google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Sjældne vandlevende skildpadder

Skildpadderne her på siden, de behøver ikke at være sjældne i naturen, men, sjældne i den danske dyrehandel eller slet ikke eksisterende i den danske dyrehandel.

Vi fortæller lidt om de forskellige arter, måske fordi deres udseende er lidt anderledes eller de har nogle spændende overlevelsesmetoder.

Denne side er opdateret d.22. august 2023

Gulnakket skildpadde (Podocnemis unifilis)

Kenan fortælle om denne spændende skildpadde.
Den gulnakkede skildpadde, der er halsvender, de er mest aktive midt på morgenen og om eftermiddagen. Grupper af skildpadder kan ses sole sig, i solen på træstammer eller sten, ude midt i floden, de kan også ligge på kysten.

Hunnen kan opnå en skjoldlængde på op til ca. 50 cm., hannerne bliver højst ca. 40 cm.

Denne skildpadde findes primært i Amazon og Orinoco flodsystemer, i det nordlige Sydamerika, herunder Venezuela, østlige Colombia, det østlige Ecuador, nordøstlige Peru, de Guianas, Brasilien og det nordlige Bolivia.

Skildpadden lægger sine æg, sammen med andre hunner af samme art, hvorefter de voksne skildpadder bliver i området, indtil ungerne er klække om kommet ud af æggene. Det er én af de eneste skildpaddearter vi kender, der "passer" på deres afkom, efter æggene er lagt.

Ungerne kommer først frem i samlet flok, efter deres mødre kalder på dem, med en lavfrekvent lyd, og derefter følger de efter deres mødre opad floden.

Mary flodskildpadde (Elusor macrurus)

Mary River turtle, kan også kaldes punk skildpadden.

Mary River turtle, kan også kaldes punk skildpadden.

Mød her ultra punk-rock skildpadden, der kæmper for overlevelse!

Denne skildpadde er en kort-halset skildpadde, der lever i Mary River, i det sydøstlige Queensland, Australien. Mary River skildpadde er en af ​​Australiens største skildpadder. Dyrets rygskjoldslængde, er målt op til 50 cm. Hannen af Mary River skildpadden har en meget lang og tyk hale, der kan måle op til to tredjedele af skjoldet længde.

Ud over at trække vejret normalt ved vandets overflade, kan skildpadden også indånde ilt, under vandet, det gør skildpadden gennem sin kloak, der sidder under halen. Kloakken indeholder gællelignende strukturer, hvilket giver skildpadden mulighed for at opholde sig op til 2,5 dag i vandet. Skildpadden kaldes derfor også “bum breathers.” 

Teknisk set ånder de med deres anus.

Mary River skildpadden er i fare, for udryddelse, på grund af mange års plyndringer af dyrets redepladser, i 1960'erne og 70'erne, hvor disse skildpadder var meget populære, i Australiens dyrehandel.

Over 15.000 unger blev sendt til butikkerne, hvert år, i løbet af en tiårig periode.

Skildpadden er populær for dets unikke udseende og rolige natur.

Det er en algeart der gror på skildpadden.

Flodskildpadde (Carettochelys insculpta)

Flodskildpadde

Flodskildpadde

Skildpaddens snude, ligner en "grisetryne", skildpadden er den eneste overlevende medlem, af en gammel og engang udbredt familie. 

Flodskildpadden er en meget sky skildpadde, der kun viser sig i overfladen, når de skal trække vejret. Snuden ligner en lille grisetryne. Når skildpadden skal trække vejret, stikker kun snuden over vandoverfladen, så det kan foregå både hurtigt og ubemærket. Flodskildpadderne kan du se i Randers Regnskovs Asienkuppel, hvor man netop kun ser dem nærme sig overfladen, når de skal trække vejret.

Flodskildpadden er en vandlevende skildpadde og det kan man se både på skjoldet og på benene. Skjoldet er fladt og strømlinet, mens benene er omdannet til luffer. For øvrigt den eneste ferskvandsskildpadde med luffer.
Store gamle eksemplarer kan veje over 20 kg.

Flodskildpadden ligner umiddelbart en havskildpadde, da den ligesom havskildpadden har luffer. Lufferne bruges som en slags vinger, når flodskildpadden bevæger sig rundt i vandet. Flodskildpadden er dog ikke nært beslægtet med havskildpadden. Den store lighed skyldes, at både flodskildpadden og havskildpadden er tilpasset livet i de frie vandmasser, hvor det er en fordel at kunne komme hurtig frem.

