google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Der findes mange forskellige filter til en havedam.

For en havedam, kan et gennemløbsfilter være en rigtig god investering. På billedet, kan du se, hvordan og hvor vi anbefaler, du skal placere filterpumpen på det dybeste sted i dammen.

Du skal sørge for at din filter er godt isoleret, om vinteren, så filter ikke fryser.

Vandbevægelsen er med til at ilte vandet, hvilket er livsvigtigt for skildpadder, der ligger i dvale i dammen. Vandgennemstrømning er også vigtigt for at presse gasser ud af vandet, der kommer fra de nedfaldne blade og andet organisk materiale, der ligger og rådner i vandet. De dårlige gasser vil kunne aflive skildpadder, der ligger i dvale i dammen.

Tal med din leverandør, om størrelsen på sådan et filter, til din havedam. Størrelsen afhænger af, hvor stor dammen er, hvor mange skildpadder og fisk der er i dammen. Skildpadder sviner meget mere end fisk, så filteret skal være effektivt, hvis du skal undgå alger.

UVC-filter til havedam

Vitronic UVC. Set hos KoiGarden.dk 
Her er et typisk UVC filter, hvor UVC pæren er beskyttet inde i et vandtæt quartsrør, der lader strålerne trænge i gennem og dermed reducerer mængden af svævealger, bakterier, vira, encellede parasitter og enkelte svampetyper.
UVC-filter skal monteres til sin egen pumpe eller til udløbsslangen, på din nuværende filterpumpe.

Vitronic UVC. Set hos KoiGarden.dk
Her er et typisk UVC filter, hvor UVC pæren er beskyttet inde i et vandtæt quartsrør, der lader strålerne trænge i gennem og dermed reducerer mængden af svævealger, bakterier, vira, encellede parasitter og enkelte svampetyper.
UVC-filter skal monteres til sin egen pumpe eller til udløbsslangen, på din nuværende filterpumpe.

Vi vil anbefale at du montere UVC-filter til din dam

Du kan evt. benytte et Bitron UVC filter til din havedam. 

Svævealger giver dammens vand et grønligt skær, desværre ender det tit med at vandet bliver næsten helt uigennemsigtigt af alger. Svævealgerne er så små, at man ikke bare kan "fiske dem op" af vandet, men bliver nødt til at "filtrere" algerne fra, ved hjælp af et UVC-filter. UVC-filtrering bruges i dag af de fleste ejere af havedam, for at forebygge eller fjerne svævealger fra dammen. 

Alger formerer sig meget hurtigt, på ca. et døgn, kan én alge formere sig, med op til 10.000 alger!

For at bekæmpe sådan en mængde alger, så er det nødvendigt at bruge UVC lys.

UVC lyset beskadiger algen, således at den ikke kan formere sig og på den måde undgår man svæve algernes grønlige skær, i vandet. 


Princippet er ganske enkelt, man pumper vandet fra dammen ind forbi UVC-strålerne, som ændrer svævalgernes DNA. Dette gør, at algen ikke længere er i stand til at formere sig, og i løbet af ca.3. uger dør algerne hen, og vandet klarer op.

 

Derudover reducerer UVC apparater mængden af bakterier, vira, encellede parasitter og enkelte svampetyper. 


Vi skal her understrege, at de UVC lys der findes i handlen ikke steriliserer, hverken vand, fisk eller skildpadder! 


UVC lys må du under ingen omstændigheder kigge ind i! 


Husk, at skifte UVC-røret, hvert år.


Planter til din skildpadde dam

Åkander og nøkkeroser kan du sikre med kyllingetråd. 
Foto H. Nygaard

Åkander og nøkkeroser kan du sikre med kyllingetråd. Foto H. Nygaard

Vandplanter spiller en afgørende rolle i havedamme, hvor der lever sumpskildpadder.


Planter fungerer som fødekilde, skjulested og yngleområde for dine skildpadder.


Flydeplanter, undervandsplanter og planter langs kanten af dammen, det er de tre hovedkategorier af vandplanter, som er i din skildpadde dam.

 • Flydende vandplanter benyttes som skjul, for de små skildpadder, de benyttes også til foder.
 • Undervandsplanter findes som navnet antyder, under vandet eller i vandoverfladen. Plantens rødder er enten forbundet til bundlaget eller flyder frit i vandet. 
 • Kantplanter.

