google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Vinterdvale - Der er ting du skal tænke på

Sumpskildpadder, der går i dvale om vinteren. Har du ikke givet din sumpskildpadde nok af mineraler, kalk og vitaminer, så vil sumpskildpadde ikke have nogen som helst chance for at overleve vinterdvalen, i din havedam. Skildpadder optager kun mineraler og vitaminer, hvis skildpadden enten får UVB-lys og varme fra pærer, der fungerer eller direkte eller ubrudt sollys. Skjoldet og skildpaddens skellet, indeholder store mængder kalk og giver dermed skildpadden ballast til at overleve, en vinter, uden ilt. Hvorfor, kan du læse her: Livet uden ilt

Denne side og siderne om Vinterteknik og Livet uden ilt hænger uløselig sammen.

Under top siden Havdeam - linker vi til endnu mere relevant viden, om at holde sumpskildpadder i havedam. 

Denne side er opdateret d.28. marts 2023

Du skal vide!

Stenfolie, der kan redde din sumpskildpadde, fra at drukne. Set hos KoiGarden.dk

Stenfolie, der kan redde din sumpskildpadde, fra at drukne. Set hos KoiGarden.dk

I foråret 2017 blev der krævet mange sumpskildpadders liv. Foråret trak ud, det har sumpskildpadder der har lagt i dvale, ikke gavn af. De skal hurtigst muligt efter endt dvaleperiode, op og i gang, med, at forbedre deres immunforsvar, ved at tage føde til sig og have et boost solskin.

Inden du beslutter dig for, om dine sumpskildpadder, skal overvintre, i din havedam.

En sumpskildpadde, der er født i naturen og levet sit liv i naturen, i dyrets hjemland. Denne sumpskildpadde har evnen til at overleve, i flere måneder, under vandet.

Sumpskildpadder har en lungekapacitet 10 x større end sammenlignelige pattedyr. De har også kun 10% af pattedyrenes stofskiftet. Hvilket betyder, at sumpskildpadder måske har en "100 x forbedret evne til at overleve". Derfor ser vi deforme sumpskildpadder, hvilket vi aldrig vil se et pattedyr være. Sumpskildpadder er svære at slå ihjel. Og alligevel dør de fleste sumpskildpadder alligevel, i fangenskab. Det fortæller noget om, hvor dårligt, mange skildpaddeejer passer deres sumpskildpadder. 

Forskere har undersøgt sumpskildpadder, under vinterdvale forhold. Når skildpadden er gået i dvale, så sænkes dyrets stofskifte. Sumpskildpadden eksisterer nu kun på helt lavt blus, med hjerteslag, der kun lige holder skildpadden i live. Hjertet slår langsomt, kun 2-4 slag i minuttet og kroppens forbrug af ilt, er nu meget begrænset.

Sumpskildpadders lever er 4% af dyrets kropsmasse, leveren indeholder en enorm energi reserve, der er med til at få skildpadden gennem vinteren.

Sumpskildpadder har en slags hjælpe-åndedræt. Hvor de enten gennem deres kloak, deres hals og svælg eller gennem huden, kan trække ilt, ud af vandet. Det benytter sumpskildpadden sig af gennem sin dvaleperiode. 

Sumpskildpadden kan bruge calcium fra deres skjold, til at buffer mælkesyren, der opbygges imens skildpadden ligge i dvale, under vandet.

Efter endt dvale er sumpskildpadders celler fyldt af mælkesyre (det kan du læse om i artiklen "Dvale uden ilt"), og sumpskildpadden vil derfor være meget stiv og have svært ved at bevæge sig og af sig selv komme op til vandoverfladen og få ilt.

Af de sumpskildpadder der har levet hele livet, i et akvarium og udsættes til naturen, der formoder man, at der dør mindst 50% af disse sumpskildpadder, under vinterdvalen.

Hvorfor dør de her sumpskildpadder, under vinterdvalen?

Sumpskildpadder i fangenskab, har aldrig måtte gennemgå en udvælgelsesproces, som de ville gøre i naturen. De svage dyr, er derfor også til salg, hos dyrehandlere.

De sumpskildpadder, der holdes i akvarier, de sumpskildpadder er blevet holdt, under kliniske forhold, uden nogen kontakt med naturens patogener (Man omtaler organismer eller substanser som patogene, hvis de fremkalder sygdomme. wikipedia). Skildpadden har derfor aldrig fået opbygget en naturlig immunitet.

Dvaletilstanden er skræmmende hårdt for en skildpaddes fysiologi, mange af dyrets organerne ændrer sig under dvaleperioden. 

Blodcyklusen er modificeret, og selv calcium i skildpaddens skjold, anvendes som en buffer for blodets kemi, under dvaleperioden. Har sumpskildpadden haft problemer, gennem livet, uanset årsager, herunder dårlig kost, mangel på UVB-lys, varme med mere, så er sumpskildpadders krop eller organer ikke vokset som de skal.


Er sumpskildpadden ikke i god nok kondition (rask nok), inden sumpskildpadden går i dvale, så har sådan en sumpskildpadde ikke en réel chance for at overleve, neddykket gennem en hel vinter.


Uden en god pasning, så har sumpskildpadden simpelthen ikke alle de værktøjer, der skal til for at overleve en vinter dvale. Vi har alle set dyr der er blevet passet dårligt, de har vitamin A og vitamin D problemer - de sumpskildpadder klarer sig ikke gennem en vinterdvale.


Mange skildpaddeejer er ikke klar over, hvor  svækket en sumpskildpadde er efter endt dvale-periode. Det kolde vand, hæmmer sumpskildpadders evne til at bevæge sig og svømme.


Efter endt dvale-periode, her er sumpskildpadden udmattede*. Mange sumpskildpadder drukner, i forsøget på at nå op til vandoverfladen, fordi de ikke kan få fat i noget og klatre op til vandoverfladen og få luft.


Efter endt dvale, er sumpskildpaddens krop, næsten lukket ned, lige som vi mennesker har mælkesyre i vores muskler, efter hård anstrengelse og kan have svært ved at bevæge os.

Hvordan forbedre vi sumpskildpadders overlevelseschancer, undervinterdvalen?

