google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Aflever din skildpadde

Sand Maleri Galleri

Del siden

Danmarks natur er livsfarlig for sumpskildpadder!

Skildpaddeunger kan blive taget at mange forskellige dyr, her er det en fisk der har taget en terrapin unge.

Skildpaddeunger kan blive taget at mange forskellige dyr, her er det en fisk der har taget en terrapin unge.

De fleste udsatte "kæleskildpadder" overlever normalt ikke mødet med naturen.
Det vil nok være en overraskelse for de fleste skildpaddeejer?


Tænker du på at sætte din skildpadde ud i naturen? Godt nok, vil du af med din skildpadde, men, ønsker du også skildpadden skal dø? Nej vel? 


Det vil i så fald være bedre at tage kontakt til din dyrlæge, der kan hjælpe dig, så vil skildpadden blive aflivet på en human måde. Din "kæleskildpadde" vil ikke dø humant, udsat og glemt, i naturen!


Flere af de rovdyr vi nævner her på siden, de kan også opleves i din have. 

Advarsel, grafiske billeder på siden! 👇

Kender du personer, der mangle hjælp?

Kender du en skildpaddeejer der måske kunne finde på at sætte sin skildpadde ud i naturen? Bed dem om at lade være, og henvis dem til denne side. Vi fortæller og viser dem, hvorfor det er en meget dårlig ide, at sætte skildpadder ud i naturen.

Læs også siden: Hold skildpadder ude af naturen Der omhandler de skildpadder der overlever, at blive udsat til naturen og hvad de kan lave af ulykker.

Hvor kan jeg få hjælp til min skildpadde?: Skildpadder hjælpes

Denne side er opdateret d.18. juni 2023

Har de udsatte sumpskildpadder, fjender i Danmark? Ja, mange!

Odder fanger snapskildpadde malawimom YouTube. Din kæleskildpadde har ikke en chance imod dette formidable rovdyr.

Odder fanger snapskildpadde malawimom YouTube. Din kæleskildpadde har ikke en chance imod dette formidable rovdyr.

Dyr der vil æde og kan skade din voksne "kæleskildpadde", du sætter ud i den danske natur, det er blandt andre måren, mink, mårhund, odder, nu er vaskebjørnen også på vej, glem ikke rotter, de kan give grimme bid, der bliver inficeret og skildpadden dør.

De små sumpskildpadder kan tages af fiskehejre, kragefugle, katte, hunde og ræve. Det er ikke det du ønsker for sin kæleskildpadde?

Det skal bemærkes, at de af sumpskildpaddens fjender vi nævner her på siden, de findes også i private haver, hvor man holder sumpskildpadder i en havedam. Så det er vigtigt at man hegner sit havedamsanlæg godt ind, ikke kun fordi skildpadden ikke må flygte ud i naturen, men også for at holde sumpskildpaddens fjender væk.

Andre fjender. Sumpskildpaddes fjender kan også være jægeren, kommunens gravemaskine og oprensningsmaskine, motorbådens skrue, lystfiskerens krog, garn og net, søer der tørlægges og renses op og flere andre dødelige bekendtskaber 👇.

Sikring af havedam

Fiskehejren tager gerne din udsatte skildpadde

Foto af Joseph R. Godreau. Michigan, USA.

Foto af Joseph R. Godreau. Michigan, USA.

Hejre snupper en snapskildpadde-unge. Skildpadden blev vendt og drejet i ca. 15 minutter, inden hejren havde fået slugt denne snapskildpadde-unge.

Fiskehejre fanger, hvert år også mindre sumpskildpadder, i de danske havedamme. 

Nogle tror ikke en fiskehejre kan tage en skildpaddeunge?

Hejre snupper en snapskildpadde. Det tog 15 minutter for hejren at få slugt skildpadden!

Vi viser lige en video, hvor I kan se at de vandlevende skildpadder ender på fiskehejrens menukort.

Tid 1:17 inde i denne video, fanger fiskehejren en sumpskildpadde. Se, hvor let skildpadden glider ned. Fiskehejren kan let fordøje en skildpadde, med skjold og ben. Video fra Chromatophone Creatures YouTube kanal.

Skildpadder æder skildpadder

Snapskildpadde har ædt en mindre sumpskildpadde.

Snapskildpadde har ædt en mindre sumpskildpadde.

De større snapskildpadder æder gerne din udsatte kæleskildpadde!

Mange sætter deres snapskildpadder ud i den danske natur, når skildpadden er blevet for stor for dem.