Vi fortæller mere om vandplanter, der er gode at holde i en havedam, hvor du også har sumpskildpadder 👇

Vandplanter i havedam

Ide til en skildpaddedam, uden hegn rundt om

Inspiration til, hvordan en havedam kan se ud. Bemærk sikringen yderst, med en grøft, hele vejen rundt om dammen.

Inspiration til, hvordan en havedam kan se ud. Bemærk sikringen yderst, med en grøft, hele vejen rundt om dammen.

Tværsnit af en havedam, hvor hegnet er fjernet. I stedet for, er der gravet en "skjult" grøft, så dyrene ikke kan komme ud af havedammens område. Men dyrene kan stadigvæk komme tilbage fra grøften, til dammen.

 1. Græsplæne.
 2. Glat væg, hvor dyrene ikke kan få fat. Skildpadder er meget dygtige klatrer.
 3. Grøft. Dyrene bliver stoppet, men ikke fanget.
 4. Dyrene kan kravle tilbage i dammen.
 5. Vandfald, udstrømmer.
 6. Sumpet område.
 7. lavvandet område. Her placeres pumpen til filtret.
 8. Undervandszone. Skal skildpadderne overvintre i dammen, så kan du nøjes med 50/60 cm dybde, hvis du har en god iltning af vandet, men det skal ske fra bunden af dammen.
 9. Træstamme, hvor skildpadderne kan ligge og sole sig.
 10. Plantehylder.
 11. Plantehylder.
 12. Strand, hvor skildpadderne kan lægge deres æg.

Hvordan du forbedre dine skildpadders overlevelse i dammen, gennem vinterdvale

Mange måder at bygge en havedam. Der findes mange gode forklaringer på nettet om, hvordan du anlægger din egen havedam. Derfor vil vi ikke opfinde den dybe tallerken endnu engang. Men i stedet henviser til et link i Bolius.

Bolius, Boligejernes Videncenter. Link: Sådan anlægger du en havedam

Vi har et par enkelt bemærkninger til Bolius' link, når det er sumpskildpadder, der skal leve i dammen. 
Dybden af dammen kan holdes på 50/60 cm, men det vil kræve, at du skal have en god vandcirkulation og gennemluftning/iltning af dammen. Iltningen af dammen skal ske fra dammens dybeste sted. Denne iltning presser dårlige gasser ud af dammen, dårlige gasser kommer når blade og andre organiske materialer rådner. Samtidig skal du holde et område af dammen isfrit. Se mere på undersiden: Vinterteknik

Et formstøbt bassin er ikke en god dam til sumpskildpadder, slet ikke, hvis du tænker at dine sumpskildpadder skal overvintre i dammen.

Indhegning. Desværre er mange for nonchalant, når det gælder indhegning af sine sumpskildpadder. Husk, at dine skildpadder skal hegnes ind. En stenkant er ikke nok, den kravler skildpadderne over. Benyt eventuelt trådhegn, det findes i mange slags. Her skal du huske, at bukke de øverste 5-10 cm ind mod dammen, så skildpadderne ikke kan kravle over. Samtidig, skal du også grave hegnet lidt ned i jorden, så dyrene ikke kravler under. Du kan også lægge en stenkant rundt omkring hegnet.

Sikker indhegning af sumpskildpadder.

Dammens dybde og vandcirkulation om vinteren

AQUAOXY luftpumpe med store luftsten, er god til at give vandcirkulation, på bunden af dammen.
Set hos KoiGarden.dk

AQUAOXY luftpumpe med store luftsten, er god til at give vandcirkulation, på bunden af dammen.
Set hos KoiGarden.dk

Vandcirkulation og en god gennemluftning/iltning af dammen, er vigtigt, hvis dine sumpskildpadder skal have chance for at overleve vinterens dvale.

Sumpskildpadder udnytter ilten, i vandet, gennem vinteren. 

Vandcirkulationen er vigtigere end dybt vand. Du kan nøjes med en vanddybde på 50/60 cm. iltning af dammen er vigtig for skildpadder, de har behov for lidt ilt gennem dvaleperioden.

Det er ikke nok at du kun har 200-400 liter vand i en havedam. Du skal have nogle tusinde liter vand, hvis dine sumpskildpadder skal klare sig gennem en vinterdvale.

Hvis isen bundfryser eller iltindholdet bliver for lavt i vandet, så har du ingen sumpskildpadder, når foråret kommer.