I sommerperioden, skal sumpskildpadder have adgang til solskin, midt på dagen. De skal også kunne nyde solen, uden konstant, at være bange og blive forstyrret. Så sumpskildpadden kan komme i den rette kondition, inden dvaleperioden.


Sumpskildpadders dvale, foregår på bunden af dammen. Sumpskildpadden vil gerne have et sikkert sted, hvor de kan lægge sig i dvale. Nogle graver sig ned i søens bundlag (*rens din havedam, for bundslam), andre kiler sig fast, under en gren eller lægger sig ind, i huler, der er gravet ud af andre dyr.


Læg gerne en træstamme ned i dammen. Du kan også bygge huler af mursten, tagsten, rør og andet og lægge dem på bunden, af havedammen. Sumpskildpadder vil benytte huler. Pas på, at skildpadderne ikke kan kile sig fast i et for snævert rør og skildpadden derved drukner.


På land, benytter moskusskildpadder gerne en kompostbunke, du kan også løsne jorden, i et par spadestiks dybde, ved dammen og blande løst kompostjord mellem, hvor der eventuelt lægges en isoleringsmåtte hen over. Her kan skildpadden nu grave sig ned og lægge sig i dvale.


Sumpskildpadder kan grave sig ned, i dammens bundlag, hvor iltindholdet réelt set, er nul. Her har raske sumpskildpadder, mekanismer, der kan klare sådanne anoxiske tilstande (iltfrit miljø). Læs nedenfor PDF-filen. Livet uden ilt


*Bemærk! Vi vil ikke selv benytte bundlag, hvor vores sumpskildpadder skal lægge sig i dvale i. Vi vil altid vælge et så rent og iltrigt miljø, for vores skildpadder som muligt. Det er hårdt nok for dyrene at overleve, en dvaletilstand og dyrene behøver ikke også at skulle kæmpe mod slam og råddenskab, diverse kravl og kryb, der kan gemme sig i et bundlag.

Noget andet er, nå dammen skal renses, hvad er slam og hvad er godt bundlag, man måske gerne vil lade blive? I praksis, er det umuligt at holde eksempelvis en sandbund ren, når der året igennem samles slam hen over.


Husk, altid at gennemlufte/ilte eller holde et havedamsfilter fungerende i din havedam, gennem hele vinteren. Iltning/gennemluftning af din havedam, skal altid ske fra bunden af. Gennemluftning er med til at presse de dårlige gasser (fra bundmateriale der rådner) ud af vandet. Det hjælper sumpskildpadder til at overleve en vinterdvale.

Medmindre din dam, er en meget stor naturlig dam, så er det nødvendigt, at benytte et havedamsfilter. En voksen sumpskildpadde, sviner lige så meget som en voksen koikarpe. 


Sørg for, at dammen har let skrånende sider, så sumpskildpadder let kan kravle op til vandoverfladen, efter endt vinterdvale. Sumpskildpadder er meget svage, når de vågner efter en lang vinterdvale.


Benyt eventuelt bassinfolie med grus (se foto ovenfor), rul gerne en bane folie med grus eller et par meter havehegn ned i dammen, i det kan sumpskildpadden let gribe fast og kravle op til vandoverfladen.

Det kan også være en god ide, at indrette et lavvandet område, i dammen, hvor vandet står næsten stille. Her vil solen hurtigt kunne få varmet vandet op. På det lavvandede område, kan sumpskildpadden hurtigere kunne få sin kropsfunktioner i gang.


Indret dammen, så der er skjulesteder, plantepotter og andet sumpskildpadden kan svømme rundt og undersøge. Det stimulerer sumpskildpadden til selv at kunne finde mange godbidder, af insekter og andet spiseligt, samtidig er det gemmesteder, hvor dyret kan slippe lidt væk, fra de andre dyr, hvis den har behov for det.

Hvordan overlever en sumpskildpadde sin dvale, uden ilt?

Sumpskildpadde i dvale under isen.
Fotograf John Frisch

Sumpskildpadde i dvale under isen.
Fotograf John Frisch

"Hvordan kan visse arter af skildpadder klare sig flere måneder uden ilt, når de overvintrer nedgravet i mudderet på bunden af isdækkede vandhuller?

Svaret findes i nogle ekstraordinære fysiologiske tilpasninger, som forskere med stor interesse studerer." (Uddrag fra artiklen, nedenfor.)

Går din sumpskildpadde i dvale, er det livsvigtigt for skildpadden, at der er opbygget et solidt kalkindhold i dyrets skjold. Det bliver du klar over, når du har læst artiklen her. Se også videoen om "Dvale hos dyr - sumpskildpadder" på siden: Livet uden ilt

Livet uden ilt - tilpasning til et liv i koma

Læs artiklen: Livet uden ilt - tilpasning til et liv i koma Skrevet af Tobias Wang professor. Hans Gesser Docent emeritus og Johannes Overgaard professor. Alle Zoofysiologi, Aarhus Universitet.

Dvalens forløb - Udendørs levende skildpadder

Vej din skildpadde inden du lægger dyret i dvale/hi. Skildpadden skal være sund og rask og virke tung, inden skildpadden lægges i dvale.

Vej din skildpadde inden du lægger dyret i dvale/hi. Skildpadden skal være sund og rask og virke tung, inden skildpadden lægges i dvale.

Dvalens perioden, er naturen måde, at beskytte, kolblods dyr/skildpadder på. Skildpadder kan være i dvale, helt op til 8 måneder om året, selvfølgelig afhængig af, hvor skildpadden lever i verden.

Nordamerikanske skildpadder kan have problemer med, at overvintre, udenfor, i Europa! Ikke fordi vores vintre er mere kolde, men fordi temperaturen, i Europa svinger meget mere, end i Nordamerika: Derfor kan skildpadden tit vågne, i de milde perioder. Skildpadder påvirkes, under dvalen, især af lys og temperatur (Læs artikel nederst, på siden: "Hibernating Turtles Aren't Dead to the World"). Forsvinder isen, over dem, så får skildpadden mere lys og skildpadden risikere, at vågne op midt vinter. Det er det samme, ændre temperaturen sig, hvad der ofte sker i Europa. De Nordamerikanske vintre, er meget mere stabile. 