Mange skildpaddeejer der ikke længere vil have deres sumpskildpadde, de sætter skildpadden ud i naturen og tror i deres naivitet, at deres kæleskildpadde, vil få et godt og langt liv. Men sådan går det sjældent for din kæleskildpadde, som du kan læse om her på siden. 

I henhold til dansk og EU loven, så er det ulovligt at sætte sin kæleskildpadde ud i naturen. Lov mod at udsætte dyr

Der er kun det offentlige til at fjerne de invasive sumpskildpadder

Flere hundrede sumpskildpadder fanges, under oprensning af Botanisk Have. Foto Stusgaard Entreprenør

Flere hundrede sumpskildpadder fanges, under oprensning af Botanisk Have. Foto Stusgaard Entreprenør

Det offentlige vedligeholder og oprenser vores fælles søer, damme og åer.

Din udsatte sumpskildpadde vil enten blive fanget og skal derfor aflives eller maskiner fanger og kører skildpadden over eller drukner og stresser skildpadden ihjel under arbejdet.

Det offentlige skal fjerne sumpskildpadder fra naturen. Når din sumpskildpadde bliver fanget, så vil skildpadden blive aflivet. Det er helt utroligt dyrt for kommunen, og det er vel ikke rimeligt at lade alle andre betale for det, gennem vores skat?

Anskaffer man sig et dyr, må man også betale for at komme af med dyret, på en ordentlig måde, når man ikke længere vil beholde sit dyr.

Lystfiskere fanger sumpskildpadder

Utallige sumpskildpadder må aflives, fordi de har slugt en krog.

Utallige sumpskildpadder må aflives, fordi de har slugt en krog.

Lystfiskere fanger sumpskildpadder, hvert år i de danske søer, damme og åer. 

Tror du din kæleskildpadde kommer levende fra at sluge en fiskekrog? Mange sumpskildpadder får bare kappet linen og sættes tilbage i søen igen, skildpadden vil med sikkerhed svømme en langsom død i møde, med krogen siddende fast i halsen.

Andre vil få den fangede skildpadde aflivet. Men er det rimeligt, at lystfiskeren skal have den udgift, det burde være skildpaddens ejer!

Krogen er slugt - Hvad gør du nu?

Krogen er slugt og skildpadden var tæt på at miste livet.

Krogen er slugt og skildpadden var tæt på at miste livet.

Foto. Som røntgen billedet viser, en skildpadde, der har slugt en krog med agn og line. Hvad dyret ikke skulle have gjort, skildpadden lider og vil dø, hvis den efterlades til sig selv. I det her tilfælde, blev skildpadden fundet afkræftet og bragt til dyrlægen og reddet. 

Hver år, fanges der mange skildpadder, på fiskeudstyr. Desværre sættes de fleste skildpadder ud igen. Hvad der absolut ikke er en god ide, hverken for naturen eller for skildpadden. Vi forstår god lystfiskerne, de gider ikke bøvlet og de ekstra omkostninger det uden tvivl vil give dem, hvis de bringer skildpadden med hjem.

Lad være med, at opgive jeres kroge og liner så let, bare fordi de sidder fast i lidt grøde. Få samlet jeres kroge, med agn og line ind, så dyr ikke tager det. 
Blandt andet vil sumpskildpadder bide i, hvad som helst, der kunne ligne foder. Mange dyr og fugle dør, hvert år fordi de sluger en krog eller bliver viklet ind i fiskeline, der er ladt tilbage, efter fisketuren.

Hvad gør du?: Har du fundet eller fanget en skildpadde? Ifølge dyreværnsloven kan du kontakte dit Politi - Ring114. Bemærk, de forskellige politistationer har ikke altid den samme praksis. 

Din kæleskildpadde vil lide druknedøden, i sådan en ruse! 

Der bliver benyttet ruser, krebsefælder og fiskegarn til at fange fisk. Desværre ender der også sumpskildpadder i de fælder. Din gamle kæle sumpskildpadde, overlever ikke turen, i sådan en fælde.

Selv om rusen bliver røgtet, hver dag, så vil din skildpadde for længst være druknet, inden fiskeren kom forbi og røgtede sit net.

Der ligger også mange døde/glemte fiskeruser og tabte fiskenet, rundt om i de danske fjorde og søer, de ligger bare og slår dyr ihjel, dag ind og dag ud. 

Måske skulle man have skaffet sig lidt mere viden om skildpadden, inden man tog en skildpadde med sig hjem? 

Jæger har en sumpskildpadde på kornet!

Ja, de danske jæger må skyde alle de udsatte sumpskildpadder også de invasive sumpskildpadder.