Brug derfor en god kraftig luftpumpe, der kan ilte vandet og skabe cirkulation, fra det dybeste sted i dammen, har dammen flere dybe steder, så skal der flere luftpumper til.

Der vil altid ligge planterester på bunden af dammen, de vil udvikle skadelige gasser, de bliver presset ud af vandet, ved iltning og vandcirkulationen. Du skal lægge luftstenen og have vandcirkulationen helt ned på det dybeste sted, ellers hjælper det ikke dine sumpskildpadder. Skildpadden lægger sig gerne i dvale, på det dybeste sted, i dammen. 

Vi ved af erfaring, at de europæiske sumpskildpadder kan klare sig under mindre fordelagtige forhold end de nordamerikanske sumpskildpaddearter. 

Herfra, synes vi ikke det er dybde nok, for skildpadderne, til en overvintring. Men, lokale forhold kan spille ind. Der er ingen regler uden undtagelser.

En havedam, alene lavet af plastfolie er ikke så velegnet, at overvintre i, som en dam med lerbund, eller folie med et gruslag. Det er vigtigt at dammen har svagt skrånede sider op mod overfladen, som skildpadden kan klatre op af. Du kan få plastfolie med grusbelægning på (det er dyrt), det kan skildpadden få godt fast i. Læg en bane eller to, ned i dammen, af folie, med grusbelægning, så sikre du, at dine sumpskildpadder altid kan kravle op til overfladen. Især efter vinterdvalen, er der risiko for, at sumpskildpadder drukner.

Har du en dam med foliebund, så kan du eventuelt lægge et par baner af grusfolie ned til bunden, så har dine sumpskildpadder gode muligheder for at kravle op til overfladen. Europæiske sumpskildpadder og moskusskildpadder vil have stor glæde af det.

Brug ikke kemikalier i din dam, hvis du skulle få alger i dammen. Find i stedet problemet og løs det.

Læs mere om: Sådan vedligeholder du havedammen uden kemikalier!

Husk! Om vinteren skal der være vandcirkulation på det dybeste sted i dammen. Det er gerne her, dine sumpskildpadder lægger sig i dvale. Cirkulationen kan ske med en stor luftsten eller vand der cirkulerer hen over bunden. De skadelige gasser og stoffer, der dannes i bundmaterialet, nedfaldne blade med mere, i en udendørs dam, de gasser skal presses ud af dammens vand ellers vil dine sumpskildpadder dø.

Mere viden om: Sumpskildpadder i dvale

Foderøer. Du kan også benytte øerne til at fodre dine sumpskildpadder på, især de kinesiske trækølsskildpadder spiser gerne fra sådan en platform. Hvorfra de kan klatre tilbage i vandet og sluger fodret.

Du kan også bruge en træstamme, i den længde der passer til din dam. Her vil skildpadder kunne ligge og føle sig sikre for omverden og få deres sol.  

Fodringsring til sumpskildpadder

Fotograf Helle Schultz.

Fotograf Helle Schultz.

Byg en flydende fodringsring - foderø.

Fisk æder sumpskildpaddernes foder!

Hvordan du kan fodre dine sumpskildpadder, så dine fisk ikke æder alt fodret.

Denne skildpaddeejer, har bygget en foderø. Moskusskildpadder og andre sumpskildpadder skal her klatrer over kanten på foderplatform og indtil fodret, der ligger inde i midten. Koi og guldfisk kan nu ikke få fat på skildpaddernes foder, fordi fodret er beskyttet af et net, der er fastgjort så det dækker hele bunden af platformen.

Sumpskildpadder kan nu kravle op og over i foderringen og spise deres foder i fred og ro, for fiskene.

Hvis dine sumpskildpadder ikke kan finde frem til den ny fodringsplatform, så giv det lidt tid, det lykkes normalt ret hurtigt for skildpadder, at finde frem til fodret. Synes du det tager for lang tid for dine skildpadder at finde vej, så kan du eventuelt lokke dine skildpadder frem med nogle stykker kyllingekød. Fra kyllingen vil der strømme lidt blod og andet ud i dammen, dine skildpadder hurtigt vil få færten af og trække efter. 

