google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Fang selv eller avl selv foderdyr og planter

Med denne side, vil vi forsøge at hjælpe dig, så det bliver lidt lettere for dig at give dine sumpskildpadder et afvekslende foder. 

Afvekslende foder, det er ikke så svært endda.

Denne side er opdateret d.23. maj 2023

Fodre med snegle

Mysteriesnegle, med en reje foran. De her snegle, hører til de invasive arter. Skulle de endelig forvilde sig ud i den danske natur, så dør de, når vandtemperaturen, når ned under 10 grader. Så de snegle, giver ingen problemer i Danmark.
Vores snegle, kommer fra et flere år gammelt kuld snegle, vi endnu høster af.

Mysteriesnegle, med en reje foran. De her snegle, hører til de invasive arter. Skulle de endelig forvilde sig ud i den danske natur, så dør de, når vandtemperaturen, når ned under 10 grader. Så de snegle, giver ingen problemer i Danmark.
Vores snegle, kommer fra et flere år gammelt kuld snegle, vi endnu høster af.

Sneglene på billedet, er mysteriesnegle (Ampullaria Cuprina), de kaldes også æblesnegle.

Desværre er denne flotte snegl, kommet på EU´s invasive liste, derfor er alt handel forbudt. Det betyder, at du heller ikke må give andre af dine snegle. 


Det er lidt ærgerligt, at denne snegl er blevet forbudt i EU og derfor må vi ikke anskaffe os mysteriesnegle i Danmark. Sneglen kan overleve i naturen, i Spanien + et par andre lande, i Europa, hvor vandtemperaturen, ikke kommer under +10 grader, om vinteren.
 

Snegle som foder til moskusskildpadder og snapskildpadder og andre skildpaddearter.

Både moskusskildpadder og snapskildpadder lever i Nordamerika, hvor snegle er en naturlig del af deres kost. Både moskus. og snapskildpadder har kraftige kæber, der let kan knuse snegle. 

Er snegle et ukendt foder, for dine skildpadder og de kan derfor godt ignorer sneglene, de første gange du forsøger at give snegle til dem. Prøv at knus et par snegle, så vil dine skildpadder hurtigt finde ud af, at snegle kan ædes. Når dine skildpadder først har smagt en snegl, så har de fået appetit for flere snegle.

Vi avler vores fodersnegle, i et særskilt akvarium.

Du kan let selv avle snegle som foder, til dine snapskildpadder og moskusskildpadder.

Nogle snegle, kan bliver så store, at selv de større snapskildpadder kan have glæde af at æde dem. 

Vi låner indimellem en moskusskildpadde eller to ud, hvis der er en akvarieejer der har et snegle problem, i sit akvarium. Moskusskildpadderne skal hurtigt få kontrol over det snegleproblem. Bemærk, vores moskusskildpadder er vandt til akvariefisk og vil normalt ikke æde af fiskesamlingen, hvor de i nogle dage kommer på sneglejagt.

Hvordan holdes snegle?

Mysteriesnegle holdes i vandtemperatur mellem 18 til 28 grader. Bliver vandet, meget koldere end +10 grader, så vil sneglen gå til. Har du dit akvarievand varmere end 28 grader, så yngler sneglen ikke og sneglen vil ikke leve så længe.

Foder. Vi giver vores snegle alt, fra kogte grøntsager, som gulerødder, blomkål, hvidkål og mælkebøtte og skvalderkål. Alt i fiskefoder, kattepiller og kaninpiller æder sneglene også lystigt af. 

Mysteriesnegle må ikke overfodres, de vil ellers æde sig ihjel. Har sneglen adgang til for store mængder af foder, så vil sneglen vokse så hurtigt, at sneglens hus, ikke kan følge med og sneglen vil derfor dø.

Husk, at give dine snegle kalk, til deres hus. Du kan benytte alt kalk, fra tavlekridt til sepiaskaller, kalkblokke til skildpadder mv. Du må derfor ikke benytte regnvand, det er helt fri for kalk, til sneglenes akvarium. Du vil hurtigt kunne se, på sneglens hus, hvis de mangler kalk.

Sepiaskaller vil flyde op til vandoverfladen, skallerne holder vi på bunden, af akvariet med lodder.

Eheim Aquaball filter. Filteret der ikke fanger snegleyngel, fiskeunger, rejeyngel eller skildpaddeunger.

Eheim Aquaball filter. Filteret der ikke fanger snegleyngel, fiskeunger, rejeyngel eller skildpaddeunger.

Mysteriesnegle er en af de få sneglearter, der kræver både en han og en hun for at lave opdræt. Det er meget svært at se forskel på han og hun, men har man 4-5 stk. i akvariet, så skulle det være mærkeligt at man ikke har begge dele.