Din sumpskildpadde er ikke sikret et langt og godt liv, fordi du har efterladt skildpadden til naturen!

Foto. Sigtekornet gennem en riffelkikkert.

Der er vilde dyr i naturen - Er det til at tro?

Vaskebjørn og mårhunden er i Danmark og der er mange af dem. De har ingen som helst problemer med at fange og æde en sumpskildpadde. 

Det er blevet testet i danske dyreparker, og de to rovdyr her, de kan let tage en sumpskildpadde og æde den.

Vi skal vi hilse og sige fra vores zoo venner "Det kan de sagtens!"

Der blev i jagtsæsonen 2020/21 nedlagt omkring 200.000 vaskebjørne i Tyskland.

Vaskebjørne er stærkt på vej mod danmark. Der nedlægges vaskebjørne, hvert år i Danmark.

Der blev i jagtsæsonen 2020/21 nedlagt ca. 8900 mårhunde i Danmark.

2019/20 blev der nedlagt 11.000 mårhunde i Danmark. Måske er bestanden af mårhunde lidt faldende i 2020/21?

Sæt ikke din kæleskildpadde ud i naturen!

Falsk landkort skildpadde vil ikke have en chance ude i naturen.

Falsk landkort skildpadde vil ikke have en chance ude i naturen.

Skulle du alligevel finde på at sætte din kæleskildpadde ud i naturen om efteråret, så kan du være næsten 100% sikker på at din kæleskildpadde ikke vil overleve, mødet med den barske natur!

Din sumpskildpadde aner intet om, hvordan den skal finde og fange levende føde, inden skildpadden har fundet ud af det, så skal sumpskildpadden lige overleve sin nye stressende tilværelse. Stress afliver mange sumpskildpadder vært år.

Sumpskildpadder kan ikke gennemskue noget som helst, slet ikke at blive sluppet ud i en sø, hvor alt er nyt for skildpadden. Bare det at skildpadden ikke kan bunde længere, vil give mange sumpskildpadder stress og sumpskildpadden vil fare forvildet og bange rundt i søen og måske allerede der drukne. Ligegyldigt, hvor skildpadden vender sig hen, ser skildpadden noget nyt og bliver bange.

Stress er undervurderet som grund til sygdom hos sumpskildpadder.

Stress afliver mange skildpadder

Sumpskildpadden er død i løbet af vinteren. Skildpaddeejer har i misforstået godhed

Sumpskildpadden er død i løbet af vinteren. Skildpaddeejer har i misforstået godhed "ligegyldighed" udsat sin skildpadde i en sø. Det overlever mange "kæleskildpadder" ikke.

Engelske undersøgelser viser at op mod 80% af de sumpskildpadder der bliver sat ud i naturen, vurderes til at være syge. Er du en almindelig skildpaddeejer, så kan du ikke se om din sumpskildpadde er syg. Problemet er, ser man kun sin egen sumpskildpadde, så ved man ikke, hvordan raske sumpskildpadder ser ud?

Her hos Skildpadder ABC har vi lavet vores egne undersøgelser og statistik på de engelske undersøgelser og de passer meget godt, med det vi har noteret ned gennem årene. 

Syge sumpskildpadder vil ikke overleve at blive sat ud i naturen, hvor de pludselig skal til at klare sig selv.

De fleste skildpaddeejere kan ikke se, at deres sumpskildpadde er syg. Fordi de aldrig sammenligner deres egen sumpskildpadde med andres?

Sæt ikke sumpskildpadder ud i den danske natur, det er ikke lovligt! 

Kælskildpadder dør på grund af klima

Kæleskildpadde der ikke fatter, hvad der sker?

Kæleskildpadde der ikke fatter, hvad der sker? "Hvor er min ejer med foder og varme?" Ligner det skildpadden tænker?

En kæleskildpadde der er fodret og passet hele sit liv og levet trygt og godt i et akvarium, har ikke mange chancer for at klare sig selv i naturen. Skildpadden har aldrig lært, hvordan den skal klare sig selv?

Skildpadden skal nu selv til at finde sin føde, i konkurrence med andre dyr og fisk. Tror du din kæleskildpadde har mange chancer for at komme først og foran de dyr og fisk, der er født i naturen? Maden serveres ikke længer i store mængder fra din hånd. 

Kæleskildpadder har levet et beskyttet liv hos dig, i et akvarium, hvor temperaturen er 20-24 grader året rundt. Det ved vi alle godt, at naturen ikke kan tilbyde din kæleskildpadde! I naturen er der frost grader, om vinteren. - Nu skal din kæleskildpadde selv finde ud af at gå i dvale, på bunden af en sø, dam eller å, tror du det går godt? 

