google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Havedam - Gode og sikre vandplanter for dine sumpskildpadder

Guløret terrapin svømmer rundt og ser ud til at nyde livet, i vores dam.

Guløret terrapin svømmer rundt og ser ud til at nyde livet, i vores dam.

Der skal ikke meget til, før vandets kvalitet ændrer sig og hele dammen overtages af alger. Der vil naturligt være nogle alger i dammen. Men for mange alger kan gøre din havedam til en sump, hvis algerne får lov til at sprede sig og overtage det hele. Benyt naturens egne kræfter, de vandrensende planter til at holde havedammen flot og ren. 

Vandplanter vil normalt ikke være nok til at holde dammen fri for alger, når man har sumpskildpadder i. Der skal også en god damfilter til.

Vi gennemgår nogle vandplanter, der vil kunne hjælpe med til at holde alger nede i dammen og samtidig er sikre for dine sumpskildpadder, hvis de skulle finde på at æde nogle af planterne.

Under topsiden Havdeam - linker vi til endnu mere relevant viden, om at holde sumpskildpadder i havedam. 

Denne side er opdateret d.28. marts 2023


Slideshow

Andemad, (flydeplante)
Andemad, (flydeplante)
Vand Hyacinth - Eichornia sp., (flydeplante)
Vand Hyacinth - Eichornia sp., (flydeplante)
Hornblad - Ceratophyllum demersum, (undervandsplante)
Hornblad - Ceratophyllum demersum, (undervandsplante)
Vandpest, (undervandsplante)
Vandpest, (undervandsplante)
Krebseklo, (flydeplante)
Krebseklo, (flydeplante)

Planter til din skildpadde dam

Åkander og nøkkeroser kan du sikre med kyllingetråd. Malers trådnettet sort, vil man næsten ikke kunne se nettet. 
Foto H. Nygaard

Åkander og nøkkeroser kan du sikre med kyllingetråd. Malers trådnettet sort, vil man næsten ikke kunne se nettet.
Foto H. Nygaard

Vandplanter spiller en afgørende rolle i havedamme, hvori der lever sumpskildpadder. De fungerer som fødekilde, skjulested og yngleområde for dine skildpadder. Flydeplanter, undervandsplanter og planter langs kanten af dammen, det er de tre hovedkategorier af vandplanter, som er i din skildpadde dam.

  • Flydende vandplanter benyttes som skjul, for de små skildpadder, de benyttes også til foder.
  • Undervandsplanter findes som navnet antyder, under vandet eller i vandoverfladen. Plantens rødder er enten forbundet til bundlaget eller flyder frit i vandet. 
  • Kantplanter.

Gode og sikre vandplanter, for dine sumpskildpadder, hvis også de kan finde på at æde af planterne.

Flydeplanter: 

Undervandsplanter:

Fire fintløvede undervandplanter, der vil egner sig godt til en havedam med fisk og sumpskildpadder. Planterne kan brede sig meget, men det er ikke noget problem. Bliver der for mange planter, kan de nemt fiskes op og smides på komposten. 
De vil alle optager store mængder af næringsstoffer fra vandet, og dermed være med til at holde alger nede.

Sumpplanter:

Kantplanter

Iris og siv Iris er giftig. Men, vi har holdt iris sammen med vores sumpskildpadder, de har aldrig rørt Iris. Skildpadder er kendt for at prøvesmage på en ny plante, de ikke kender. På den måde sikrer skildpadden sig, at den ikke bliver dødelig syg af at spise planten. I billedet øverst 👆 på siden, kan vi se stængler af en iris, ved siden af den guløret terrapin. Er du usikker, men gerne vil have planten rundt om din dam, så kan du evt. sikre planten, med lidt almindelig havehegn eller trådnet.

Iris og siv er lette at holde fjerne, hvis de skulle begynde at tage for meget plads.

Plant ikke dunhammer, de kan hurtigt gro hele dammen til, de er svære at fjerne.

Vi linker mest til Wikipedia og få planter til andre steder, hvor du finder lidt mere beskrivelse af planten. Skildpadder ABC har ingen økonomisk interesse i nogle af stederne. 

Klip sumpplanterne ned om efteråret, ellers falder de visne planter ned i dammen, hvor de går i forrådnelse.

Vandhyacinter og muslingeblomster er ikke dyre planter. De er ikke vinterhårdføre, og holder derfor kun sommeren over.

Undgå at plante nøkkeroser i nærheden af springvand, da planterne ikke kan lide at få sprøjtet vand på bladene.

Læs også siden: Vandplanter til akvarium med sumpskildpadder.

Ønsker du mange planter, i din dam, så skal du skaffe dig sumpskildpadder, der ikke æder dine planter. Er du i tvivl om, hvilken skildpaddeart dine sumpskildpadder er og om de æder planter? Så kan du her læse mere om: Sumpskildpaddearter

Sikre vandplanter - Se slideshow

Muslingeblomst (Pistia stratiotes)
Muslingeblomst (Pistia stratiotes)
Åkande kaldes også Vandlilje
Åkande kaldes også Vandlilje
Nøkkeroser
Nøkkeroser
Vandbregne (Salvinia natans)
Vandbregne (Salvinia natans)

Beskyt dine vandplanter

Du kan også beskytte dine vandplanters rødder, med flydepotter.

Potten kan nemt holde en plante i overfladen, samtidig giver potten skygge til fiskende.

De mindre sumpskildpadder, de kan også hænge ud på den flydende potte. Hvor de kan ligge og holde øje med det der sker, imens de lader sig drive rundt i dammen.

Kunstige vandplanter

Denne kunstige åkande, æder sumpskildpadder. Så hold

Pas på med kunstige planter. Denne kunstige åkande, æder sumpskildpadder. Så hold "planten" væk fra din skildpaddedam. Vi tester og tjekker udstyr og andet for dig og dine skildpadder.

De invasive vandplanter

Invasive og forbudte vandplanter skal du være opmærksom på!

Skal du tynde ud i dine vandplanter, så må du aldrig smide vandplanterne ud i en vandhul, der ikke er din havedam. Akvarieplanter og vandplanter fra vores havedamme, de kan i nogle tilfælde udkonkurrerer og overtage pladsen for vores naturligt levende vandplanter, i Danmark.

Vi kan være bagefter med at opdater de invasive og forbudte planter, her på siden.

Derfor, er du i tvivl, så kan du finde mere viden om de invasive og forbudte vandplanter: Miljøstyrelsen invasive arter

Del siden