google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Vinter forberedelse - Forbedre dine skildpadders overlevelseschance

Havedam til skildpadder, hvad skal der til så skildpadder kan leve året rundt i havedam.

Sumpskildpadder, der går i dvale om vinteren. Har du ikke givet din sumpskildpadde nok af mineraler, kalk og vitaminer gennem hele året, så har din sumpskildpadde ingen som helst chance for at overleve vinterdvalen i dammen.

Bemærk. Skildpadder optager kun mineraler og vitaminer, hvis de enten får UVB-lys og varme fra pærer, der fungerer eller direkte og ubrudt sollys. Skjoldet og skildpaddens skellet, indeholder store mængder kalk og giver dermed skildpadden ballast til at overleve, en vinter, uden ilt. Hvorfor, kan du læse her: Livet uden ilt 

Siden her, der omhandler vinterteknik og siderne Vinterdvale og Livet uden ilt hænger uløselig sammen.  

Vil du holde Moskusskildpadder og Kinesiske trekølsskildpadder og andre arter der ikke svømmer så meget, så fortæller vi mere om det her: Moskus. og trekøl. i havedam, hvilke ekstra hensyn skal der tages.

Under topsiden Havdeam - linker vi til endnu mere relevant viden, om at holde sumpskildpadder i havedam. 

Denne side er opdateret d.28. marts 2023

Inden vinter

Træk et løvnet, hen over din dam, om efteråret, så begrænser du mængden af blade og andet, der falder ned i dammen.

Træk et løvnet, hen over din dam, om efteråret, så begrænser du mængden af blade og andet, der falder ned i dammen.

Når have sæsonen er ved at være slut, så er der nogle ting vi kan gøre for at forbedre sine skildpadders overlevelse chancer, under vinterdvalen. 

Men, efteråret er tiden, hvor grundlaget for forårets og sommerens algevækst problemer begynder.

Træer og buske er begyndt at tabe deres blade. Du kan holde blade væk fra din dam ved at benytte et løvnet. Hæng nettet ud over dammen. Det vil kunne fange de fleste blade. Ellers må du i gang med at rense dammen for de nedfaldne blade og andet slam.

Nedbrydningsprocessen af plantemateriale kræver meget ilt. I værste fald optages alt ilten af affalds-nedbrydningen og dammen fyldes med giftige gasser i stedet for, så dine sumpskildpadder ikke overlever den kommende vinter. Der skal en god gennemluftning, iltning af dammens vand, hvis sumpskildpadden skal vågne igen, til foråret. Mere om gennemluftning nedenfor.

Det er vigtigt, at skildpadderne ikke har foder, i deres mave og tarmsystem, når de går i dvale. Foderrester vil kunne ligge og rådne og skildpadden vil dø. Derfor stop med fodring af dine sumpskildpadder i god tid, inden dyrene går i dvale. Fodring af sumpskildpadder i havedam, skal du gradvis holde op med fra midt september og ind i oktober måned, det afhænger af vandets temperatur. Når vandet når ned på en temperatur på 10-12 grader, er man helt stoppet med fodring af sine sumpskildpadder. Du vil også opdage, at dine sumpskildpadder spiser mindre og mindre som vandtemperaturen falder.  

For ikke, at der skal opstå problemer med din pumpe og filter, hen over vinteren, så må de rengøres. Brug aldrig rengøringsmidler eller noget andet, der ikke er beregnet til formålet. Især pumpehovedet skal rengøres, kalk aflejringer skal fjernes fra rotor og pumpehus. 

Sørg for at filterhuset er beskyttet mod frost. Rens filtret med forsigtighed. Selv om de kemiske processer går langsommere i vinterperioden, så går de ikke helt i stå. Der er undersøgelser der viser, hvor der kun kommer 0,1% sollys ned i vandet, så vil fotosyntesen fortsætte.

Et filter, hvor mikrobiologien holdes kørende og levende hele vinteren, vil med det samme vejret begynder at arte sig igen, straks begynde at rense og ændre de kedelige stoffer (kan være nitrit) til noget der er mindre forurenede (blandt andet kan nitrat). Du vil være på forkant med de alger der altid vil være i en havedam og dermed have en større chance for at holde alger i en fornuftig balance.

Rengør dit UVC-rør, sørg for, at den sidder frostfri, hvis ikke, så skal den afmonteres.

