havedam, så sumpskildpadder ikke kan flygte ud i naturen. Det er nødvendigt at have det klaret, inde der sættes skildpadder ned i dammen.

Landskildpadder og vandlevende skildpadder - Hvordan kan jeg holde mine skildpadder sikkert inde i anlægget?

Mange tager desværre alt let på denne opgave, og mange mister derved skildpadder. Enten skildpadden knækker sit skjold, når den falder ud over kanten på et akvarium eller skildpadden stikker af og ender ude i vores danske natur, til skade for vores naturlige dyreliv.

Hvilke problemer skaber skildpadder i naturen?

Det handler ikke om at bygge et 2. meter højt hegn, hvilket i mange tilfælde intet hjælper. Det drejer sig om at bruge hovedet og være klogere end en skildpadde. Det er ikke så let som man tror! Du kender godt historien om haren og skildpadden? Kan du huske, hvem der kom først i mål! Nemlig, ja, det var skildpadden.

Vil du have vores hjælp til sikker indhegning eller er du i tvivl, om dine sumpskildpadder og landskildpadder kan bryde ud af deres nuværende anlæg. Så er du velkommen til at kontakte os - Kontaktinfo. 

Under topsiden Havdeam - linker vi til endnu mere relevant viden, om at holde sumpskildpadder i havedam. 

Nedenfor gennemgår vi sikker indhegning og hvad du særlig skal holde øje med.

Denne side er opdateret d.5. juli 2023

Hvorfor vil sumpskildpadder ud af min flotte dam?

Sumpskildpadder der er flygtet fra dammen.

Sumpskildpadder der er flygtet fra dammen.

Sumpskildpadde hunner vil typisk forsøge at komme ud af indhegningen, for at finde det bedste sted, hvor hun kan lægge sine æg. Lige hvad der trigger en hun til at lægge sine æg et bestemt sted, kan være svært at forklare.

Hanner vil også tit gerne forlade en havedam: Hvorfor nu det? Er der flere hanner af samme sumpskildpaddeart, så vil én af dyrene være alfa han. Alfa hannen kan simpelthen gøre livet så surt for de andre hanner, så de vil væk fra dammen.

Det kan også være en hun der er alfa. Hun kan jage både hunner og hanner ud af dammen. 

Sumpskildpadder der vil vandre, det er naturligt for skildpadder.

Sørg for god indhegning, af skildpadder

Dammen er hegnet ind, med akrylglas. Vi anbefaler et 35 cm, højt hegn.

Dammen er hegnet ind, med akrylglas. Vi anbefaler et 35 cm, højt hegn.

Hvordan sikrer jeg mig, at mine skildpadder, ikke flygter ud i naturen?

På denne side viser vi og giver dig idéer til, hvordan du kan holde både sump- og landskildpadder sikkert inde, i dit anlæg og dyrene ikke slipper ud i naturen. Hvilket skildpadder ikke må. 

Det er sværere at holde sumpskildpadder inde i sin havedam og skildpaddeanlæg end mange tror? Mange sumpskildpadder og landskildpadder er dygtige til at klatre og grave. Hvilket man skal tage i betragtning, når dyrenes anlæg bygges og sikres.

Har du ingen erfaring, med skildpadder, i udendørs anlæg, så vil du blive overrasket over, hvad skildpadder kan kravle over og grave sig ud af. Mange skildpaddeejer er desværre lidt for nonchalant, når de forsøger at sikre deres dam, så sumpskildpadder ikke kan flygte. 

Vi kan ikke understrege det nok, skildpadder må ikke kunne slippe ud i den danske natur. Det er ulovligt! Sæt ikke skildpadder ud i naturen

Kæleskildpadder kan let miste livet i naturen: Skildpaddens fjender i dansk natur

Meget mere om at holde skildpadder, i haven: Skildpadder i haven

Sikre dit anlæg mod flugt!

Eksempel på en sikker indhegning, af sumpskildpadder. Her er de øverst 5-10 cm., af hegnet, bukket ind mod dammen. Samtidig er der lagt fliser/chaussesten langs hegnet, så skildpadder ikke kan grave sig ud.

Eksempel på en sikker indhegning, af sumpskildpadder. Her er de øverst 5-10 cm., af hegnet, bukket ind mod dammen. Samtidig er der lagt fliser/chaussesten langs hegnet, så skildpadder ikke kan grave sig ud.

Selv om du er ejer af din egen sø eller dam, så skal vandområdet hegnes behørigt ind, hvis du vil sætte skildpadder i. Sumpskildpadder er en invasiv*/ødelæggende art i Danmarks natur. 

