google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Mata mata skildpadde (Chelus fimbriata) - Ny art fundet!

Her kan du rigtig se det specielle hoved, en Mata mata har.

Her kan du rigtig se det specielle hoved, en Mata mata har.

Skildpaddens navn Mata mata, det stammer fra spansk og betyder "den dræber, den dræber".

Der er fundet en ny art af Mata mata (Chelus orinocensis)

Udseende - Dyrets skjold ligner et stykke bark, og dens hoved ligner nedfaldne blade. Skildpadden forbliver ubevægelig i vandet, dens hudlapper gør det muligt for skildpadden at falde ind med den omkringliggende vegetation. Skildpadden opnår normalt en længde, som voksen på 40-50 cm. Der findes skildpadder på lidt over 60 cm.

Akvarium - Vandtemperatur 25-28 grader. Temperatur på solplads 34-37 grader. Skildpadden fortrækker lidt sur vand, med en PH på 5-6. Vandets PH kan sænkes med spagnum (uden gødning). Skildpadden svømmer ikke ret godt og vil det meste af tiden, ligge stille på bunden, af akvariet. Der bør ikke være for lyst i akvariet, skildpadden vil gerne have mange huler og gemmesteder. Har du flere skildpadder sammen, er det en god ide at sætte planter i lerpotter, der gør, at dyrene ikke ser på hinanden hele tiden. Det er her især hunnen, der kan være aggressiv og finde på, at bide mindre skildpadder. Du skal være opmærksom på at mata mata skildpadden kan drukne, hvis skildpadden bliver udmattet af ikke at kunne komme op til vandoverfladen og få luft. Det kan ske ved at skildpadden er sat ned i et akvarium, med dybt vand og glas på alle sider. Sørg for at skildpadden enten kan klatre op til vandoverfladen eller fra akvariets bund, kan stå og nå op til vandoverfladen, med sin snorkel. 

Føde i fangenskab - Mata mata æder fisk og hvirvelløse dyr og lejlighedsvis en frø. Du kan lære skildpadden at tage døde dyr, benyt eventuelt en lang kokke/madpincet og bevæg lidt med det døde dyr, så vil skildpadden normalt tage fodret. Sørg for at blande vitaminer og mineraler/kalk i skildpaddens foder. Det er især vigtigt at Mata mata får thiamin B1 og vitamin E. Vi benytter mineral og vitaminer fra ReptiVite 

Mange Mata mata ejer vælger at avle deres egne fisk, som føde, til skildpadden. Her er Guppy og Platy en let fisk at yngle. Det vil være unormalt, at en Mata mata vil æde almindelige sumpskildpaddepiller.

Du bør give de voksne skildpadder føde 1-2 gange om ugen, unger bør have 3-4 gange om ugen.

Skildpaddes gennemsnitlige levealder, er dokumenteret til 40 - 75 år. Enkelte skildpadder er blevet 100 år gamle.

Denne side er opdateret d.28. april 2023

Ny Mata mata skildpaddeart opdaget - (Chelus orinocensis)

Den nyligt beskrevne art Chelus orinocensis findes i Orinoco- og Río Negro-området. Kredit: Mónica A. Morales-Betancourt

Den nyligt beskrevne art Chelus orinocensis findes i Orinoco- og Río Negro-området. Kredit: Mónica A. Morales-Betancourt

Artiklen er Google oversat, med få redigeringer. Tekst af Senckenberg Research Institute og Natural History Museum.

Sammen med et internationalt hold beskrev Senckenberg-forskeren Uwe Fritz en ny art af mata mata-skildpadder baseret på genetiske analyser. Indtil nu har man antaget, at slægten Chelus kun indeholdt en enkelt art (Chelus fimbriata). Den nye beskrivelse nødvendiggør også en revurdering af bevaringsstatus for disse arter, som hyppigt sælges i den illegale dyrehandel. Undersøgelsen blev for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution.

Der er en god grund til mata mata-skildpaddens bizarre udseende: gemt i mudderet under vand, ligner de op til 53 centimeter lange skildpadder - sten dækket af alger. Men når et byttedyr nærmer sig, suger skildpadden den ind, ved pludselig at åbne dens store mund og sluge byttet hel. "Selvom disse skildpadder er almindeligt kendte på grund af deres bizarre udseende og deres usædvanlige fangstmetode, er der overraskende lidt kendt om deres variation og genetik," forklarer professor Dr. Uwe Fritz fra Senckenberg Natural History Collections i Dresden, og han fortsætter, "Indtil nu antog vi, at der kun var én art af de pansrede krybdyr, der levede i Sydamerika."