Læs mere om, hvordan et filter fungerer: Rent vand & 0 alger

Fjern nedfalds blade og andet skidt fra din dam.

Fjern nedfalds blade og andet skidt fra din dam.

De danske vintre, er meget ustabile, tit er der ikke koldt nok. Dine skildpadder risikerer at dø, under dvalen, hvis ikke der er rent vand og god nok iltning i vandet omkring dyrene, under hele dvaleperioden. 

Fjern nedfaldene blade og andet skidt fra din dam. Det ligger bare og rådner i vandet og vil tilføre dammen gasser, der presser ilten ud af vandet. Det har dine sumpskildpadder ikke godt af.

Er dammens bund fyldt med et mudderlag og sumpskildpadder graver sig ned, i det lufttætte mudder, så har sumpskildpadden ingen mulighed for, at optage ilt fra vandet og vil dø. 

Under en "varm" vinter udvikles der let en kultur, af dårlige mikroorganismer og svampe der angriber dine skildpadder, under dvalen. Det risikerer dine skildpadder at dø af. Jo mindre din havedam er, det mindre er chancen for at dine sumpskildpadder vil overleve en dvale-periode udendørs. En lille havedam, risikere hurtigt at blive varmet op, hvis der kommer en varmeperiode. 

Hold dagligt opsyn med din havedam, gennem hele vinteren, så du øjeblikkeligt kan gribe ind, hvis en af dine skildpadder dukker op i utide.

Sumpskildpaddearterne har forskellige muligheder for at trække ilt ud af vandet, imens dyrene ligger i dvale. Det kan eventuelt ske gennem dyrets hud, kloak og svælg. Mer om gennemluftning, af dam, længere nede på siden.

Vigtig viden, for dig, der holder sumpskildpadder i dvale. Dvale perioden er meget krævende for sumpskildpadden

Gennemluftning af dammen

AquaOxy 500 er med luftslange og iltsten. Set hos KoiGarden.dk

AquaOxy 500 er med luftslange og iltsten. Set hos KoiGarden.dk

Vigtigst for sumpskildpadder, om vinteren, i en havedam.

Blandt andre har John stillet os et spørgsmål. "Hvad skal jeg tænke på, når jeg gerne vil have sumpskildpadder, i min 80 cm. dybe havedam, om vinteren?

Vores svar. 

"Vedr. din havedam, så er der nye undersøgelser, der viser, at dybden af dammen, ikke er så væsentligt som en god iltning af sin havedam.


Iltning af dammen, året rundt, og helt nede fra bunden af, det vil presse de dårlig gasser ud af dammen, som uvægerlig vil opstå, når gl. blade og andet går i forrådnelse.


Sumpskildpadder kan ikke tåle at der ikke er et minimum af ilt i dammen, når de ligger i dvale."

Der er flere sumpskildpaddearter der kan overvintre i en dam året rundt, hvis dyrene ellers er i en god nok kondition, når de går i dvale. For eller vil skildpadder bare dø unde dvaleperioden.

Det er blandt andre cooter - moskusskildpadder - Kinesisk trekøl - Kinesisk stribethals og de europæiske sumpskildpadder - (Falske landkortskildpadder) med forbehold - Gule- og rødøret terrapiner.

Vil du gerne at dine sumpskildpadder vågner, efter dvaleperioden? Det vigtigste du kan gøre, er at ilte/gennemlufte dammens vand. Så har du forøget dine sumpskildpadder en bedre overlevelseschance, under vinterdvalen.

Sørg for en god ilttilførsels, til vandet, på det dybeste sted i dammen, dine sumpskildpadder vil trække ud på dybere, i de koldeste perioder, af vinteren.

Nye undersøgelser har vist, ved at tilføre ilt/luft, til dammen, er det der redder flest sumpskildpadder, gennem vinteren.

Vandcirkulationen og iltning af vandet, det kan ske med en kraftig luftpumpe, monteret en stor luftsten, benyt gerne flere. Sørg for, at luftstenen kommer helt ned på bunden og dermed får skabt en god vandcirkulation og får iltet vandet.

Luftpumpen er også med til at presse gasser ud af dammen, de gasser der opstår når blade og planterester rådner. Stillestående gasser, dræber mange sumpskildpadder, hvert år, under dyrenes vinterdvale.