Indret akvarium for opdræt af mysteriesnegle:


1. Vandstanden, skal sænkes, medmindre der allerede er en kant/låg på 5-10 cm. der er fri af vandet. Hvor sneglen kan sætte sin klase af æg fast. (Se foto nedenfor)

2. Du skal have en lille flok snegle, så du er sikker på at have både hunner og hanner. (gælder ikke for alle sneglearter) Sneglen er kønsmoden, når deres sneglehus, er ca. 3-6 cm. i diameter.


3. Vi anbefaler, at du har akvariet helt lukket, derved kan luftfugtigheden holdes højt, hvilket er nødvendigt, hvis æggene skal klække. Du slipper også for at snegleynglen holder sig i akvariet og ikke kravler ud i rummet.


4. Anbefalet temperatur, når du yngler med dine snegle, er 22-26 grader.

Få dage gamle snegle. De er allerede gule.

Få dage gamle snegle. De er allerede gule.

De første snegleunger, dukker op efter ca. 14 dage. Det er et skønt syn, at se de små unger komme til verden. Inden længe, er de klar som foder, til vores snildpadder.

Du kan let anskaffe dig nogle sneglearter, der ikke hører til de invasive arter. Så du kan opbygge en lille "besætning", så vil du altid have snegle, du kan fodre dine skildpadder med.

Denne anvisning, kan også benyttes til flere andre sneglearter.

Filter i et snegleanlæg. Her benytter vi enten en luftpumpe, der er tilsluttet en elefantfod/svampefilter (se nedenfor) eller Eheim Aquaball filter (se ovenfor), begge filtersystemer fanger ikke de små snegleunger eller rejer, du har i akvariet. Filterne er lette at justere. Vi vil gerne der kommer lidt alger i akvariet, så vores snegle altid har noget at gnaske i sig. Algebelastningen styres ved, mængden af vand vi skifter i akvariet og størrelsen af filterne.

Skildpadder ABC sælger ikke snegle og planter. Planter fordi, der let kan gemme sig snegle på plantens stængler.

Æg af Mysteriesnegle

Klase af æg, fra Mysteriesnegle, hænger under akvariets låg.
Du kan tydelig se, hvor fugtigt der er.

Æg lader vi klække på en plade

Vil du gerne have mange unger, så pil snegleklaser ned fra akvariets sider og læg dem på noget der flyder på vandet. Det kan være et lille stykke flamingo, vi benytte et stykke af vores Slimline baggrund. Husk fisk æder, hvad de kan gabe over.

Elefantfod/filtersvamp

Fungerer med en luftpumpe og fanger ikke snegleyngel, fiskeunger, rejeyngel eller skildpaddeunger.

Fang ferskvandsfisk

Det er hyggeligt at håndfodre sin guløret terrapin, med en hel skalle.

Det er hyggeligt at håndfodre sin guløret terrapin, med en hel skalle.

Når du først har fået et fisketegn, så kan du gå ud i naturen og få sat din fiskestang i søen, i forsøget på at fange nogle friske ferskvandsfisk, til dine sumpskildpadder.

Har vi for stor en fangst, så fryser vi fiskene hele ned, i små portioner. Så er de klar til brug, når der igen skal fodres med fisk. Fisken optøs og fodres gerne hele til vores sumpkildpadder. Det giver skildpadderne noget at arbejde med. Du kan evt. skære et hul i fisken eller dele fisken, hvis det er mindre sumpskildpadder og moskusskildpadder du vil fodre med fisk.

Lad nu være med at fjerne fiskens ben, indmad og finner, deri sidder alle de vitaminer og mineraler, med kalk dine sumpskildpadder har behov for. Ja vel sviner indmaden, i et akvarium. Men, du holder sumpskildpadder som de skal holdes, så må du klarer svineriet bagefter.

Måske skal du have anskaffet dig et større akvariefilter, hvis dine sumpskildpadder ikke må få hele fisk, i akvariet. Tænker du mere på rengøring end gøre det rigtige for dine skildpadder, så er det måske bedre, for din sumpskildpadde og dig, hvis du i stedet får dig en hamster 😉

Husk fisketegn den skal vi alle have. Husk også at få en evt. tilladelse fra den lokale sportsfiskerforening og evt. lodsejer.

Fange krebs, med krebsebrik

Marmorkrebs er også invasiv og uønsket i den danske natur. Denne krebs blev straks benyttet til foder. Vi modtager gerne krebs, hummer og andre dyr, der er blevet tilovers i et akvarium.

Marmorkrebs er også invasiv og uønsket i den danske natur. Denne krebs blev straks benyttet til foder. Vi modtager gerne krebs, hummer og andre dyr, der er blevet tilovers i et akvarium.