Den flydende foderø, kan evt. bygges som en træramme eller plastic nedløbsrør (de kan købes i byggemarkeder), nedløbsrør der er lukket sammen, de flyder nok til at sumpskildpadder kan klatre over kanten. Du kan benytte træ eller bassinfolie til at beklæde rørsystemet med og som skildpadder kan klatre i. Nedløbsrør alene bliver for glatte for skildpadder at klatre over. Andre materialer du kan bruge, kan være flamingo, der også vil holde sig nok flydende, nok til at et par sumpskildpadder kan klatre op på øen. Men, flamingo skal pakkes ind på en måde, så flamingo stumper ikke ender i skildpaddens tarm.

En stor havedam, med bare nogle års levetid, sådan en dam vil producere meget foder til sumpskildpadder. Frøer, haletudser og masser af insekter, og andet småkravl, dine skildpadder gerne spiser.

Men, man skal altid holde øje med at især moskusskildpadder får mad nok og ikke fisk og de andre sumpskildpaddearter tager det hele. 

Der findes mange forskellige filter, til en havedam. 

Til en havedam, kan et gennemløbsfilter være en rigtig god investering. På billedet, kan du se, hvordan og hvor vi anbefaler du skal placere filterpumpen, på det dybeste sted i dammen. 

Du skal sørge for at din filter er godt isoleret, om vinteren, så filter ikke fryser. 

Vandbevægelse er med til at ilte vandet, hvilket er livsvigtigt for skildpadder, der ligger i dvale i dammen. Vandgennemstrømning er også vigtigt for at presse gasser ud af vandet, der vil kommer fra de nedfaldne blade og andet organisk materiale, der ligger og rådner i vandet. De dårlige gasser, vil kunne aflive skildpadder, der ligger i dvale i dammen. 

Tal med din leverandør, om størrelsen på sådan et filter, til din havedam. Størrelsen afhænger af, hvor stor dammen er, hvor mange skildpadder og fisk der er i dammen. Skildpadder sviner meget mere end fisk, så filteret skal være effektivt, hvis du skal undgå alger.

Indhegning af sumpskildpadder

Eksempel på en sikker indhegning, af dine skildpadder. Her er de øverst 5-10 cm., af hegnet, bukket ind mod dammen.

Eksempel på en sikker indhegning, af dine skildpadder. Her er de øverst 5-10 cm., af hegnet, bukket ind mod dammen.

Selv om du er ejer af din sø eller dam, så skal vandområdet hegnes behørigt ind, hvis du vil sætte skildpadder i.

Skildpadder må ikke kunne slippe ud i den danske natur. 

Det er ulovligt, at sætte skildpadder ud i sin dam, hvis dyrene kan vandre videre ud i naturen, uanset om du er ejere af vandhullet. Sumpskildpadder hunnen vil vandre væk fra dammen, når den vil lægge sine æg.

Lov om og de invasive skildpadder


Når du sætter dine sumpskildpadder ud i havedammen, så er det vigtigt at huske, skildpadder er de rene udbryderkonger.


Et almindeligt, lavt og grønt havehegn, der er sat stramt op, det kan de store skildpadder let klatre over! 


Her kan du bukke toppen af hegnet, ind mod dammen, så skulle det være skildpadde sikret, fra den vej.


Det samme gælder med en stensætning og et flethegn, det kan dine skildpadder også kravle over. En stensætning og et flethegn, de kan forbedres med, et trådnet eller et bræt, der er bukket eller lagt ned og rager ud over dyrene, når de forsøger at kravle op.


Benytter du metalhegn, så er det en god ide, at male eller sprøjtemale trådhegnet sort. Så falder trådnettet helt ind i omgivelserne og bliver næsten helt usynlig for øjet.


Et hegn, hvor toppen er bukket ind mod dammen (se foto eksempler), det kommer skildpadderne ikke over, men måske under. Som du kan se på det første foto, så er der lagt sten og fliser op imod hegnet. Der kommer dyrene heller ikke ud. Du kan også grave hegnet lidt ned i jorden, så kommer skildpadderne ikke ud den vej.


Et hegn kan også afsluttes på toppen, med et bræt, der ligger ned, brættet rager ud over, ind imod dammen, det holder også dine skildpadder inde i dammen.

Lodrette metal stolper, eternitplader/fibercement plader, akryl plader, vandfast krydsfiner eller glaserede fliser, noget med en glat overflade, hvor dyrene ikke kan få fat, det vil være sikkert.


En murstensvæg, med pudset fuge, kan skildpadder klatre over!


Uanset hvor højt et stakit/hegn er, vil skildpadder forsøge at klatre over!