Du kan også lade din filterpumpe køre hele vinteren, bare sørg for, at den ikke fryser til. Et løbende vandfald, vil også hjælpe med til den gode vandcirkulation og iltningen af dammen. 

Et vandfald, er god til at holde en våge åben, i isen, gennem vinteren. En våge, hjælper meget til at dine sumpskildpadder vil overleve. Gasser fra rådne plantematerialer, vil kunne slippe ud, gennem denne åbning, i isen. Du skal stadigvæk have ilt/luft ført ned på bunden af dammen.

Mere om at holde en isvåge åben nedenfor.

Når sumpskildpadder går i dvale, så sætter de deres system, næsten helt i stå og holder kun de livsvigtige organer i gang. Hjerteslaget går ned på 2-3 slag i minuttet.

Sumpskildpadder har forskellige teknikker til at trække ilt, ud af vandet, imens de ligger i dvale. Nogle sumpskildpaddearter, lader vandet løbe ind i kloakken, hvorfra ilten kan trænge ind, gennem dyrets slimhinde, andre arter kan lade ilten trænge gennem deres skind og moskusskildpadder lader vandet løbe ned bag tungen og i svælget, hvorfra ilten kan finde vej, inde i skildpadden. 

Hold en våge åben i isen gennem vinteren

Holder overfladen åben i moderat frost og sikrer udvekslingen mellem ilt og affaldsstoffer i bassinet ned til ca 10 graders frost. Hætten kan med fordel kombineres med en luftpumpe.

Holder overfladen åben i moderat frost og sikrer udvekslingen mellem ilt og affaldsstoffer i bassinet ned til ca 10 graders frost. Hætten kan med fordel kombineres med en luftpumpe.

Hold en våge åben i isen. lav nu et *hul i isen, stik en have slange ned i vandet, **tab noget af vandet ud af dammen (evt. brug en pumpe), så der bliver en luftlomme på ca.3 cm. Luftlommen mellem isen og vandet vil nu virke som isolering. *Vigtigt: du må ikke slå hul i isen. Trykbølgen kan skade eller endda dræbe dine fisk! Brug eventuelt varm vand, til at lave et hul med. **Du skal være forsigtig, fordi denne aftapning vil udsætte bassinkanten for en hård belastning. Tab derfor kun vand af, hvis dammen har en holdbar kant. F.eks. en kraftig foliedug. 

Sørg nu for en god vand- og eller en god luftgennemstrømning, af vandet på bunden. Det vil forbedre dine sumpskildpadder mulighed for at optage ilt, fra vandet. Det er tit på bunden sumpskildpadderne ligger i hi. Terrapiner optager ilt gennem deres kloak. Gennemluftningen er samtidig med til at presse de dårlige gasser ud, af vandet.

Falder der sne på den is fyldte dam, så kan jeg anbefale at du fejer sneen væk, så solens stråler kan nå ned i dammen. Selv om vinteren kan alger vokse og producere lidt ilt.

Vi kan også anbefale, at du bruger en god luftpumpe, i din havedam (bemærk, det skal være en kraftig luftpumpe, der er beregnet til en havedam). En luftpumpe, hjælper både til en god iltning af vandet og cirkulationen kan holde en lille del af overfladen isfri, ved lave frostgrader.

Et lille vintertrick, mange benytter sig af: stik en balle halm eller et stort bundt tagrør ned i havedammen, inden frosten begynder. Isen lægger sig nu om halmen. Det vil hjælpe, så der kan transporteres ilt ned i dammen og affaldsgasser ud.

Nogle bruger en flamingokasse med låg, i stedet for en balle halm (skær først bunden af kassen). Når isen kommer, vil du under låget, nu have et isfrit område, vinteren igennem. Så man gennem hele vinteren kan løfte låget op og kigge og kontroller, at det hele er som det skal være, nede i vandet.

Vælger du et eller flere af de ovennævnte tiltag, så vil det hjælpe med til at fjerne de giftige affaldsgasser der opstår i en havedam, på grund af rådne planterester o.a. nu kan blive udskiftet med frisk luft. På denne måde sikre du, at både skildpadder og fisk kan klare vinteren i havedammen.

