google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Bliv frivillig og hjælp havskildpadder

Hvad du skal overveje, før du arbejder som frivilligt med havskildpadder.

Alle frivillige job er forskellige, men, der er et par ting du bør overveje. Mange af de vigtigste strande til bevarelse af havskildpadder, det er ret afsidesliggende steder. De er svære at komme til, og når du først er der, er du måske lidt afskåret fra resten af ​​verden. Overvej dit specifikke projekt nøje, før du planlægger, hvor længe du vil være der.

Frivilligt arbejde med havskildpadder kan være fysisk krævende, man skal måske kunne gå flere kilometer, hver nat i blødt sand, på mørke strande, grave reder op i sandet, imens det regner på én og man bliver bidt af insekter, det kan generelt være ret fysisk arbejde. Det bør dog ikke forhindre nogen i at vil hjælpe! Du skal bare være klar over, hvad der forventes af dig, når du planlægger din oplevelse.

En sidste overvejelse, du skal være omhyggelig med at vælge dit projekt. Nogle kan være, hvor de udnytter dig, hvor de bruger skildpadder kun som et middel til at lokke turister og frivillige af med deres penge. Tjek eventuelle anmeldelser af det projekt du er interesseret i, og sørg for at de er hæderlige, inden du rejser ud for at hjælpe havskildpadder.

Bliv frivillig og hjælp havskildpadder - Ide til, hvor du kan begynde HER
Skildpadder ABC har ingen tilknytning til det link og stedet. 

Denne side er opdateret d.4. marts 2023

Politi står vagt imens skildpadder lægger æg

En bevæbnet mexicanske politibetjent står vagt over en strand fuld af æglæggende havskildpadder. Næsten alle arter af havskildpadder er opført som truede og står over for trusler fra fiskeriet, forurening, båd-propel ulykker og mennesker der ødelægger deres levesteder. De dræbes også for deres kød og æg.

Grønt lys stopper havskildpadders død

Belysning af fiskenet er et omkostningseffektivt middel til dramatisk at reducere antallet af havskildpadder, der bliver fanget og dør unødigt, har bevaringsbiologer ved University of Exeter fundet ud af.

Dr. Jeffrey Mangel, en Darwin Initiative-forsker med base i Peru, og professor Brendan Godley, fra Center for Ecology and Conservation på universitetets Penryn Campus, var en del af et team af forskere, der fandt ud af, at montere batteridrevne grønne LED-lys på garn. De blev brugt til et mindre fiskeri, hvor det reducerede antallet af fangede og døde havskildpadder med 64 procent, uden at reducere fangsten af fisk.

Hvad gør man i Europa for at passe på havskildpadder

I MIDDELHAVET STARTEDE BEVARINGSPROGRAMMER FOR HAVSKILDPADDER I SLUTNINGEN AF ​​1970'ERNE OG BLEV KRAFTIGT UDVIDET OG FORBEDRET SIDEN DA.

Efterhånden som mere og mere videnskabelig viden om forekomst, demografi, adfærd og trusler bliver tilgængelig, bliver bestandenes struktur og fordeling, forbindelserne mellem forskellige lande og deres relative betydning for skildpaddernes bevaring mere og mere tydelige. Selvom det generelle internationale perspektiv for skildpaddebevarelse er indlysende, er der i dag indikationer tilgængelige for den potentielle værdi af internationalt samarbejde om specifikke aktioner. Dette projekt har til formål at forbedre forbindelser og synergi på centrale bevaringsaspekter mellem 6 nøgle EU-lande, identificeret på baggrund af følgende baggrund.

I EU har Caretta caretta store redesteder i Grækenland (3500 reder/år) og Cypern (900 reder/år) og begrænset rede i Italien (40 ca.), i alt omkring 4440 reder/år, mens Chelonia mydas yngler kun på Cypern. Vigtigste fouragerepladser for tømmerhoveder er i Adriaterhavet, Det Ioniske og Ægæiske Hav, omgivet af Italien, Slovenien, Kroatien, Malta og Grækenland, og begge arter har store fourageringsområder i det Levantinske bassin (Cypern og Grækenland). Disse er blandt de vigtigste områder og lande for de to arter på middelhavsniveau.