Hvis der så pludselig kommer en frostperiode, i løbet af foråret, det kan være farligt. Derfor ser du en skildpadde, der er vågen og padler rundt, i en mild periode, allerede i januar, februar måned og vejret, så pludselig slår om til frost. Her vil det være fornuftigt, at du tager skildpadden ind og lade dyret, komme gradvist tilbage til en varmere temperatur. Dyret skal herefter fodres og passes med UVB-lys og varme, resten af vinteren. Der er ellers store chancer for, at dyret vil dø. Fordi skildpadden ikke kan - slå til og fra, af sin dvale tilstanden, flere gange i en vinter sæson.

Det er derfor vigtigt, at du dagligt, gennem hele vinteren observerer, hvad der sker i din havedam, så du kan gribe ind i tide.

Kort sagt, en sumpskildpadde, der vågner midt i sit vinterhi, vil temmelig sikkert ikke overleve, til foråret.

Dvalens forløb. Mange steder i verden må skildpadder, gå i dvale, tvunget af de skiftende årstider.

Det er ret fantastisk at tænke sig, at skildpadder der normalt ånder ved hjælp af lunger, at de kan opholde sig i måneder under vandet. Det skyldes, at de fleste vandlevende skildpadder har en slags hjælpe-åndedræt. Hvor de enten gennem deres kloak eller deres hals og svælg, kan lade vandet løbe over følsomme områder, hvor skildpadden så kan trække luften ud af vandet.

Betragter du en neddykket Moskusskildpadde, der ligger på bunden og slapper af, så vil du se, at skildpadden hele tiden suger vand ind og ud af munden. Det er fordi, at der bagerst, i dyrets mundhule og svælgets slimhinder findes et tæt masketnet, af fine blodårer, som er i stand til, at trække luften ud, af vandet. Lidt på samme måde, som det der sker i en fisks gæller.

Når skildpadden er gået i dvale, så sænkes dyrets stofskifte. Skildpadden eksisterer nu kun på helt lavt blus. Hjertet slår langsomt, kun 2-4 slag i minuttet og kroppens forbrug af ilt, er nu meget begrænset.

Dvale-perioden når mod slutningen.
Tidligt på foråret, typisk i slutningen af marts måned, ser vi de første sumpskildpadder, der vågner op, efter deres dvaleperiode. Dagene er nu blevet længere og lysere, lyset trigger sumpskildpadden til, at vågne op af sin vinterdvale.

Dammens temperatur, er endnu på et lavere temperatur niveau, end den temperatur, der om efteråret sender sumpskildpadderne i dvale.

Sumpskildpadder er aktiv, ved en meget lavere temperatur, tidligt om foråret, end resten af året. Man ser eksempelvis terrapiner, i det nordlige USA og Canada, tidligt om foråret, her ser man sumpskildpadder, der svømmer under isen og mellem grødisen, de ser ud til at have det udmærket.

Du kan begynde at fodre dine sumpskildpadder, men kun lidt, når vandets temperatur, når ca. 10 grader.

Det er også nu du kan gøre din dam forårsklar.

Husk altid, skildpadder, der ikke er i top kondition eller helt raske, de skal ikke i dvale. Der vil være stor sandsynlighed for, at de ikke vågner til foråret.

Dvale indendørs

Skildpadderne er her stillet til dvale i, hver deres kasse.

Skildpadderne er her stillet til dvale i, hver deres kasse.

Indendørs dvale.

Frysning og drukning, er de to største fare, for vandlevende skildpadder, der overvintre udendørs. Derfor tager mange, deres skildpadder ind og lader dyrene overvintre, i et akvarium, om vinteren og hygger sig med dem, i de mørke vinter timer. Her skal skildpadderne have UVB-lys, varme, rent vand og et godt foder. Indtil foråret, hvor de igen kan sættes ud, i havedammen. Læs: Akvarium indretning

Du kan også tage dine skildpadder ind, fra havedammen, hvor du så vælger, at holde dyrene i dvale. Her kan du vælge, at, hver enkelt skildpadde, skal ligge i dvale, for sig selv eller holde flere dyr samlet.

Inden skildpadderne lægges i dvale, så er det vigtigt, at skildpadderne ikke har foder, i deres mave og tarm system. Foder-rester vil ligge og rådne og skildpadden vil dø. Derfor stop med fodring af skildpadderne i god tid, inden dyrene går i dvale. Normalt vil 3 uger, uden foder, være tilstrækkelig tid, for dyrene, inden de lægges i dvale indendørs.

Du kan give, hver skildpadde, deres egen plastickasse, med vand i. Kasserne kan du eventuelt stille ind, i et frostfrit rum, haveskur, garage, udestue, drivhus. Her kan dyrene så stables, på en hylde eller i et skab. Bliver vandet lidt plumret. Tag skildpadden op og skift vandet. Det sker der ikke noget ved.
Benyt et termometer, så du dagligt kan følge, med i, hvad temperaturen er, ved skildpadderne. Især skal temperaturen tjekkes, hvis der er vejrskift. 
Vælger du denne måde, så har du den fordel, at du kan holde øje med dine dyr, gennem hele vinteren. Sker der noget uforudset med skildpaddens vægt eller noget andet, så kan du øjeblikkeligt tage affære.

Hold lyset slukket hos dyrene, om natten.

De fleste overvintrende skildpadder, har det bedst, hvis de holdes ved en vandtemperatur mellem (4 ° og 8 °), når skildpadderne holdes kunstigt i dvale. En temperatur på over 10 ° kan få skildpadden til kun at døse og ikke være gået helt i dvale. Det vil påvirke skildpadden, så den begynder, at bruge, af sine dyrebare fedtreserver, når stofskiftet stiger. Hvis det sker og skildpadden har brugt, for mange af sine reserver, så, er du nødt til, at tage skildpadden ud, af sin dvale tilstand og lade dyret, komme gradvist tilbage til en varmere temperatur. Dyret skal herefter fodres og passes med UVB-lys og varme, resten af vinteren. 