Krebs er et naturligt foder, for nogle af vores skildpadder. Især vores snapskildpadder er glad for krebs, hvilket er et naturligt foder, for snapskildpadder, i deres hjemland. 

I vores danske natur, har vi også den invasive signalkrebs. Vi tager derfor ud og fange nogle signalkrebs, som vores snapskildpadde, så får lov til at æde løs af.

Vi benytter krebsebrikker, til at fange krebs i. Se foto nedenfor 👇

Får skildpadden ikke ædt alle, de fangede signalkrebs, så vil vi straks aflive de resterende krebs og få dem frosset ned, så vores snapskildpadder, kan æde dem på et senere tidspunkt. 

De invasive signalkrebs, må man gerne fanges, til eget forbrug. Du må ikke samle krebs ind og lade dem leve i et kar, til senere. Når krebsen er fanget, så skal de aflives.

Signalkrebs er en invasiv art, der udkonkurrerer vores egne flodkrebs. Mere om, hvorfor signalkrebs er skadelige for vores naturlige danske dyreliv. Miljøstyrelsen 

Husk fisketegn den skal vi alle have. Husk også at få en evt. tilladelse fra den lokale sportsfiskerforening og evt. lodsejer.

Krebsebrik klar til brug

Læg evt. et stykke fisk, kattemad eller noget andet der lugter godt, ned i din krebsebrik. Du vil normalt hurtigt få lokket nogle krebs til, de vil nu kravle ind over nettets kant, for at få fat på fodret, nu skal du bare trækker krebsebrikken/nettet op.
Set hos effektlageret.dk

Signalkrebs. Foto Wikimedia.

Signalkrebsen kan kendes på to lyse pletter på klosaksen, det har givet den navnet ”signal”-krebs.
Signalkrebs er indført fra Nordamerika, til Sverige og Finland, til deres krebsefester. Herfra har krebsen vandret videre ud over Europa. Krebsen er uønsket i Danmark, fordi den udkonkurreret vores egne flodkrebs.

Alligator snapskildpadde fanger krebs. Der er et naturligt foder, for snapskildpadder, i deres naturlige hjemland Nordamerika.

Alligator snapskildpadde fanger krebs. Der er et naturligt foder, for snapskildpadder, i deres naturlige hjemland Nordamerika.

Foder du let kan finde udendørs

Hussnegle, mosesnegle, "dræbersnegle", regnorm og insekter.

Havesnegle og skovsnegle er et udmærket foder, til dine sumpskildpadder. Måske skal havesneglens hus knuses, i begyndelsen, inden alle skildpadder vil interessere sig for dem og forstår, at det er mad?

Mosesnegle. Er endnu et udmærket foder til dine skildpadder, som du selv kan fange det meste af året, i damme, moser og søer. Tag en spand og et net med ud i naturen og få en god dag. Mosesnegle er et godt og naturligt foder til dine sump- og moskusskildpadder. 

Stor mosesnegl (Lymnaea stagnalis) lever i ferskvand, det vil sige damme, moser og Søer. Om foråret og sommeren opholder den sig især i de områder, hvor der findes mange planter. 

"Dræbersnegle" Iberiske skovsnegl (Arion lusitanicus) kan du også give dine sumpskildpadder. Har du en havedam, er det en udmærket snegl at fodre med en gang imellem. Sneglen sviner en del, i et akvarium.

Regnorm. Regnorm som foder. Fat en greb og gå ud og grav, i jorden. Har du ikke selv en have, så kender du sikkert nogle der vil sætte pris på, at du graver lidt af deres køkkenhave.

Link til siden: Sådan avler du orme hjemme

Der er især mange mineraler, i regnorm. Første gang, dine sumpskildpadder ser en regnorm, kan de både være bange for ormen og andre springer på ormen og fortærer den straks, i løbet af nul komma fem. Det er altid interessant og kan være ret sjovt at se sine sumpskildpadder æde en orm. 

Gem nogle af ormene og tag ud og fang friske ferskvandsfisk, til dine sumpskildpadder. 


Insekter som foder. Især moskusskildpadder og unger har stor fornøjelse af at få insekter. Lav selv et insektnet eller anskaf dig et net, de er ret billige. Hele familien kan hygge sig med at fange insekter, især de mindste børn synes det er sjovt at lede efter og fange insekter.

Husk insekter findes der mange slags af og de gemmer sig mange steder. Find og fang alt fra bænkebider til de flyvende insekter. Jeres skildpadder vil hurtigt vænne sig til at æde insekter.

Hussnegle

Mosesnegle

Regnorm

Moskusskildpadde får regnorm for første gang

Alm. moskusskildpadden bliver lidt forskrækket over ormen der bevæger sig.