Pas på, med små skildpadder under åben himmel. En havedam der ikke er overdækket med et trådnet, vil være indbydende for katte, rotter, rovfugle, fiskehejre, krager og måger, hvor de kan finde på at snuppe sig en lille skildpadde og løbe eller flyve væk med! Her hjælper det kun at have et trådnet over dammen. Sumpskildpaddeunger, er i risiko for at forsvinde ud i den blå luft, til ca. 2. års alderen.


Det er også afgørende, at du kan overskue dammen og følge med i skildpaddernes liv. Et udendørs ophold er vældig sundt for skildpadderne. De får masser af ufiltreret sollys, så de kan danne D3-vitamin. Som supplement vil de også selv kunne fange små vanddyr, ligesom en havedam i reglen vil give dem mere vand at svømme i.


Det her gælder både sump- og landskildpadder.


Læs mere her: Flugtsikre din dam

Æglægningsplads

Her er der god plads, langs bredden til at skildpadder kan grave deres æg ned i jorden.

Her er der god plads, langs bredden til at skildpadder kan grave deres æg ned i jorden.

Sørg for at dine sumpskildpadder har et sted, hvor de kan grave deres æg ned.


Et bed med jord er helt tilstrækkeligt, for sumpskildpadder. Det er havskildpadder, der graver deres æg ned i sand, sandstrand. Havskildpadder


Ønsker du ikke unger, så kan du bare lade æggene ligge i jorden, de vil med 99,9% sikkerhed ikke blive klækket udendørs.

Eksempler på øer, der er lette at bygge

En ø, der er let at skrue sammen. Benyt nogle brædder, det må gerne være nogle ru eller uhøvlede brædder, skildpadder kan holde fast i. Skildpadderne er glade for sådan en ø, der er let for selv små skildpadder at kravle op på. 

Skub en fem seks brædder sammen, hvor du, under bunden, skruer et par brædder på tværs. Vi har set de her øer i forskellige udformninger. De er lette at holde på samme plads i dammen, bind en snor til øen og ned til en sten på bunden eller lad dem drive med strømmen rundt i dammen.

Hold sumpskildpadder i haven - Havedam

Fotograf Michael Sørensen Odder Fotoklub

Fotograf Michael Sørensen Odder Fotoklub

Sumpskildpadder i havedam.  

Maj måned bemærkning, til din havedam: Sumpskildpadder der lever indendørs, i vinterhalvåret, de sumpskildpadder kan sættes ud i havedammen, når vandtemperaturen er 15 grader.

Sumpskildpadder skal kunne kravle op på land og få solbad og kunne lægge deres æg, og meget mere fortæller vi dig om, så du giver dine sumpskildpadder den bedste chance for at klare opholdet.

Vigtigt. Du sprudler af interesse og engagement og vil bare se skildpadder i din dam nu.

Ny havedam: Slå lidt koldt vand i blodet og tænk på dyrenes ve og vel. Men, inden du sætter sumpskildpadder ud i din havedam, hav lidt tålmodighed. Sørg nu for at få havedammen bygget færdig, byg en sikker indhegning rundt om dammen, så skildpadder ikke kan slippe ud i den danske natur, hvilket de ikke må! Få lidt erfaring med din havedam, inden du sætter levende dyr ud i dammen. Vi anbefaler at du sætter dine nye sumpskildpadder ud om foråret i din nye havedam (vandtemperatur skal være minimum 15 grader), så dyrene kan vende sig til det udendørs liv inden vinteren. 

Under havedam kan du finde meget relevant viden om at holde sumpskildpadder i havedam. Sikring af havedam - Året rundt i havedam her får du årets gang og mange tips til at holde liv i dine skildpadder.

Denne side er opdateret d.18. juli 2023 st.

Læs nedenfor på denne side:

 • Hvornår kan skildpadder sættes ud?
 • Hold dammen fri for alger, uden kemi
 • UVC-filtrering. Hold dammen fri for alger.
 • Havedam og terrassedam til skildpadder.
 • Planter til din skildpadde dam. Find selv planterne, ude i naturen.
 • Ide til en skildpaddedam, uden hegn omkring.
 • Dammens dybde og materialer. Gør det rigtigt, så dine dyr kan klare sig udendørs.
 • Andre forhold, æglægning.
 • Fodre skildpadder, så fiskene ikke æder fodret. Byg en foderø.