En måde, hvormed du kan se, om din skildpadde er gået helt i dvale, er, hvis den er aktiv, i sin dvale boks eller hvis du opdager, at skildpadden har tisset og plumret vandet til. Så skal skildpadden flyttes til et køligere sted. Hvor skildpadden, kan komme helt ned i dvaletilstanden.

Det er vigtigt, at du vejer din skildpadde, inden dyret lægges i dvale. Kontroller skildpaddens vægt løbende, under dvale perioden. 
En god tommelfingerregel, er, at en skildpadde, må kun miste 1 % af sin kropsvægt, pr. måned, i sin dvale periode. For eksempel bør en 500 gram skildpadde, ikke tabe mere end 5 gram pr. måned. Gange/multiplicerer skildpaddens vægt med 0,01. 0,01 x 500 = 5,0 gram. Skriv det ned, på et stykke papir, der holdes tapet til skildpaddens dvale boks. Så får du et godt erfaringsmateriale, til næste års dvale periode.

Du kan også lade flere dyr, gå sammen, i dvale. Her kan du benytte, et stort akvarium, en stor balje eller en palletank. Hvis du har plads til det, kan dyrene stilles ud i en garage, udestue, drivhus, lade eller måske har du et haveskur, som du kan holde frostfrit. 

Du kan undlade at have bundlag i akvariet/karret eller benyt sand eller grus.

Her bør vandstanden stå lidt højere, en skjoldet på den bredeste skildpadde. På den måde kan skildpadden vende sig om, hvis den vælter om på ryggen, og det hvilende dyr kan få luft uden at svømme.
I dvaletilstanden forbruger dyret næsten ingen ilt. Flere af skildpadderne optager ilt gennem deres kloak/gat, fra vandet. 
Har du flere skildpadder samlet, under dvale perioden, så vil det være en god ide, at gennemlufte vandet, med en luftpumpe.

Du vejer og holde øje med temperaturen, på samme måde, som beskrevet ovenfor.

Husk nu, der skal ingen varmelampe eller lys være over dyrene, imens de er i dvale. Dyrene har det bedst, hvis de holdes ved en vandtemperatur mellem (4 ° og 8 °), når skildpadderne holdes kunstigt i dvale. 

Husk, at beskytte dine skildpadder, imens de ligger i dvale, mod rovdyr, det kan være kat og husmår. Hen på foråret skal du også sikre mod spyfluer.

Synes du det virker bøvlet? Opmærksomhed for detaljer, er forskellen mellem liv og død for din skildpadde. 

Vinterdvale

AQUAOXY 500. Sørg for kraftig vand og luftgennemstrømning i dammen. Det giver dine sumpskildpadder større chance for at klare vinterdvalen.
Set hos KoiGarden.dk

AQUAOXY 500. Sørg for kraftig vand og luftgennemstrømning i dammen. Det giver dine sumpskildpadder større chance for at klare vinterdvalen.
Set hos KoiGarden.dk

Mange uerfarne skildpaddeejer mister, hver vinter, alle deres sumpskildpadder, under dvalen, i deres havedam. Erfarne skildpaddeejer mister også sumpskildpadder, hvert år, under vinterdvalen, i deres havedam.  

Forøg dine sumpskildpadders overlevelseschancer, sørg for en god ilttilførsel til vandet. Sørg for at dammen får ilt og der er vandcirkulation i havedammen, gennem hele vinteren. Vandcirkulation i vandet, skaber bevægelse og ilter dermed alle dammens vandlag.

Cirkulation kan skabes på flere måder. Lad dammens filter system fungerer hele året rundt, sørg for, at filteret ikke kan fryse til. Lad eventuelt pumpens udstrømmer ligge, så der dannes en vandstrøm, i overfladen eller sæt et springvand til, et vandfald kan også være med til, at der holde en isfri åbning.

Du kan installerer en kraftig luftpumpe, i dammen, med flere udstrømmer sten (se foto). Luftpumpen vil være med til at presse gasser ud, af dammens vand, samtidig tilfører pumpen ilt til vandet. Luftpumpen kan også hjælpe til med, at holde en isfri våge åben. De kan købes specielt til havedammen.

De danske vintre, er meget ustabile, tit er der ikke koldt nok. Dine skildpadder risikerer at dø, under dvalen, hvis ikke der er rent vand omkring dem, under hele dvale perioden. Under en "varm" vinter udvikles der let en kultur, af dårlige mikroorganismer og svampe der angriber dine skildpadder, under dvalen. Det risikere dine skildpadder at dø af. Jo mindre din havedam er, det mindre er chancen for, at dine skildpadder vil overleve en dvaleperiode udendørs. En lille havedam, risikere hurtigt, at blive varmet op, hvis der kommer en varmeperiode, midt vinter, der vil vække dine sumpskildpadder op. Vågner en sumpskildpadde i januar - marts måned, tag dyret ind. Mere om det nedenfor.

Forøg dine sumpskildpadders overlevelseschancer om vinteren, sørg for en god ilttilførsel, til vandet.

Vigtigst for sumpskildpadder, om vinteren, i en havedam: Blandt andre har John stillet os et spørgsmål. "Hvad skal jeg tænke på, når jeg gerne vil have sumpskildpadder, i min 80 cm. dybe havedam, om vinteren?

Vores svar. "Vedr. din havedam, så er der nye undersøgelser, der viser, at dybden af dammen, ikke er så væsentligt som en god gennemluftning af sin havedam.

Gennemluftning af dammen, året rundt, og helt nede fra bunden af, det vil presse de dårlig gasser ud af dammen, som uvægerlig vil opstå, når gl. blade og andet går i forrådnelse.

Sumpskildpadder kan ikke tåle at der ikke er et minimum af ilt i dammen, når de ligger i dvale.

Der er flere sumpskildpaddearter der kan overvintre, i en dam året rundt, hvis dyrene ellers er i en god nok kondition, når de går i dvale (det er mange skildpadder desværre ikke).

Har sumpskildpadden ikke en top kondition, og har fået nok vitaminer, mineraler og kalk, så vil skildpadden dø unde dvaleperioden.

Nogle af de sumpskildpaddearter der vil kunne klare at overvintre, hvis de ellers er raske!