Holde mus som foderdyr til skildpadder

Vi fodrer her en kinesisk trekølsskildpadde med mus.

Vi fodrer her en kinesisk trekølsskildpadde med mus.

Vi har altid selv købt vores mus, til at fodre vores skildpadder med.

Men, du kan godt selv og uden de helt store problemer, opdrætte mus, du kan fodre dine skildpadder med.

Sumpskildpadder vil meget gerne æde en mus. De fleste landskildpadder tager også gerne en mus, hvis de kan komme af sted med det. 

Bemærk. Fang ikke mus med musefælde, til at fodre skildpadder med. Du ved intet om denne mus. Den er formodentlig inficeret med Salmonella og alt muligt andet, har musen lige ædt nogle musekorn, med gift osv. det ved du intet om? Så lad være med det.

Opdræt i stedet for mus, du selv har fodret og opdrættet til formålet.

Vi vil henvise dig til nettet, hvordan man selv kan opdrætter mus. Det er ret let.

Der er et eksempel her: Opdræt af fodermus

Insekter og melorm som foder

Flotte friske melorme. Gør med mere interessante for dine sumpskildpadder, giv melorme adgang til en sepiaskal de kan tygge i.

Flotte friske melorme. Gør med mere interessante for dine sumpskildpadder, giv melorme adgang til en sepiaskal de kan tygge i.

Insekter kan være et udmærket foder til dine skildpadder. Græshopper, fårekyllinger og bænkebider og andre insekter med lidt krop, er udmærkede foderemner. Så grib et net og ud i naturen og fange insekter.  

Det er spændende og ikke særligt svært, at holde melorme.

Dine skildpadder kan ikke leve, kun af melorme, men som en snack en gang imellem, så er de udmærket. Dine skildpadder, vil gerne spise dem.

Du kan benytte melorme, når du skal give dine skildpadder vitamin-, og kalk pulver. Du kan eventuelt stoppe pulveret ind, i melormen.

Opdrætter du selv melorme, så kan du give dem sepiaskaller, de kan gnave i. På den måde får melormen, et større indhold af kalk og bliver straks mere interessant for dine skildpadder, at spise.

Begynd med melorm. Lav et lille anlæg til opdræt.

Melormekulturen vokser og trives bedst ved 27 grader. 

Dyrene kræver meget lys og god ventilation. Du kan benytte alle form for plastikboks, spand, terrarie eller lignende beholder, bare der er glatte sider, så kan det bruges. Som udgangspunkt behøver du ikke et låg til dit melorme anlæg. Men, det vil være tilrådeligt at lægge et låg over billerne, de kan flyve. 

For højt luftfugtighed og kondensvand skal helst undgås, i anlægget. Det kan resultere i at mediet rådner og begynder at lugte, det ønsker vi ikke. Melorme kan sagtens tåle nogen fugt, de skal have lidt. Fugt giver vi vores melorm, gennem den fodring, vi giver til melormen.

Ønsker du at lægge et låg over anlægget, så skal det være godt ventileret, enten kan du borer mange huller i låget eller benyt et stykke myggenet, så der bliver en tilpas udskiftning af luften.

Vi vil anbefale, at du ikke har et for tyg lag af melorme og medie i anlægget. Her holder vi kun et lag af fodermedie og melorm på 2-3 cm tykt. 

Læg nu et lag savsmuld ned i boksen. Nu lægger du et hvede klid, lag mel eller havregryn over savsmuldet, det er melormens foder. 

Nu kan du evt. benytte billige karklude, du river dem i stykker, i dem kan insekterne lægge deres æg. Melorm er bitte små, når de klækker, men de vokser hurtigt.

Efter 4-6 uger forvandles pupper, til biller. Efter 3 uger begynder billerne at lægge æg. 

Livscyklus: Køb en pakke melorm - de forpupper sig - af pupperne, klækkes små sorte biller (de kan flyve) - billerne vokser og lægger æg - af æggene kommer der melorm. 

Vi fodre vores melorme med, alt fra: banan, æbler, agurk, mælkebøtte, melormen er begejstret for alle former for frugt og grønt (så længe det er usprøjtet), brød og brødrester. 

Vi fodrer kun med frugt og grønt, en gang om ugen, det gør at melormen er lidt længere om at forpuppe sig.

Pas på med frugt, giv lidt og tit, sørg for at fjerne rester. 

Husk, melorm benyttes som et tilskudsfoder og variation.

Du kan god forsøge at fodre dine skildpadder, med billerne. Billerne er bitre (det er en forsvarsmekanisme insektet har), så dine skildpadder gider dem sikkert ikke?

Vi modtog en kasse kakerlakker

Del siden