Måske er din havedam ikke dyb nok, til en overvintring. Hvornår skal sumpskildpadderne tages ind. Terrapiner kan opholde sig i havedammen til engang ind i oktober, hvor nattefrosten for alvor begynder at sætte ind. Venter du for længe med at tage skildpadderne ind, så risikerer du, at skildpadderne forsøger at gå i vinterdvale i dammen. De begynder at grave sig ned i bundlaget (hvis der er noget bundlag), når de har gjort det, så kan det være svært at finde skildpadderne igen.

Kort fortalt, skal der om vinteren være en god vand og ilt cirkulation, på det dybeste sted i dammen. Det er gerne her dine sumpskildpadder lægger sig og går i dvale. Cirkulationen kan ske med en stor luftsten og iltet vand der cirkulerer hen over bunden. De skadelige stoffer, der skabes i en udendørs dam, de skal presses ud af dammen, du vil ellers risikere at dine sumpskildpadder vil dø på grund af iltmangel under dvaleperioden. 

Vandfald skaber vandcirkulation og ilter vandet

Luftsten skaber vandcirkulation og ilter vandet

Luftsten gennemlufter vandet og presser dårlige gasser ud af vandet

Vågner din skildpadde for tidligt, eller midt vinter?

Terrapiner dukker op af isen og vil solbade i sneen. Kan de to sumpskildpadder hitte ud af at gå i dvale igen, når vejret slår om til frost.

Terrapiner dukker op af isen og vil solbade i sneen. Kan de to sumpskildpadder hitte ud af at gå i dvale igen, når vejret slår om til frost.

Hold øje med dine dyr.

Hvad gør du, hvis dine skildpadder dukker frem, af havedammen, i utide?

Hvad kan du gøre, hvis skildpadden kommer frem allerede midt i februar. Det er alt for koldt til, at skildpadden kan klare sig og for ustabilt vejr til, at skildpadden kan finde ud af at gå i hi/dvale igen.

Hvad kan du gøre?
1. Virker sumpskildpadden ellers rask. - Men skildpadden befinder sig i en nødsituation. Tag derfor sumpskildpadde ind og opret et vandmiljø, til skildpadden. Benyt evt. en balje, akvarium, badekar i en nødsituation, hvad som helst. Vil sumpskildpadden ikke gå ned på bunden igen, så snart solen forsvinder, så er der desværre store chancer for, at dyret dør. Læs mere om, hvad du skal gøre, længere nede i artiklen*.

2. Virker skildpadden syg?
Flere af de for tidligt vågne skildpadder, de kan være meget svækket og har måske synlig svamp, i og omkring deres øjne. Øjnene er typisk også helt lukket til. Ofte har skildpadden også luftvejs problemer, som lungebetændelse. 
Lungebetændelse er en af de mest almindelige skildpaddedræbere, for skildpadder i fangenskab. Lungebetændelse kan vise sig på mange måder. Trækker skildpadden vejret med åben mund, hiver dyret efter vejret, har skildpadden næseflod, bobler ud af næsen, slim omkring gabet, hoster og svømmer skildpadden svømmer skævt, så har skildpadden sikkert fået sig en lungebetændelse. 
Desværre kan man ikke altid se, om skildpadden har lungebetændelse.

Her skal du henvende dig hos en krybdyrkyndig dyrlæge eller få din lokale dyrlæge til at kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge, der kan hjælpe med til, at stille den rigtige diagnose på skildpadden. 
Det er vigtigt, at din skildpadde hurtigt får den rette behandling, hvis dyret skal overleve. For at skildpadden skal overleve, så er det tit, helt nødvendigt, at skildpadden får antibiotika og et svampemiddel. Det kan vi ikke selv klare hjemme ved køkkenbordet.

Når du så har været rundt omkring dyrlægen, så kan du straks begynde med, at give skildpadden den optimale pasning.

*Skildpadden skal nu være inde, indtil foråret kommer og du kan sætte dyret ud igen, i havdammen.
Du skal give skildpadden et kar, af en slags, hvor vandets temperatur er 20-22 grader. Skildpadden skal have en solplads, hvor skildpadden kan kravle op og ligge under en varmepære, her skal der være en temperatur på 30-35 grader. Skildpadden skal også have en UVB-pære, så dyret kan få sat sit immunforsvar i gang og dyret kan optage de ekstra vitaminer og kalktilskud, du giver skildpadden i sit foder. 
Har dyrlægen en anden plan, så benyt den.