Det er ulovligt at sætte sumpskildpadder ud i sin dam, hvis dyrene kan vandre direkte ud i naturen. Desværre ser og hører vi om denne ligegyldighed i visse personers adfærd, hvert år. Skildpadder vil vandre væk fra dammen! Det sker især når hunner vil finde et godt sted at lægge deres æg og når skildpadder presses ud, af dammen, af mere dominante dyr.

Der kan ikke adopteres skildpadder fra os, hvis ikke din dam er hegnet sikkert ind.

Sumpskildpadder og landskildpadder er de rene udbryderkonger.

Derfor er det meget vigtigt, at du ikke er nonchalant, når du skal sikre dine skildpadder. Det er helt nødvendigt, at du har helt kontrol over, hvor dine skildpadder er.

Du bør tage imod den viden, de mere erfarne skildpaddeejer tilbyder dig. Vi ved, af erfaring, at skildpadder kan kravle over næsten alt! Sørg for at dine skildpadder møder en udhængende kant, når dyrene forsøger at klatre over et hegn, enten det er et stakit, trådhegn eller en stenvæg/mur (se video).

En invasiv dyreart, er en dyreart der selv har bevæget sig over den danske grænse. Men sumpskildpadder er "smidt" ud i naturen, af ubetænksomme personer, skildpadder er ikke selv kommet til Danmark. Men de udsatte skildpadder, de opfører sig lige som en invasiv art, derfor kaldes de invasive, af os og andre der forsøger at løse problemet med de udsatte skildpadder. 

Tror du en murstensvæg er sikker?

En muresten væg, kan skildpadder klatre over. Selv en pudset murestensvæg, har vi set voksne sumpskildpadder 50 cm. op af!

Vigtigt ved indhegning!

Sådan et

Sådan et "hundehegn", stopper ikke din sumpskildpadde.

Et almindelig, lavt og "grønt" havehegn, der er sat stramt op, det kan de store skildpadder let klatre over! 

Her kan du bukke toppen af hegnet, ind mod damme, så skulle det være skildpaddesikret, den vej.

Det samme gælder med en stensætning og et flethegn, dem kan dine skildpadder også kravle over. En stensætning og et flethegn, de kan forbedres, med et trådnet eller et bræt, der er bukket eller lagt ned og rager ud over dyrene, når de forsøger, at kravle op.

Benytter du metalhegn, så er det en god ide, at male eller sprøjtemale trådhegnet sort. Så falder trådnette helt ind i omgivelserne og bliver næsten helt usynlig, for øjet.

Et hegn, hvor toppen, er bukket ind mod dammen (se foto eksempler), det kommer skildpadderne ikke over, men, måske under. Som du kan se, på billedet længere oppe, der er der lagt sten og fliser, op imod hegnet. Det kan sumpskildpadder ikke grave under. Du kan også grave hegnet lidt ned i jorden, så er dine dyr godt sikret, den vej.

Gode løsninger!

Et hegn, kan også afsluttes på toppen, med et bræt, der ligger ned og rager ud over og ind mod dammen. Det holder dine sumpskildpadder inde, hvor de skal være, i dammen.

Du kan også benytte lodrette metal stolper, eternit plader/fibercement plader, akryl plader, vandfast krydsfiner eller glaserede fliser, noget med en glat overflade, hvor dyrene ikke kan få fat, det vil være sikkert. Både over jorden og sikre sumpskildpadderne imod, at grave sig ud under hegnet.

Se nedenfor billeder, hvordan du kan sikre din dam, mod flugt.

Klik på billederne. 

Akrylplader er en sikker løsning.

Afrunding på toppen, kommer skildpadden ikke over.

Bræt på tværs, kan skildpadden ikke kravle over.

Sikker indhegning. Hegn der bukker ind imod anlægget og kampesten, så skildpadder ikke kan grave sig ud.

Fliser der hænger ud over dammen og lægte på tværs af brædder, holder sumpskildpadden inde.

Dårlige løsninger!

Flethegn. Ikke sikkert! Stod pilen derimod lodret, så kunne det måske fungere?

Flethegn. Ikke sikkert! Stod pilen derimod lodret, så kunne det måske fungere?

Billederne nedenfor, viser usikre løsninger til, at holde dine skildpadder inde.

De kan fungerer, hvis der på toppen lægges brædder, fliser eller andet der stikker ud over, ind imod dammen. Som skildpadden vil ramme imod, hvis den når helt op til kanten.