Gode skildpaddearter til havedam:

Mange andre skildpaddearter kan også have god gavn af at komme ud i den friske luft. 

Vandlevende skildpadder Læs mere under arterne.

Fortsætter nedenfor 👇

Hold sumpskildpadder i haven

Undersider til denne hovedside om havedam. Klik dig videre til:

Fotograf Michael Sørensen Odder Fotoklub

Fotograf Michael Sørensen Odder Fotoklub

Når vi taler om havedam

En formstøbt dam, er ikke noget for sumpskildpadder.

En formstøbt dam, er ikke noget for sumpskildpadder.

Så er det ikke de formstøbte plastikdamme vi mener.

De kan kun benyttes til sumpskildpadder som sommerophold. 

Ønsker du at holde sumpskildpadder året rundt, i en udendørs dam, så skal du glemme alt om sådan en formstøbt plastik dam. Sumpskildpadder vil ikke kunne overleve, en dvaleperiode, gennem en lang vinter, i sådan en plastik dam. 

Vi ved godt, at der er ingen regler uden undtagelser, men, lad være med at spille hasard med sumpskildpadders liv. 

Byg i stedet for en stor foliedam. Læs mere om, hvordan du kan bygge en havedam, i bogen "Vand i haven". Bogen kan downloades på vores side: Byg havedam

Hold sumpskildpadder på en sikker måde, i din havedam

Bemærk, at hegnet hælder ind imod dammen, det sikrer, at sumpskildpadder ikke kan kravle ud.

Bemærk, at hegnet hælder ind imod dammen, det sikrer, at sumpskildpadder ikke kan kravle ud.

Vigtigt, inden du begynder.


Det vigtigste er, at sumpskildpadder ikke må kunne slippe ud i naturen. Sumpskildpadder er ødelæggende for vores naturlige danske dyrearter. 

Sæt ikke sumpskildpadder ud i naturen

Hvordan flugtsikre jeg min havedam, så sumpskildpadderne ikke kravler ud i naturen? 

Flugtsikre din havedam

Du må ikke anskaffe dig terrapiner til din nye havedam. 

Lov imod terrapiner

Hvis du har en dam, så kan du sætte dine sumpskildpadder derud om sommeren. De fleste Nordamerikanske sumpskildpaddearter kan overvintre i en ordentlig havedam, hvis du giver dine sumpskildpadder de rette forhold. 

Årets gang i dammen Tips og tricks året rundt.

Det er vigtigt, at du kan overskue dammen og følge med i skildpaddernes liv. Et udendørs ophold er vældig sundt for skildpadderne. De får masser af ufiltreret sollys, så de kan danne D3-vitamin. Som supplement vil de også selv kunne fange små vanddyr, ligesom en havedam i reglen vil give dem mere vand at svømme i.

Husk, at tjekke skildpaddens helbred jævnligt. Det er let at overse en syg skildpadde, hvis du har en stor dam.

Ligger din skildpadde stille, på det samme sted, hver gang du kommer forbi, det kan være et tegn på sygdom.

Hvornår kan skildpadder sættes ud i en havedam

Vi plejer at sige, når temperaturen i dammen ligger på 15 grader, så vil det være udmærket at sætte sine indendørs skildpadder ud i dammen.

Normalt har man sine sumpskildpadder i 20 grader varmt vand indendørs. Sumpskildpadder kan udmærket klare at gå 5. grader ned i vandtemperatur, uden først at skulle have en tilvænningsperiode på nogle dage. Sænkes temperaturen pludselig mere end de 5 grader, så anbefaler vi at du sænker vandtemperaturen over nogle dage.

Sæt dine skildpadder ud en dag, hvor solen skinner. Skildpadderne vil straks blive tiltrukket af solens stråler, og kravle op på land, hvor de vil ligge og nyde solen.

Terrapiner (regler og love imod terrapiner), Cooter, Falske landkortskildpadde, Kinesiske trekølsskildpadder og andre skildpadde-arter har god gavn af at komme ud i den friske luft. 

Sørg for, at dit hegn er sikkert, når dyrene sættes ud. Efter vinteren kan sne og nedfaldne grene have ødelagt hegnet. 

Flugtsikre din dam

Skildpadder må ikke kunne slippe ud i den danske natur. Hvorfor?