Denne formodet skildpaddeart, som ikke blev anset for truet, kan være fulde af overraskelser - baseret på genetiske analyser er de ofte opdelt i to eller flere uafhængige arter. "Flere undersøgelser har påpeget, at individuelle mata mata-skildpadder ser anderledes ud i Orinoco-floden sammenlignet med Amazonområdet. Baseret på denne observation besluttede vi at se nærmere på disse dyrs genetiske sammensætning," tilføjer videnskabsmanden fra Dresden.

Ved hjælp af 75 DNA-prøver var forskerne i stand til at vise, at der i modsætning til tidligere antagelser er to genetisk og morfologisk veldifferentierede arter af mata mata- skildpadderDen nyligt beskrevne art Chelus orinocensis lever i Orinoco- og Río Negro-områderne, mens arten kendt som Chelus fimbriata udelukkende er begrænset til Amazonasområdet.

Ifølge undersøgelsen delte de to arter sig i slutningen af ​​Miocæn for omkring 13 millioner år siden. I denne periode begyndte det tidligere Amazon-Orinoco-område at adskilles i de to flodområder, der kendes i dag. Talrige akvatiske dyrearter blev således rumligt adskilt og begyndte at divergere genetisk.

Beskrivelsen af ​​den nye art nødvendiggør også en revurdering af mata mata bevaringsstatus. "Til dato er denne art ikke blevet betragtet som truet, baseret på dens udbredte udbredelse. Vores resultater viser imidlertid, at på grund af opdelingen i to arter er populationsstørrelsen for hver arter mindre end tidligere antaget. Derudover ender tusindvis af disse bizart udseende dyr, hvert år i den ulovlige dyrehandel og bliver konfiskeret af myndighederne. Vi skal beskytte disse fascinerende dyr, før det er for sent," tilføjer undersøgelsens hovedforfatter, professor Mario Vargas-Ramírez, en tidligere forsker fra Senckenberg, som nu arbejder ved National University of Colombia i Bogotá.

Mata mata suger føden i sig

Mata mata har et noget bizart udseende.

Mata mata har et noget bizart udseende.

Skildpadden er kødædende og lever af fisk, padder, ferskvands krebsdyr, muligvis også fugle og små pattedyr, der falder ned i vandet.

Når der kommer en fisk forbi, den næsten helt usynlige Mata mata, måske er det de let bølgende hudlapper, der lokker fisken til. Når fisken eller et andet bytte, er kommet tæt nok på, så åbner mata mata sin mund op, på vid gab, med sådan en fart og samtidig udvider dyret sin strube. Alt det sker så hurtigt, at der skabes et undertryk/vakuum, så byttet sluges helt. 

Mata mata kan ikke tygge, på grund af den måde skildpaddens mund er konstrueret. Skildpaddens underkæbe, består kun af nogle svage, tynde knogler, der endda er adskilt i midten. Det hjælper skildpadden til at kunne sluge byttet helt, med vidt åben mund, på den måde som den gør. Det er en ret speciel konstruktion, for krybdyr, men, almindelig hos fiskene. Selv i komplet mørke, kan skildpadden fange sit bytte.  

Slow motion sug

Mata mata skildpadden, suger levende fisk ind mellem sine kæber.

Reproduktion

Unge af mata mata.

Unge af mata mata.

Parring i naturen er vist aldrig blevet beskrevet.

Æglægning finder sted fra oktober til december, hvor der lægges mellem 12 og 28 æg. Ulig de fleste skildpadder der lever i Amazon området, der foretrækker at grave deres redder, i sandede områder. Så foretrækker Mata mata at grave sin rede, i rådende plantermateriale.

Æggene er næsten sfæriske på 3,5-4 cm i diameter. Udrugningstiden/Inkubationstiden er cirka 200 dage (Pritchard og Trebbau, 1984).

Beskrivelse af Mata Mata

Mata mata.

Mata mata.

Mata mata er en stor ubevægelig skildpadde, som har et stort trekantet fladt hoved, præget med mange knuder. Både skildpaddens hals og hoved er besat med frynsede hudlapper. *Man ved nu, ved hjælp, af laboratorieundersøgelser, at dyrets hudlapper har nerver, der blandt andet reagerer på bevægelse i vandet.