Gør ikke den fejl, at have dine skildpadder ude i f.eks. en garage i 10 - 15 graders koldt vand og så har skildpadderne en varmeplads, hvor de kan kravle op og der er 30-35 grader (det er misforstået godhed overfor skildpadden)!!! Så er du næsten sikker på, at dyrene vil få lungebetændelse og muligvis dø.
Sumpskildpadder skal enten gå i dvale, i vandet ved ca. 5-8 grader og ingen adgang til en solplads - eller sumpskildpadder skal have 20 -22 grader i vandet og en solplads med 30 - 35 grader. 
Bland ikke de to helt forskellige forhold sammen, hvis du vil have raske skildpadder.

Ved nødsituation: Anskaf et kar af en slags - opret en solplads - anskaf en UVB-pære, varmepære, varmelegeme, vitamin og kalktilskud og giv dyrene et godt og nærende foder. Se siden: Akut hjælp

Få flere oplysninger om akvarium-indretning og foder og mineraler 

UVB pære og varmepære SkildpaddeShop.dk

Gamle husråd: Mange har glæde af at benytte Kamillete eller Atamon til, at lave et bad med, hvor deres skildpadder, kan komme i, som efterbehandling til ovenstående problemer. Men, du må aldrig benytte det som den primære behandlingsmetode, hvis din skildpadde vågner op, efter vintersøvnen i utide. 
Du undgår ikke en tur til dyrlægen, hvis din skildpadde skal have størst mulig chance for at overleve.

Foto 1. Guløret terrapin med lungebetændelse, ”svømmer skævt” eller ”ligger skævt i vandet” lider ofte af lungebetændelse. Efterhånden som pusmængderne samles i den syge lunge, tynger det skildpadden ned og forårsager den unormale svømmeadfærd.

Foto 2 - 3 - 4. Guløret terrapiner der er vågnet for tidligt, med svamp og lukkede øjne.

Læs mere om: Luftvejs problemer

Slideshow

Foto 1. Guløret terrapin med lungsbetændelse
Foto 1. Guløret terrapin med lungsbetændelse
Foto 2.
Foto 2.
Foto 3.
Foto 3.
Foto 4.
Foto 4.
Fotograf Dennis.

Sumpskildpadder drukner let om foråret

Plastik dam er ikke god for sumpskildpadder at overvintre i.

Plastik dam er ikke god for sumpskildpadder at overvintre i.

Har du én af de formstøbte små damme, gravet ned, i haven, så tag dine skildpadder ind, om vinteren.

Glatte sider, kræver skildpaddeliv, især om foråret, hvor sumpskildpadden er svagest og mangler kræfter og energi, sumpskildpadden kan derfor have svært ved at overkomme selv mindre forhindringer, på vej, op til vandoverfladen.

Sørg for, at dammen har let skrående sider, så sumpskildpadden, efter vinterdvalen, hvor dyret er svagt, let kan komme op, til overfladen. Benyt eventuelt bassinfolie med grus (se foto⬇), her kan sumpskildpadden gribe fast. Det er også en god ide, at der er et lavvandet område, i dammen, hvor vandet står næsten stille. Her vil solen hurtigt kunne få varmet vandet op. Her vil sumpskildpadden hurtigere kunne få sin kropsfunktioner i gang.

Der drukner mange sumpskildpadder, om foråret, efter endt dvaleperiode, fordi de ikke har kræfter til at komme op til vandoverfladen. Dyrene har enten væres syge, da de blev lagt i dvale eller de har manglet en let måde, at kunne komme op til vandoverfladen og få luft/trække vejret. 

Kan sumpskildpadder overvintre i dammen?

Kan mine sumpskildpadder overvintre i dammen, gå i dvale? Det kan kun raske sumpskildpadder klare og sumpskildpadder der oprindelig lever steder, hvor de går i dvale.

Det bedste vil være at du har haft dine sumpskildpadder, helt fra de var unger. Så har du selv kontrol med dyrene, om dyrene har fået deres UVB-lys og varme eller udendørs sollys som de skal. Samt et ordentlige foder, med de vitaminer og mineraler skildpadden har behov for eller vil skildpadden ikke kunne opbygge det sunde skjold og skellet, der skal til for at klare dene meget lang dvaleperiode, helt uden ilt.