Sumpskildpadder skal have land og æglægningsplads

Guldskildpadde (Chrysemys picta bellii) graver sine æg ned, i blomsterbedet, i kanten af en havedam. Efter skildpadden har lagt sine æg i reden. Dækker skildpadden jord hen over reden og klapper jorden godt fast, med sine bagluffer.
Sumpskildpadder skal have et land, de kan kravle op på. Hvis man hegner lidt landområde ind, sammen med, at man hegner din dam ind. Så vil skildpadderne kravle op på land og grave i jorden, det vil være udmærket som æglægningssted.
Videoen er optaget af Jan Petersen.

Hold moskusskildpadder og kinesiske trekølskildpadder i havedam

Alm. moskusskildpadde på træstamme.

Alm. moskusskildpadde på træstamme.

"Kan jeg holde moskusskildpadder i min havedam?" Ja, året rundt!

Adopter moskusskildpadder fra Skildpadder ABC, der mangler et nyt og godt hjem.

Holder du moskusskildpadder og kinesiske trekølsskildpadder i din havedam 

De to sumpskildpaddearter, kan have problemer med glat dam folie!!!

Sørg for at sumpskildpaddearterne har mulighed for at klatre, fra bunden af havedammen og helt op til vandoverfladen.

Hvordan sikrer jeg, mine sumpskildpadder kan komme op og få luft: Vinterdvale

Især efter endt dvale-periode, hvor sumpskildpadden er udmattede* dør der mange sumpskildpadder, fordi de ikke kan få fat i noget og klatre op til vandoverfladen og få luft. Efter endt dvale, er sumpskildpaddens krop, næsten lukket ned, lige som vi mennesker har mælkesyre i vores muskler, efter hård anstrengelse og kan have svært ved at bevæge os.

Vi anbefaler, at holde kinesiske trekølsskildpadder på samme måde som moskusskildpadder. 

Meget mere om at holde moskusskildpadder i havedam, også kinesiske trekølsskildpadder.

Vi har set mange druknede kinesiske trekølsskildpadder! 

Er din skildpadden druknet? Førstehjælp til skildpadder

Hold dammen fri for alger, uden kemi

Hold din dam fri for nedfaldende blade. Hæng et løvnet over dammen, om efteråret.

Hold din dam fri for nedfaldende blade. Hæng et løvnet over dammen, om efteråret.

Hvis du vil undgå, at havedammen udvikler sig til en stinkende algesump, skal du vedligeholde den jævnligt. Fjern visne blade fra dammen og hold planterne i ave:                 vedligeholdelse af havedam 


Side-link indeholder

 • Hvorfor pleje havedammen?
 • Hvordan undgår du, at der kommer for mange alger i vandet?
 • Hvad gør du, hvis der er for mange alger i vandet?
 • Hvad gør du, hvis bunden af dammen er fyldt med slam?
 • Hvordan sørger du for ilt og cirkulation i havedammen?
 • Hvordan undgår du, at dammen gror til i planter?
 • Halm som algedræber!

Det er nogle af de bedste anvisninger, der findes. Derfor skriver vi ikke selv om dette emne. Samtidig benyttes der ingen kemikalier, så for dyrenes skyld, er de her løsninger at foretrække. 

Man kan ikke forvente at have en havedam, helt uden alger, når man holder sumpskildpadder. Men, vi kan komme tæt på, med denne sides hjælp, fra Bolius.dk: Sådan vedligeholder du havedammen

Halm som algedræber - Andre har, med succes, fjernet alger med halm. Her kan du benytte 50 gram halm pr. 1 kvm vand overflade (det er uanset, hvor dyb dammen er), er dammens overflade 10 kvm, så skal du benytte 500 gram halm. Du kan eventuelt stoppe halmen ind i et par damestrømper. Halmen virker helt simpelt ved, når halm nedbrydes, så afgiver det et stof, der holder alger nede. Du skal ikke forvente at der sker noget de første par uger, først efter ca. seks uger vil du have opnået en effekt i din dam. Når temperaturen stiger, vil halmen hurtigere gå i opløsning og algebekæmpelsen vil stige.

Dette mix redder liv. Reptisun 5,0 UVB-pære - 35 w. halogen spot varmepære - Sera Raffy p fodersticks - ReptiVite med vitaminer og mineraler. Set hos SkildpadderShop.dk
Sand Maleri Galleri

YouTube SkildpadderABC

Skildpadder ABC YouTube kanal

Nyt. Vlog om skildpadder

Del siden