Motorbåde skader sumpskildpadder

Cooter ramt af propel fra en motorbåd. Fotograf Matthew J. Aresco.

Cooter ramt af propel fra en motorbåd. Fotograf Matthew J. Aresco.

Cooter ramt af propel på motorbåd. Der skal ikke meget berøring til af en roterende propel, før sumpskildpadden har tager livsfarlig skade.

Sumpskildpadder lever ikke naturligt i Danmark, men, mange smider desværre deres sumpskildpadder ud i naturen, når de ikke længere gider at passe dyrene selv.

Vi kan selvfølgelig bare være kynisk og acceptere at de skildpadder der rammes af en motorbåds propel, de skildpadder vil dø og så ikke længere kan gøre skade på de naturligt levende dyr i Danmark.   

Det er bare ikke en måde at behandle levende væsner på, bare at efterlade skildpadder i naturens vold, og så må de overleve eller lade være.

Affald dræber skildpadder

Fotograf Siff Ingrid Drejer.

Fotograf Siff Ingrid Drejer.

Affald kastes og smides ud i naturen. Meget af det affald er livsfarlig for det danske dyreliv.


Her har vi en plastikpose, der har været toast i, der har fanget og druknet en moskusskildpadde! 

Få nu hjælp til din skildpadde. Ja, måske koster hjælpen dig noget. Men har man anskaffet sig et dyr, så følger der et ansvar med. Det er ikke rimeligt at andre skal betale for dig!

den døde skildpadde er set i Bilka søen i Vordingborg. Vi ser døde skildpadder over hele Danmark.

Faren kan komme fra luften!

Rovfugle og kragefugle kan let tage unger og unge sumpskildpadder. De flyver højt op med skildpadden og så slipper de sumpskildpadden og lader skildpadden knuse mod jorden. Lykkes det ikke første gang, så flyver fuglen til vejrs igen og igen med skildpadden og slipper den, indtil skjoldet knækker og skildpaddens indre ligger åben til at fuglen nu kan tage for sig af retterne. 

Det er vist ikke lige sådan du har tænkt dig, at din kæleskildpadde skal ende sit liv?

Sumpskildpadder fanges i fælder

Skildpadder fanges i ruser, krebsefælder og fiskegarn

Syge og svage sumpskildpadder efterlades i naturen

Fælde til sumpskildpadder. Skildpadder vipper ned i fælden og kan ikke komme op igen. Sumpskildpadder lever i fælden, indtil de samles ind. Fotograf Tony Gamble, Wikipedia.

Fælde til sumpskildpadder. Skildpadder vipper ned i fælden og kan ikke komme op igen. Sumpskildpadder lever i fælden, indtil de samles ind. Fotograf Tony Gamble, Wikipedia.

Der bliver benyttet fælder, til at fange sumpskildpadder, fra danske søer og damme.

Man kan umiddelbart sætte en fælde op i sin private dam eller sø, uden at søge en særlig tilladelse. Er det derimod en kommunal sø, så skal du spørge din kommune om lov. 

Dem der fanger sumpskildpadder, i dag, de afliver generelt de skildpadder de fanger. 

Vi har i Skildpadder ABC tidligere søgt om tilladelse og fået den til at fange og fjerne sumpskildpadder, fra en sø. Vi har altid benyttet flydefælder, hvor skildpadden kan overleve i, indtil vi har fået dyrene fanget ind. 

Vi har fjernet sumpskildpadder fra områder, hvor sumpskildpadder har været særlig slemme til at ødelægge den lokale fauna.

Skildpadder køres over

Flere og flere skildpadder bliver i dag set på de danske landeveje. Vi får skildpadder ind, hvert år, der er blevet samlet op af en bilist

Desværre er det ikke alle skildpadder der når at blive bragt i sikkerhed!

Når skildpadder bliver bange, trækker de sig ind i deres skjold og regner med at skjoldet redder dem.

Er det en knallert eller cyklist der rammer en skildpadde, så kan det let ende med personskade!

Det kan også let ende galt for bilisten, der måske havner i grøften.

Vil du vide mere?: Skildpadder der ødelægger naturen

Levende skildpadder fundet i maven på krokodille

Tre levende rødøret terrapiner fjernes fra krokodillens mave. USA. - Alle slags dyr bliver efterhånden sat ud i den danske natur. Flere og flere skal absolut eje eksotiske dyr, for deres egen egoismes skyld. Det kan hurtigt blive en livsfarlig cocktail for vores naturligt tilhørende dyreliv!