Vil du gerne vide, hvorfor vi nævner skildpaddens skjold og skellet, som vigtige for at sumpskildpadden kan overleve en dvaleperiode, så læs videre på siden: Livet uden ilt

Der er flere sumpskildpaddearter der kan overvintre i en dam året rundt, hvis dyrene ellers er i en god nok kondition, når de går i dvale. For eller vil skildpadder bare dø unde dvaleperioden.

Det er blandt andre: 

Har sumpskildpadden i en periode, af sit liv manglet f.eks. UVB-lys/direkte sollys, så kan du ikke forvente at sumpskildpadden kan klare en vinter i dvale, uden ilt og vil komme levende op fra bunden af dammen, om foråret. Så vigtigt er UVB-lys, den rette varme og det rette foder.

Har du planer om at anskaffe dig voksne sumpskildpadder gennem Den Blå Avis, Gul & Gratis eller andre steder fra, og du ikke ved, hvordan dyrene har været passet, gennem deres liv. Så kan du ikke forvente, at dyrene vågner op igen efter endt vinterdvale.

Er du i tvivl, om dine dyr er raske nok, så de kan overleve en vinter, så tage dem ind. Hvor du kan nyde dine sumpskildpadder, indtil foråret igen kommer. Læs mere på siden her: Akvarium indretning

Vinterdvale og skildpadder

Hold en våge åben i isen, med et varmelegeme, der flyder. Se en video af systemet nedenfor.

Hold en våge åben i isen, med et varmelegeme, der flyder. Se en video af systemet nedenfor.

Vigtig viden, for dig, der holder sumpskildpadder i dvale: Vinterdvale er krævende for alle skildpadder.

Dvaleperioden, er naturen måde, at beskytte, kolblods dyr/skildpadder på. Skildpadder kan være i dvale, helt op til 8 måneder om året, selvfølgelig afhængig af, hvor skildpadden lever.

Nordamerikanske skildpadder kan have problemer med, at overvintre, udenfor, i Europa! Ikke fordi vores vintre er mere kolde, men fordi temperaturen, i Europa svinger meget mere, end i Nordamerika: Derfor kan skildpadden tit vågne, i de milde perioder. Hvis der så pludselig kommer en frost periode, i løbet af foråret, det kan være farligt. Derfor ser du en skildpadde der er vågen og padler rundt, i en mild periode, allerede i januar, februar måned og vejret, så pludselig slår om til frost, så, er du nødt til, at tage skildpadden ind og lade dyret, komme gradvist tilbage til en varmere temperatur. Dyret skal herefter fodres og passes med UVB-lys og varme, resten af vinteren. Sumpskildpadder har problemer med, at vågne og gå i dvale igen flere gange, i en sæson.

Dvalens forløb. 
Mange steder i verden må skildpadder, gå i dvale, tvunget af de skiftende årstider.

Det er ret fantastisk at tænke sig, at skildpadder der normalt ånder ved hjælp af lunger, at de kan opholde sig i måneder under vandet. Det skyldes, at de fleste vandlevende skildpadder har en slags hjælpe-åndedræt. Hvor de enten gennem deres kloak eller deres hals og svælg, kan lade vandet løbe over følsomme områder, hvor skildpadden så kan trække luften ud af vandet. 

Betragter du en neddykket Moskusskildpadde, der ligger på bunden og slapper af, så vil du se, at skildpadden hele tiden suger vand ind og ud af munden. Det er fordi, at der bagerst, i dyrets mundhule og svælgets slimhinder findes et tæt masket net, af fine blodårer, som er i stand til, at trække ilten ud, af vandet. Lidt på samme måde, som det der sker i en fisks gæller. Andre sumpskildpaddearter, kan leder vandet, ind i deres kloak, her kan sumpskildpadden trække ilt, ud af vandet.

Når skildpadden er gået i dvale, så sænkes dyrets stofskifte. Skildpadden eksisterer nu kun på helt lavt blus. Hjertet slår langsomt, kun 2-4 slag i minuttet og kroppens forbrug af ilt, er nu meget begrænset.