Du skal huske, din skildpadde har 24 timer i døgnet til at træne, på hegnet.


 • En murstensvæg, kan skildpadder klatre over. Selv en pudset murstensvæg, har vi set sumpskildpadder 50 cm. op af! Se video, på denne side.
 • Uanset hvor højt et stakit/hegn er, vil skildpadder klatre over!
 • Stenmur bygget op af chaussesten, brosten kan skildpadden klatre over!
 • Raftehegn, der har bark, skildpadden vil kunne få godt fat i barken.


Klik på billederne.

Lav murestensvæg. Ikke sikkert!

Det er bare for let. Det er let at sikre, med et bræt, på toppen, der rager ind over anlæget.

Et meget højt hegn. Ikke sikkert!

Det er svært, at holde skildpadder inde!

Chaussesten, brosten. Ikke sikkert!

Raftehegn. Ikke engang, selv om rafterne stod lodret. Ikke sikkert!

Ide til en skildpadde-dam, uden hegn omkring

Tværsnit af en havedam, hvor hegnet er fjernet. I stedet for, er der gravet en "skjult" grøft, så dyrene ikke kan komme ud, af havedammens område. Men, dyrene kan stadigvæk komme tilbage fra grøften, til dammen.

 1. Græsplæne.
 2. Glat væg, hvor dyrene ikke kan få fat. Skildpadder er meget dygtige klatrer.
 3. Grøft. Dyrene bliver stoppet, men ikke fanget.
 4. Dyrene kan kravle tilbage, i dammen.
 5. Vandfald, udstrømmer.
 6. Sumpet område.
 7. lavvandet område. Her placeres pumpen, til filtret.
 8. Undervandszone. Skal skildpadderne overvintre i dammen, så skal dybden være minimum 1,20. 
 9. Stamme, hvor skildpadderne kan ligge og sole sig.
 10. Plantehylder.
 11. Plantehylder.
 12. Strand, hvor skildpadderne kan lægge deres æg.

Hvordan du forbedre dine skildpadders overlevelse i dammen, gennem vinterdvale

Snapskildpadde vil til vandet

Man skal tænke sig godt om, når skildpadder skal hegnes ind. Et højt hegn, er slet ikke nok, til at holde sine skildpadder inde. Havde der været et ombuk, øverst oppe, ind over skildpadden, så havde skildpadden aldrig kunne komme over. Et hegn, behøver ikke at være ret højt, der skal bare være et ombuk, ind imod anlægget.

Hurtig eller midlertidig indhegning af din dam

Skildpadde barriere, flexrør.

Skildpadde barriere, flexrør.

Flexrør, kan også være en ide. Flexrør fås i plast, flere farver og i metermål. Flexrør er rund og har en glat overflade, som skildpadden ikke kan kravle over. Diameter på røret bør vel være minimum ca. 110 mm., afhængig af dyrenes størrelser. Flexrør kan ligge som en slange, rundt om, det område der skal sikres. Det er let at gå hen over og hindrer ikke din eller hundens adgang til området.

Selvfølgelig kan flexrør ikke benyttes alle steder. Men, hvor terrænnet er jævnt og ikke er overgroet, så skulle det virke efter hensigten, at holde skildpadderne inde.

Vi har set, rørene blive brugt, som dyrevenlige foranstaltninger, ved vådområder i USA, hvor rørene vil holde de fleste skildpadderne fra, at kravle ud på vejen og blive dræbt.

Overvågning og vildtkamera

Pas på dine skildpadder.

Hvert år forsvinder der skildpadder, fra skildpaddeejers udendørsanlæg, desværre også indendørsanlæg, enten skildpadder bliver stjålet eller naturens dyr tager ens skildpadder, så er det altid en sørgelig oplevelse.

Med et trådløst kamera, der gemmer en video, på enten et SD-kort, eller Google Cloud, eller du benyttet et vildtkamera, så vil du altid let kunne holde øje med, om det er rotter, en kat, ræv, mår, odder eller en person, der trænger ind til dine skildpadder, og du vil kunne tage dine forholdsregler.

Her hos Skildpadder ABC har vi forskellige overvågninger af vores dyr. Hvis personer skulle bryde ind til vores skildpadder, vil de blive anmeldt til politiet. Er det dyr, der trænger ind, så kan vi enten tage fat på myndigheder eller den lokale jægerforening, de vil enten rådgive eller hjælpe os, evt. med fælder.

Husk, det er dit ansvar at sikre dine skildpadder, så de ikke bliver enten stjålet, ædt eller er flygtet ud i naturen.

Del siden