Det er cooter - moskusskildpadder - Kinesisk trekøl - Kinesisk stribethals og de europæiske sumpskildpadder  - (Falske landkortskildpadder) med forbehold. - Gule- og rødøret terrapiner Bemærk, de er ikke længere lovlige.

To andre vigtige ting, hvis du skal holde sumpskildpadder, i din havedam, det er at havedammen sikres, så dyrene ikke kan komme ud i naturen og at det skal være meget let for sumpskildpadder at kunne klatre op til vandoverfladen, efter vinterdvalen. Der drukner mange sumpskildpadder, der ikke har kræfter til at komme op til vandoverfladen, efter en lang vinter i dvale."

Er du i tvivl, om dine skildpadder kan overleve, en vinter, i din dam. Tag dine skildpadder ind eller benyt en af de andre måder, at lægge dine skildpadder i dvale på.

Læs mere om de forskellige teknikker, her på siden.

Meget mere om, hvordan du sikre dine sumpskildpadder, gennem dvaleperioden: Vinterteknik 

Dvale udendørs

Isfri hætte. Benyt eventuelt en alm. flamingokasse, hvor du fjerner bunden og beholder låget. Skal lægges ud på vandet inden isen fryser. Nu kan ilt trænge ned i vandet.

Isfri hætte. Benyt eventuelt en alm. flamingokasse, hvor du fjerner bunden og beholder låget. Skal lægges ud på vandet inden isen fryser. Nu kan ilt trænge ned i vandet.

Mange ønsker ikke, at have deres skildpadder i dvale, ude i deres havedam. Det kan også være risikabelt, hvis temperaturen ændrer sig drastisk. Hvad den danske vintre ofte gør!

Lader du alligevel dine skildpadder blive ude, i havedammen om vinteren. Så er der nogle ting du kan gøre, der vil forbedre skildpaddernes overlevelseschancer.

Det er vigtigt, at skildpadderne ikke har foder, i deres mave og tarm system, når de går i dvale. Foder-rester vil ligge og rådne og skildpadden vil dø. Derfor stop med fodring af skildpadderne i god tid, inden dyrene går i dvale. Udendørs, holder du gradvis op med fodringen, i september måned og slutter helt med fodringen, allerede i midt, slutningen af september og først i oktober måned, hvor vandets temperatur er nede på 10-12 grader. Du vil opdage at dine sumpskildpadder spiser mindre og mindre som temperaturen sænker sig.

Sumpskildpadde i sneen, det ønsker vi ikke at se.

Sumpskildpadde i sneen, det ønsker vi ikke at se.

Sumpskildpadder der går i dvale, i havedam.

Skildpadder ABC arbejder hele året rundt på, at skaffe viden om, hvordan sumpskildpadder bedst kan overleve dvaleperioden. Det er ikke altid muligt, at få en sumpskildpadde gennem en vinterdvale, med livet i behold. Men, det behøver ikke være din skyld.

Skildpadder ABC har ingen ansvar, med vores tekster, om din skildpadde overlever vinterdvalen. Der er flere ting, der skal tages højde for, hvis sumpskildpadden skal have en chance for overlevelse. En sumpskildpadde der har et lidt svagt helbred (ikke har været passet ordentligt), har ingen chance for at klare en dvaleperiode. Derfor køb ikke voksne skildpadder på Den Blå Avis, Gul & Gratis og fra lignende steder til din havedam, mellem 60-80% af de skildpadder er syge, og vil ikke overleve en vinter udendørs.

Del siden

I dvale periode tager skildpadden intet foder til sig. Skildpaddens stofskifte og fordøjelse, hviler midlertidig, i vintermånederne. Så snart temperaturen er under de 10 grader, går skildpaddens fordøjelsessystem i stå.
Skildpadden kan også anbringes i kælderen eller i et haveskur, hvor der er frostfrit og temperaturen er stabil mellem 5 og 8 + grader.

Sørg for at havedammen, er renset op inden vinteren. Blade og planterester fjernes fra dammens bund. Er planterester ikke fjernet, så vil det ligge og rådne og sende giftige affaldsstoffer ud i det vand, skildpadderne skal overleve i.

En god luftgennemstrømning i dammen, er det vigtigste for dine sumpskildpadder overlevelseschancer under vinterdvalen.

Mangler der vandgennemstrømning i en dyb dam, om vinteren, så kan det betyde, at der er vandlag i dammen, der er uden ilt. Ønsker man ikke at installerer passende filtersystem, luftsten eller andet der kan få vand lagene til, at flyde sammen. Så er det bedre at have en dam, der ikke er dybere end 3/4 meter. I denne dybde kan solen, få de planter der er i dammen til, at producere ilt, under isen. Hvilket vil hjælpe sumpskildpadder til at overleve dvale perioden.

Sumpskildpadder kan på forskellige måder optage ilt, imens de ligger i dvale, metoden afhænger af arten.

Du kan monterer en isfri sikring i din havedam (se foto), før frosten sætter ind. Det vil sikre, at der er en isfri åbning, så der fortsat kan ske en iltning af vandet, så skadelige affaldsstoffer kan fordampe og forsvinde ud af dammen (affaldsstofferne kommer af døde og rådne planterester og dyrenes efterladenskaber, gennem sommerhalvåret).

Der er også den mulighed, at du ladet et varmelegeme (i metal), flyde i vandet, så der holdes en våge åben (se foto nedenfor) og vil også vær med til at forbedre vandets iltindhold. Men, her er det vigtigt, at hele dammens vand temperatur, ikke stiger over de ca. 8 grader, så kommer dine skildpadder ikke ned, i en effektiv, dvaletilstand. Der findes flere forskellige modeller, på markedet

Du kan selv lave en isfri sikring: Brug en flamingokasse, du lægger ned på vandoverfladen. Fjern bunden i kassen, bevar låget.
Du kan eventuelt kombinere et varmelegemet eller et luftfilter med den isfri sikring.

Eksempel på en isfri el-varmelegeme til dam, den kan holde en våge åben, i havedammen, så de giftige gasser, kan slippe ud og ilt kan trænge ned i vandet. 

Du finder forskellige modeller på markedet.