Dvale-perioden når mod slutningen. 
Tidligt på foråret, sker det, at skildpadden vågner op, på et tidspunkt, hvor vandets temperatur, endnu er meget lavere end den temperatur, der om efteråret sender skildpadden i dvale. Skildpadden er aktiv ved en meget lavere temperatur, tidligt om foråret, end resten af året. I det nordlige USA og Canada, ser man tidligt om foråret, skildpadder der svømmer, under isen og mellem grødisen, de ser ud til at have det udmærket.

Del siden

Vinterdvale i havedam. Mange ønsker ikke, at have deres skildpadder i dvale, ude i deres havedam. Det kan også være risikabelt, hvis temperaturen ændrer sig drastisk. Hvad de europæiske vintre ofte gør!

Lader du alligevel dine skildpadder blive ude, i havedammen, vinteren over, så er der nogle ting, du kan gøre, der forbedre skildpaddernes overlevelses chancer.

Det er vigtigt, at skildpadderne ikke har foder, i deres mave og tarmsystem, når de går i dvale. Foder-rester vil ligge og rådne og skildpadden vil dø. Derfor stop med fodring af skildpadderne i god tid, inden dyrene går i dvale. Udendørs, holder du gradvis op med fodringen, i september måned og slutter med fodringen, allerede i midt, slutningen af september og først i oktober måned, hvor vandets temperatur er nede på 10-12 grader. I dvale periode tager skildpadden, intet foder til sig. Skildpaddens stofskifte og fordøjelse, hviler midlertidig, i vintermånederne. Så snart temperaturen, er under de 10 grader, går skildpaddens fordøjelsessystem i stå. 
Temperaturkravene under vinterdvalen, er vanskeligt, at holde øje med, når skildpadderne, er ude i en havedam. Det er næsten kun muligt, f.eks. i en vinterhave eller et drivhus. Skildpadden kan også anbringes i kælderen eller i et haveskur, hvor der er frostfrit og temperaturen er stabil mellem 5 og 8 + grader.

Sørg for at havedammen, er renset op inden vinteren. Blade og planterester fjernes fra dammens bund. Er planterester ikke fjernet, så vil det ligge og rådne og sende giftige affaldsstoffer ud i det vand, skildpadderne skal overleve i.

Dammens dybde, bør være minimum 1,20 - 1,50 m dyb. Dammen må ikke bundfryse, så vil skildpadderne dø. Det større overflade dammen har, det større er chancen for, at dine skildpadder vil overleve.

Sørg for, at dammen får ilt og der er cirkulation i havedammen, gennem hele vinteren. Cirkulation i vandet, skaber bevægelse og ilter samtidig vandet.

Cirkulation kan skabes på flere måder. Lad dammens filter system fungerer hele året rundt, sørg for, at filteret ikke kan fryse til. Lad eventuelt pumpens udstrømmer ligge, så der dannes en vandstrøm, i overfladen eller sæt et springvand til, et vandfald kan også være med til at der holder en isfri åbning.

Du kan eventuel installere en kraftig luftpumpe, i dammen. Luftpumpen vil være med til, at presse gasser ud af dammens vand, samtidig tilfører pumpen ilt til vandet. Luftpumpen kan også hjælpe til med, at holde en isfri våge åben.

Der er også den mulighed, at du ladet et varmelegeme (i metal), flyde i vandet, så der holdes en våge åben (se foto). Men, her er det vigtigt, at hele dammens vand temperatur, ikke stiger over de ca. 8 grader, så kommer dine skildpadder ikke ned, i en effektiv, dvaletilstand. Der findes flere forskellige modeller, på markedet

Du kan også montere, en isfri sikring i din havedam (se video nedenfor), før frosten sætter ind. Det vil sikre, at der er en isfri åbning, så der fortsat kan ske en iltning af vandet, så skadelige affaldsstoffer kan fordampe og forsvinde ud af dammen (affaldsstofferne kommer af døde og rådne planterrester og dyrenes efterladenskaber, gennem sommerhalvåret). 
Du kan selv lave en isfri sikring: Brug en flamingokasse, du lægger ned på vandoverfladen. Fjern bunden i kassen, bevar låget. 
Du kan eventuelt kombinere et varmelegemet eller et luftfilter med den isfri sikring.