Skildpadden har to føletråde/tuberkler på hagen og yderligere to tråd formede føletråde på kæben, de skulle også have sensoriske nerver, de benyttes sikkert til registrering af bevægelser i vandet. På skildpaddens hoved, sidder der et "hornagtigt" fremspring, der er dyrets lange, snorkellignende snude og en meget stor mund. Den lange snude, gør det muligt for dyret kun at skulle bevæge sig, ganske lidt for at kunne trække vejret. Rygskjoldet har tre langs løbende knoppede køl.

Mata mata er brun eller sort, har et aflangt rygskjold, der kan måle op til 45 cm. som voksen, de er en ret stor skildpadde. Et fuldt ud voksent eksemplar, kan veje 15 kg. Yngre dyr er laksefarvede til rødbrune, sort til grøn meleret, på rygskjoldet. Alger kan dække hele skildpaddens rygskjold, så dyret næsten helt forsvinder. Hoved, hals, hale og lemmer er grålig brune på voksne dyr. Halsen er meget lang, længere end ryghvirvlen, under rygskjoldet. Den voksne Mata mata er en dårlig svømmer, med ben der er beregnet til at gå på en mudret bund, hvorfor de sjældent forlader bunden. Nyfødte og unge skildpadder, svømmer lidt klodset.

Nogle påstå at have set Mata mata skildpadder opnå en skjoldlængde på op til 2 m. Hvilket nu nok er en overdrivelse?

Hannen har en konkav bugskjold/plastron, hvor hunnen har en mere flad bugskjold. Hannen har en længere og tykkere hale end hunnen. Hannens kloak, er placeret på halen, fri af skjoldets bagkant, hvorimod hunnens kloak, sidder på halen, inde under skjoldets kant. Hunnen bliver større end hannen. Skildpadden bliver kønsmodne omkring 5-årsalderen.

Habitat - Mata mata lever i lavvandet, langsomme rindende-, og uklare floder, vandløb, damme, moser og sumpe. Mata mata er strengt taget en helt akvatisk art, skildpadden bevæger sig kun sjælden over land. Skildpadden lever også i brakvand, i den lavere/ydere del af Amazonfloden. Blød og mudret bund, er det foretrækkende underlag, for skildpadden. Skildpadden foretrækker at stå, på lavt vand, hvor dens snude kan nå overfladen for at trække vejret.

Opførsel - Mata mata solbader ikke meget og bruger det meste af sin tid, under vandet, det er næsten kun når reden skal graves, at hunnen er på land. Skildpadden svømmer ikke meget. Dyret lever mest for sig selv, undtagen i parringstiden. Skildpadden er aktiv både nat og dag.

Levested

Den lever i Sydamerika, i det nordlige Bolivia, østlige Peru, Ecuador, østlige Colombia, Trinidad og Tobago, Venezuela, Guyana, Surinam og i det nordlige og centrale Brasilien.
Skildpadden er rapporteret set, i det sydøstlige af Florida. Men, at den skulle have ynglet der, har vi endnu ikke fået bekræftet. Skildpadden er udsat i området, det er sikkert i forbindelse med køb, af skildpadden i en dyrehandel og herefter er blevet for stor, for dens ejer.

Mata mata lever i Sydamerika, i det nordlige Bolivia, østlige Peru, Ecuador, østlige Colombia, Trinidad og Tobago, Venezuela, Guyana, Surinam og i det nordlige og centrale Brasilien.
Skildpadden er rapporteret set, i det sydøstlige af Florida. Men, at den skulle have ynglet der, har vi endnu ikke fået bekræftet. Skildpadden er udsat i området, det er sikkert i forbindelse med køb, af skildpadden i en dyrehandel og herefter er blevet for stor, for dens ejer.

Kamp Kenan fortæller om Mata mata

Denne video er fra YouTube og lånt af Kamp Kenan

Darren Naish om Mata mata på engelsk

Darren Naish

Darren Naish

Her kan du læse 5 interessante artikler, om Mata mata, af Darren Naish.


1. Matamata: Turtle-y awesome to the extreme

2. Matamata: Known to us all since the 1700s

3. Matamata: "Adaptation perfected"

4. Matamata: Turtles that suck, turtles that blow

5. Matamata: Giant fossil matamata turtles

Del siden