Pas på med: Vi ved godt, at nogle lader en masse blade, fra buske og træer, blive liggende, på bunden, at dammen. Som skildpadderne, så kan grave sig ned i. Men, det er ikke tilrådeligt, medmindre man har en meget stor dam, og et godt udluftningssystem, der med sikkerhed, kan presse de giftige gasser, ud af vandet, der opstår ved planteresternes forrådnelse.

Har du én af de formstøbte små damme, gravet ned i haven, så tag dine skildpadder ind, om vinteren.
Har du en lille havedam, på et par tusinde liter, så glem alt om, at lade dine skildpadder overvintre, tag dyrene ind.
Ved de her eksempler, så vil der være sandsynlighed for, at dammen enten bundfryser eller temperaturen i vandet, vil være alt for ustabil, for dyrene og de derfor ikke vil overleve.

Hold dagligt opsyn med din havedam, gennem hele vinteren, så du øjeblikkeligt kan gribe ind, hvis din skildpadde dukker op i utide.

Vågner din skildpadde for tidligt af dvalen. Hvad så?

Guløret terrapiner der er vågnet efter dvalen, med svamp/skimmel og lukkede øjne

Guløret terrapiner der er vågnet efter dvalen, med svamp/skimmel og lukkede øjne "dvalesyge".
Fotograf Dennis.

Din sumpskildpadde kommer frem, fra havedammen, i utide.

Hvad kan du gøre, hvis skildpadden kommer frem allerede midt i februar. Det er alt for koldt til, at skildpadden kan klare sig og for ustabilt vejr til, at skildpadden kan finde ud af at gå i hi/dvale igen.

Hvad kan du gøre?
1. Virker skildpadden ellers rask. - Men skildpadden befinder sig i en nødsituation. Tag derfor skildpadden ind og opret et vandmiljø, til skildpadden. Benyt en balje, akvarium, hvad som helst. Lader du skildpadden blive i havedammen, så er der desværre store chancer for, at dyret dør. Læs mere om, hvad du skal gøre, længere nede i artiklen*.

2. Virker skildpadden syg?

Om foråret, kan der dukke sumpskildpadder op, som har fået det vi kalder ”dvale syge”. Skildpaddens immunforsvar, er svækket.

Skildpaddens immunforsvar kan være svækket på grund af stress, skildpadden har ikke været helt rask eller i god nok kondition, inden skildpadden er gået i dvale. De sumpskildpadder vil tit bukke under, for den første infektion, de påfører sig, i det tidlige forår.

Når vandtemperaturen stiger, så vil parasitter også vågne, af deres dvale. De parasitter vil angribe, de svækkede sumpskildpadder. Dvale syge viser sig ved, at skildpadden hænger sløvt i vandoverfladen eller op af en sten, dyret vil også typisk have hævede øjne og svamp og skimmel omkring hovedet. 

Her skal du henvende dig hos en krybdyrkyndig dyrlæge eller få din lokale dyrlæge til at kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge, der kan hjælpe med til, at stille den rigtige diagnose på skildpadden. En dyrlæge vil tit kunne fortælle dig, at din sumpskildpadde også har lungebetændelse.

Det er vigtigt, at din skildpadden hurtigt får den rette behandling, hvis dyret skal overleve. For at skildpadden skal overleve, så vil din dyrlæge nok give din skildpadde både antibiotika og et svampemiddel. Det kan vi ikke selv klare, hjemme ved køkkenbordet.

Lungebetændelse er en af de mest almindelige skildpadde dræbere, for skildpadder i fangenskab (diagnosen lungebetændelse, kan kun stilles af en dyrlæge). Lungebetændelse kan vise sig på mange måder. Trækker skildpadden vejret med åben mund, hiver dyret efter vejret, har skildpadden næseflåd, slim ved næbbet, hoster og eventuelt svømmer skævt. Så har dyret sikkert fået sig en lungebetændelse. 

Desværre kan man ikke altid se, om dyret har en lungebetændelse.

Når du så har været rundt omkring dyrlægen, så kan du straks begynde med, at give skildpadden den optimale pasning.

Er dammens vandtemperatur ikke nået op på ca.15 grader, så skal sumpskildpadden holdes inde, indtil foråret kommer og du kan sætte dyret ud igen, i havedammen.

Du skal give skildpadden et kar, af en slags, hvor vandets temperatur er 20-23 grader. Skildpadden skal have en solplads, hvor skildpadden kan kravle op og ligge under en varmepære, her skal der være en temperatur på 31-35 grader. Skildpadden skal også have en UVB pære, så dyret kan få sat sit immunforsvar i gang og dyret kan optage de ekstra vitaminer og kalktilskud, du giver skildpadden i sit foder. 
Har dyrlægen en anden plan, så benyt den.

Følg din dam, måned for måned: Året rundt i din havedam

Guløret terrapin har

Guløret terrapin har "overlevet", vinterdvalen, i voldgraven ved Nyborg Slot.

Gør ikke den fejl, at have dine skildpadder ude i f.eks. en garage i 10 graders koldt vand og så har skildpadderne en varmeplads, hvor de kan kravle op og der er 30-35 grader, det er misforstået godhed over for skildpadden. Så er du næsten sikker på, at sumpskildpadden vil få lungebetændelse og muligvis dø.
Skildpadder skal enten gå i hi/dvale, i vandet ved ca. 5-8 grader og ingen adgang til en solplads - eller skildpadderne skal have 20 -22 grader i vandet og en solplads med 30 - 35 grader. 
Bland ikke de to helt forskellige forhold sammen, hvis du vil have raske dyr.

Ved nødsituation: Anskaf et kar af en slags - opret en solplads - anskaf en UVB pære, varmepære, varmelegeme, vitamin og kalktilskud og giv dyrene et godt og nærende foder.
Få flere oplysninger om akvariumindretning og foder og mineraler 

Sumpskildpadder der vågner i utide, du er nødt til at tage ind: Afbrudt dvale

Hvert eneste år ser vi adskillige sumpskildpadder, der dør i slutningen af dvale perioden, af "dvale syge".

Immunsystemet nedbrydes, og der opstår alvorlige infektioner. ”At lægge en skildpadde i dvale” er lidt en kunstart.

Dvale i køleskab

Sumpskildpadder i hver deres plastikboks, med låg, hvor de ligger i dvale til foråret.