Skildpadder vil gerne kunne grave sig ned, i et bundlag om vinteren. Det kan være strandsand (det er ikke nødvendigt, at skildpadder har et bundlag, at grave sig ned i)

Vi ved godt, at nogle lader en masse blade, fra buske og træer, blive liggende, på bunden, at dammen. Som skildpadderne, så kan grave sig ned i. Men, det er ikke tilrådeligt, medmindre man har en meget stor dam og et særdeles godt udluftningssystem, der med sikkerhed, kan presse de giftige gasser, ud af vandet, der opstår ved planteresternes forrådnelse.

Læs også om: Dvale indendørs og eller i køleskab

Isfri thermometer

Filter til havedam

Eksempel på, hvordan du placerer din pumpe og udstrømmer. På denne måde holder du bevægelse i vandet og samtidig bliver vandet iltet.

Eksempel på, hvordan du placerer din pumpe og udstrømmer. På denne måde holder du bevægelse i vandet og samtidig bliver vandet iltet.

Der findes mange forskellige filter, til en havedam. 

Til en havedam, kan et gennemløbsfilter være en rigtig god investering. På billedet, kan du se, hvordan og hvor vi anbefaler du skal placere filterpumpen, på det dybeste sted i dammen. 

Du skal sørge for at din filter er godt isoleret, om vinteren, så filter ikke fryser. 

Vandbevægelse er med til at ilte vandet, hvilket er livsvigtigt for skildpadder, der ligger i dvale i dammen. Vandgennemstrømning er også vigtigt for at presse gasser ud af vandet, der vil komme fra de nedfaldne blade og andet organisk materiale, der ligger og rådner i vandet. De dårlige gasser, vil kunne aflive skildpadder, der ligger i dvale i dammen. 

Tal med din leverandør, om størrelsen på sådan et filter, til din havedam. Størrelsen afhænger af, hvor stor dammen er, hvor mange skildpadder og fisk der er i dammen. Skildpadder sviner meget mere end fisk, så filteret skal være effektivt, hvis du skal undgå alger.  

Design havedam, så dyrene let kan komme op til vandoverfladen efter endt dvale

Havehegn er let at arbejde med. Vi benytter 100 x 50 mm net huller, det er let for alle sumpskildpadder at klatre i også moskusskildpadder.

Havehegn er let at arbejde med. Vi benytter 100 x 50 mm net huller, det er let for alle sumpskildpadder at klatre i også moskusskildpadder.

Design din skildpaddedam, så dine dyr let kan komme op til vandoverfladen. 

Byg havedam

Efter endt dvale er sumpskildpaddens celler fyldt af mælkesyre (det har du læst om i artiklen ovenfor. "Livet uden ilt"), og sumpskildpadden vil derfor være meget stiv og have svært ved at bevæge sig og af sig selv komme op til vandoverfladen og få ilt.

Mange sumpskildpadder drukner, fordi dyrene ikke kan komme op til vandoverfladen og få vejret, uden hjælp og noget at støtte sig til.

Hvordan sikrer jeg at mine sumpskildpadder let kan klatre op til vandoverfladen.

  1. Rul et par baner af bassinfolie med grusbelægning ned i dammen ⬇
  2. Rul et par baner af *havehegn ned i dammen ↗
  3. Læg nogle grene/træstamme ned i dammen ⬇

Havehegn, plastfolie med grus, træstamme eller grene kan vi lægge ned i vores damme om vinteren, så dyrene har noget at klatre op ad, når de vågner efter endt dvale.

Plastfolie med sten og havehegn, synes du måske ikke er så pænt, men, det er med til at redde dine sumpskildpadder fra at drukne, om foråret og gennem vinteren. De danske vintre er desværre ikke så velegnet til sumpskildpadder. Vejret er for ustabilt, til sumpskildpadder kan ligge i dvale gennem hele vinteren. Sumpskildpadder vil typisk vågne, når der kommer en solskinsperiode, det gør der altid i Danmark.

Det hele kan pilles op af dammen igen, når forårstemperaturen er blevet mere stabil. Det hele er ikke lige kønt, men, du redder sine skildpadder fra at drukne.

Vi benytter *hunde/havehegn (masker 100x50 mm se foto) der er rullet ned i dammen, gerne rul et par baner ned i dammen om efteråret.

Havehegn kan købes i ethvert byggemarked.

Det flere muligheder du giver dine sumpskildpadde, for at den kan komme op til vandoverfladen, det større er chancen for at se din sumpskildpadde, komme levende op over vandoverfladen igen, efter endt vinterdvale.