Når flodskilpadden er neddykket, kan den optage ilt fra vandet gennem nogle små hårlignende udvækster i struben. Derved kan den forlænge sine ophold under vandet.

Hos denne art af skildpadde er det temperaturen i reden, der afgør, om ungerne bliver hunner eller hanner. Ved kølige rede temperaturer udvikles æggene til hanner og ved varme temperaturer udvikles hunner. Denne temperaturafhængige udvikling af kønnene ses også hos krokodiller, andre arter af skildpadder og enkelte firben.

Lokale stammefolk på Ny Guinea opfatter flodskildpadden som et symbol på seksuel forplantning. Ifølge gamle legender straffes man derfor med impotens, hvis man dræber en flodskildpadde.
Det meste af teksten, er lånt fra Randers Regnskov hjemmeside.

Aubry flapskjoldskildpadde (Cycloderma aubryi)

Blødskjoldsskildpadde, med flapskjold, der betyder, skildpadden har hudflapper der sidder på bugskjoldet og folder sig ud over bagben og hale, for at beskytte dem. Se foto af flapskjold nedenfor 👇

Skildpadden hører til blandt verdens 25 mest truede skildpaddearter. 

Skildpadden lever på Madagaskar, hvorfra den stadigvæk smugles til Asien, hvor skildpadden indgår i den traditionelle medicin. Hvor befolkningen tror på, at skildpadden kan være med til at sikre dem et langt liv.

Der er sat programmer i gang, hvor arten opdrættes i fangenskab. Et forsøg på, at forhindre arten i at uddø og i håb om, at kunne genudsætte skildpadden igen, i sit lokale habitat.

Desværre ikke en Aubry flapskjoldsskildpadde, men foto fra en indisk flapskjoldsskildpadde (Lissemys punctata).

Desværre ikke en Aubry flapskjoldsskildpadde, men foto fra en indisk flapskjoldsskildpadde (Lissemys punctata).

Men vi kan tydeligt se hudflapper, der er trukket ud over skildpaddens bagben og hale.

Hilaires tudseskildpadde (Phrynops hilarii)

Tudsehovedskildpadde (Phrynops hilarii). Foto af Haplochromis Wikipedia.

Tudsehovedskildpadde (Phrynops hilarii). Foto af Haplochromis Wikipedia.

Phrynops hilarii er almindeligvis kendt som Hilaires tudseskildpadde eller Hilaires halsvenderskildpadde, der lever i ferskvand.

Skildpadden har en oval, flad skjold, med en maksimal skjoldlængde på ca.40 cm, den kan veje ca. 5 kg.

Skildpadden lever i vandløb, søer og sumpe med rigelig vandvegetation og blød bund.

P. hilarii findes i det sydlige Brasilien (Santa Catarina og Rio Grande do Sul), mod syd og vestpå ind i Uruguay og Argentina, og muligvis også i Paraguay og Bolivia.

Batagur slægten

River Terrapins (Batagur kachuga).

River Terrapins (Batagur kachuga).

Flod terrapiner fyldte engang de store flodsystemer i Syd-, og Sydøstasien, fra Mekong til Ganges. Men, en bred vifte af menneskelige aktiviteter, truer nu ​​disse store skildpadder.

Fem af de seks arter i slægten Batagur er rangeret kritisk truede, af IUCN rød liste og er i overhængende fare for udryddelse, medmindre disse trusler kan fjernes.

Hunnerne kan opnå skjoldlængder på 50 - 70 cm. og veje op til 25 kg. Hanner er betydelig mindre.

Fortsætter nedenfor 👇

Der er seks arter af River terrapins i Batagur slægten.

Der er seks arter af River terrapins i Batagur slægten.

Skildpaddens æg bliver samlet og spises af befolkningen. Denne indsamling er ret let, fordi hunnerne samles, hvert år, på omkring samme tid for at lægge deres æg, på de samme strande og sandbanker år efter år. De store terrapiner fanges og spises. Desværre er det de store skildpaddehunner, der udgør størstedelen, af ​​denne fangst. De er et let bytte, når de kommer op på land og lægger deres æg.

Andre terrapiner fanges, som et biprodukt under fiskeriet eller de drukner i fiskernes net. Denne voldsomme kommercielhøst, af voksne og unge skildpadder, skal opfylde de store krav til fødevarer, i det sydlige Kina. Det er stærkt medvirkende til at decimere populationen.

Del siden