Bevaringsstatus for disse bestande er ikke klar. Tendenser for antallet af reder varierer mellem forskellige redesteder, og hos havskildpadder er de ikke lette at fortolke, fordi antallet af reder kun er et indirekte indeks for befolkningsoverflod, med flere økologiske og adfærdsmæssige parametre involveret. På baggrund af niveauet af menneskeskabte trusler bør bevaringsstatus betragtes som ikke god. Redepladser er truet af tab af levesteder forårsaget af udvikling til turisme, intensiv strandbrug, prædation fra hunde, ræve og andre dyr, som er begunstiget af menneskelig tilstedeværelse. På fourageringspladser bliver havskildpadder tilfældigt fanget og dræbt i stort antal af fiskeredskaber.

KOLLEKTIVE AKTIONER FOR AT FORBEDRE BEVARINGSSTATUS FOR EU-HAVSKILDPADDE BESTANDENE.

Du kan blandt andet blive frivillig.

Formålet med projektet er at forbedre bevaringsstatus for EU populationer af to havskildpadde prioriterede arter, karetteskildpadden (Caretta caretta) og den grønne skildpadde (Chelonia mydas).

Vil du gerne vide mere, klik ind på Euroturtles.eu

Google oversættelse fra Euroturtles hjemmeside.

Fiskekroge redder skildpadder

Krogen til venstre er en gammeldags

Krogen til venstre er en gammeldags "J-krog". Til højre er den nye smarte "C-krog"

Havskildpadden bruger det meste af sit lange liv i havet, er truet af fiskere. Fiskerne har ikke lyst til, at fange skildpadderne, men skildpadderne bider nogle gange på fiskernes krog alligevel. Og når det sker, så er det allerede for sent, for så er skildpadden død.

Det kalder man for ”bifangst”. Fiskerne fiske efter fisk, men får nogle gange en skildpadde med, som de ikke kan bruge, og så smider de dem ud i havet. Men de er allerede døde.

Krogen galt i halsen
Men nu har man lavet en ny fiskekrog som man kan bruge der hvor havskildpadderne lever. Den nye fiskekrog er anderledes, på den måde, at den har en C-form i stedet for en J-form. Den nye form betyder nemlig, at skildpadden ikke får krogen ”galt i halsen” og så kan den overleve, selvom den bider på krogen.

Faktisk viser en undersøgelse fra WWF, at bifangsten af havskildpadder kan falde med 90 % hvis man bruger den nye krog, og samtidig får fiskerne flere fisk på krogen som de gerne vil fange.

Her reddes en havskildpadde, der er fanget af en havline med kroge.

Her reddes en havskildpadde, der er fanget af en havline med kroge.

Danskerne spørger efter gode fisk.

Desværre er krogen ret dyr og lidt svær at få fat i for de lokale fiskere i Koraltrekanten, og derfor er der ikke så mange der bruger den. Men det går den rigtige vej, og flere og flere fiskere er begyndt at bruge den. Det gør de bl.a. fordi vi (i Danmark) helst vil have fisk som er fisket på den rigtige måde, og derfor må fiskerne købe krogen hvis de vil sælge deres fisk til os.

Krogen er en ny og smart måde at hjælpe de truede dyr på. Hvis du får en god ide, så prøv at foreslå den til WWF. Det kan være, at vi sammen kan redde endnu flere dyr.

Denne artikel er fra WWF

Næste gang du køber tun på dåse, så kik efter det bæredygtige mærke MCS-mærke. Så støtter du fiskeri, der ikke får bifangster som havskildpadder og albatrossen. 

Havskildpadder reddes af tidligere krybskytter

Tidligere havskildpadde krybskytter, arbejde nu sammen med den regionale NGO Grupo Tortuguero/havskildpadde gruppe, med, at mærke havskildpadder i Baja California Sur, Mexico.

Ved hjælp af fiskernes færdigheder og erfaringer, reddes der havskildpadder der er fanget i net, dyrene mærkes og udsættes igen.

Havskildpaddeunger kommer frem fra stranden

Cozumel, Mexico - Med hjælp fra frivillige, slipper vi 82 baby havskildpadder ud i Caribien - en fantastisk oplevelse!

Del siden