Sumpskildpadder i hver deres plastikboks, med låg, hvor de ligger i dvale til foråret.

Husk, der skal være en god luftcirkulation, i køleskabet. Det er ikke madvarer, du vil putte ind i køleskabet, men levende dyr. 

Dvale i køleskab! Du har også den mulighed, at du kan have dine skildpadder, i dvale, i dit køleskab!

Første gang jeg hørte om det, faldt jeg næsten ud af min stol, af grin, bare tanken om det. Skildpadder i mit køleskab? Min fantasi løb lidt af med mig, jeg kunne pludselig se: trekantformede bidemærker i mine grøntsager og klo mærker i mit smør. For ikke at tale om, hvad min krybdyr-fobiske veninde, ville sige, når hun ville række ind efter en sodavand og så ser en skildpadde der kigger tilbage på hende - Når jeg nu tænker over det, så vil det måske være det hele værd🙂

Husk, at kontrollere køleskabets temperatur, regn ikke bare med, at temperaturen, står fast på 5 + grader. Termostater, har det med at gå i stykker. Vi har hørt om køleskabe, der begyndte, at fryse, hvor alle skildpadder døde.

De fleste overvintrende skildpadder, har det bedst, hvis de holdes ved en temperatur mellem (4 ° og 8 °), når skildpadderne holdes kunstigt i dvale.

Du kan ikke bare tage, de vågne skildpadder og stille dem ind, i køleskabet. Dyrene skal først gennem en nedkølingsperiode, hvor du samtidig holder helt op med, at fodre skildpadderne. Fodrings-stoppet, skal du begynde med, mindst 3 uger i forvejen. Skildpaddernes tarmsystem, skal være helt tomt ellers ligger foderresterne og rådner, inde i dyret og skildpadden bliver syg og dør.

Vandlevende skildpadder/sumpskildpadder, de skal under dvale perioden, ligge i en plastkasse, med vand.

Du kan give, hver skildpadde, deres egen plastkasse, med vand i. I køleskabet kan dyrene så stilles på en hylde eller stables ovenpå hinanden. Bliver vandet lidt plumret. Tag skildpadden op og skift vandet. Det sker der ikke noget ved.
Benyt et termometer, så du dagligt kan følge, med i, hvad temperaturen er.
Vælger du denne måde, så har du den fordel, at du kan holde øje med dine dyr, gennem hele vinteren. Sker der noget uforudset med skildpaddens vægt eller noget andet, så kan du øjeblikkeligt tage affære.

Pas på gamle køleskabe og deres teknik! Køleskabet må ikke begynde at fryse. - Køleskabet må ikke slukke. Termostaten skal ikke svigte og lade temperaturen stige. Det er set før! Et gammelt køleskab, er efter Skildpadder ABC en alt for nonchlant løsning og giver en alt for stor risiko, at dine sumpskildpadder dør under dvaleperioden. Vi har hørt om mange dødsfald, i køleskabe! Det gør os, skal vi sige det "ikke særlig glad", fordi det sagtens kan undgås. Køb et nyt køleskab. Ja, vel er det ikke gratis, men, slå raske skildpadder ihjel, er heller ikke acceptabelt, efter vores mening. 

Luft ind i køleskabet.

Sumpskildpadden er nu lagt i, en plastikkasse med vand og et låg over sig. Du kan bore nogle huller i låget, hvis du vil.

Sumpskildpadden er nu lagt i, en plastikkasse med vand og et låg over sig. Du kan bore nogle huller i låget, hvis du vil.

Skildpadderne skal være helt i dvale, før de stopper med eller næsten stopper med, at optage ilt.

Du benytter sikkert ikke det køleskab, du har stående, i dit køkken, til skildpaddernes dvale. Men, i stedet for bruger du sikkert et ældre køleskab. Her er gummilisten, sikkert ikke helt tæt, så der vil komme rigeligt med luft ind, til dyrene. Men, for en sikkerheds skyld, vil vi opfordre dig til, at du enten borer et par ventilations huller eller eventuelt tilslutter en luftpumpe (der står uden for køleskabet). Fra luftpumpen, kan du stikke slangen ind gennem dørens gummi-liste. Du kan lade en luft-sten boble op gennem vandet, i et af karrene.

Luk lige døren, vi prøver at sove

Mrs. Neely holder 75 skildpadder i dvale, i sine køleskabe.

Normalt møder vi ikke levende væsner bag køleskabsdøren, måske bortset fra en plet skimmel. Men åbn Shirley Neelys to køleskabe, så finder vi en vrimmel af liv.

På hver hylde, indpakket i viskestykker, slumrer skildpadder gennem vinterdvalen. De mindre skildpadder er lagt i kagedåser. De større landskildpadder ligger side om side på hylderne.

Bemærk. Mrs. Neely har normalt ikke madvarer mellem sine skildpadder, madvarerne er kun stillet  frem for at lave et sjovt foto! 

Andre der fortæller om dvale og skildpadder

Af Tommy Lønstrup Nielsen.


Ved at lægge skildpadden i køleskabet, i dens vinter dvale, er der flere fordele ved, men, det er ikke alle skildpadder, der skal dvales, på denne måde...


De europæiske skildpadde-arter, disse skildpadder graver sig ned, i naturen, mens temperaturen, er lav og vinteren raser, først til foråret, når jordtemperaturen stiger igen og skildpaddernes indre ur, siger forår, graver de sig frem...


Køleskabet er et næsten perfekt opbevaringssted og mere sikkert end f.eks. at overvintre skildpadderne udenfor...


Grunden til at man bruger køleskabet, er fordi temperaturen konstant er 5 grader, betyder, at dyrene kører på vågeblus og ikke fryser ihjel...

Landskildpadder er lagt i dvale. Pas på! Du skal holde meget nøje øje med om teknikken virker og køleskabet ikke begynder at fryse eller går i stå!

Landskildpadder er lagt i dvale. Pas på! Du skal holde meget nøje øje med om teknikken virker og køleskabet ikke begynder at fryse eller går i stå!

En anden ting, som, er en god fordel, er, at der i et køleskab, er en konstant høj luftfugtighed, så skildpadderne ikke dehydrerer, men faktisk optager vand, fra deres omgivelser, hvilket de også gør i naturen, fra jorden, sidst men ikke mindst, er der ikke chancer for, at de dør af iltmangel, da køleskabet bliver åbnet flere gange dagligt...


Nogle underarter, af f.eks. maurisk landskildpadde, går dog ikke i hi, på denne måde. Det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i artens dvaleforhold, inden man forsøger sig med vinterdvale...

---

Landskildpadder der lægges i dvale i køleskabet. Som bundlag i kasserne, kan man benytte kokosfiber, løvfaldsblade, grandnåle, muld eller bark. I naturen graver skildpadderne sig ned i sand, grus og jord, derfor er de materialer helt udmærkede.

Læs meget mere om vinterhi og andre måder at lægge dine landskildpadder i vinterhi: www.marginata.dk 

Pas på teknikken, at køleskabet ikke begynder at fryse, går i stå. Hold dagligt øje med dit køleskab. Det er sket mange gange tidligere, at skildpadder dør fordi man er for nonchlant med opgaven! 

Overdækning af dam

Her ser du andre løsninger, der måske kan hjælpe dine skildpadder gennem vinteren? 

Dækker man dammen over, med klare og gennemsigtige materialer, så danner man et drivhus agtig klima indenunder, der vil holde temperaturen oppe i dammen og sikkert også holde dine skildpadder vågne, gennem vinteren. Er det det vi vil? Sumpskildpadder vil ikke umiddelbart anbefale den vej.

Vi vil heller gå denne vej, at det ret sikkert vil være bedre at lægge nogle ugennemsigtige isoleringsmåtter over dammen, der hviler på rør, træ eller ander materialer. Det vil holde temperaturen stabilt lav og derfor holde skildpadderne i en tryg og rolig dvale. På den måde vil de danske temperatur skift, gennem vinteren, ikke betyde så meget for skildpadderne. Der skal stadigvæk tilføres cirkulation, til bunden af dammen. 

Husk at holde øje med dine skildpadder, gennem helt vinteren.

Isoleringsbolde

Overdækning

Isoleringsmåtte

Guldskildpadder overlever vinterdvale med is på

Nogle skildpaddearter er frosttolerante og kan overleve med isdannelse inde i deres kroppe (så længe isen dannes uden for cellerne). Nogle skildpaddearter kan nedkøle deres kropsvæsker, så de fortsat er flydende, under frysepunktet, i nogle tilfælde helt ned til -15°C, måske endda -30°C.
Bonusfakta: Guldskildpaddens unger (Chrysemys picta) kan på den måde overleve i reden indtil foråret.

Behøver sumpskildpadder, at blive lagt i dvale?

Store guløret terrapiner lever i et akvarium, vinteren over. Om sommeren sættes de ud i dammen igen.

Store guløret terrapiner lever i et akvarium, vinteren over. Om sommeren sættes de ud i dammen igen.

Synes du det hele med dvale, er lidt uoverskueligt, skal skildpadderne lægges i dvale i et køleskab eller skal dyrene blive ude i havedammen vinteren over? I stedet for, kan du simpelhen vælge, at tage dine skildpadder indenfor og have dyrene svømmende i et akvarium. Her kan du indrette et akvarium, med 20-22 grader varmt vand og en solplads på 30-35 grader, med UVB-, og varmepære og alt det andet der hører til.

Vigtigt: Vi anbefaler. Inden du sætter dine inde sumpskildpadder ud i din havedam om foråret, så sænker du vandets temperatur til ca.15 grader eller i det mindste slukker for vandets varmelegemet. Sætter du sumpskildpadder ud i havedammen uden at regulere dyrenes temperatur ned, så risikere du at dine skildpadder bliver forkølet og eventuelt får lungebetændelse og måske dør af det.

På denne måde, kan du nyde dine skildpadder hele året rundt.

Dine sumpskildpadder behøver ikke, at gå i dvale.

Læs mere om: Akvariumindretning

Hibernating Turtles Aren't Dead to the World

Skildpaddens hjerne, måles under dvaleperioden. Rødøret terrapin.

Skildpaddens hjerne, måles under dvaleperioden. Rødøret terrapin.

(Kort oversættelse nedenfor)

Like many freshwater turtles, the slider Trachemys scripta can spend the whole winter resting at the bottom of a cold lake with no oxygen. Are they totally comatose, or do they keep a bit of a light on in their brains? To find out, researchers inserted electrodes into anesthetized turtles' heads. The reptiles’ neurons responded to light and vibration—even when the turtles were deprived of oxygen, the group reports online today in Biology Letters. The team also placed nonanesthetized turtles in cold, oxygen-free water in a dark lab for 2 weeks, to make them think it was winter. When the researchers turned on the lights, the turtles started moving around in their tanks. Warming the water had the same effect. (Oxygen and vibration didn't.) The team concludes that the turtles aren't actually comatose in winter; they're waiting for signs of spring in a state of "slow vigilance."

Medforfatter til artiklen dyrepsykolog Jesper G. Madsen Aarhus Universitet.

Kort oversættelse.
Skildpadder kan overleve, en hel vinter, i dvale uden ilt. Er dyret derfor helt i koma?
Ved hjælp af forskellige undersøgelser, hvor skildpadder lå i et kar med vand, i et kølerum, fandt man ud af, at skildpadder responderer på lys og begyndte at bevæge sig. Ilt tilførsel og vibrationer påvirker ikke skildpadden.
Konklusionen var, at skildpadder ikke er i koma, men ligger og venter på de første tegn på forår.

---

Det er netop ændringer i lys og temperatur, der giver de sumpskildpadder, der lever i Danmark problemer, om vinteren. Vores vinter vejr, er meget ustabilt. Sumpskildpadder begynder først at tage føde til sig når vandets temperatur er over ti grader. Temperatur og lyset ændrer sig, især efter jul, begynder "foråret" måske 4-6 gange. Men, vandets temperatur, når aldrig så langt op, at den vågne sumpskildpadde begynder at tage føde til sig. Kulden vælter ind over dammen igen igen, og sumpskildpadden skal igen gå i dvale, uden føde. Det er ikke sundt for skildpaddens immunforsvar!