Sælunge - Junge seehunde

Deutscher Text unten👇

Do not touch the baby seal.

Hvornår er en sælungen i nød?

Spættet sælunge. Dyrenes Beskyttelse

Sælungen kan selv

I starten af juni fødes de første spættede sælunger og omkring Skt. Hans fødes der særligt mange. Derfor er der på den tid af året stor sandsynlighed for at spotte sæler på stranden.

De ligger midt i det hele, og det er et underligt syn for mange mennesker som tror, at sælen må være i nød, siden den er endt dér. Det er dog altid vigtigt at holde afstand til sæler, både unger og voksne, da de er vilde dyr, der vil finde det truende, hvis et menneske nærmer sig. Sæler har brug for hvile, derfor kommer de op og lægger sig på stranden, på havnen eller på sten ude i vandet. Sæler kan ikke opholde sig i havet hele tiden. Så selvom det kan se sådan ud, så er sælen sjældent i nød.

Den spættede sæls unge følger i dens første uger moderen rundt. Kommer den bort fra hende, så søger den op på stranden, hvor den ligger og kalder. Det bliver den ved med indtil moderen henter den – hvad hun gør, hvis hun kan få fred til det. Så finder du sådan en unge, er det bedste, du kan gøre at skynde dig at gå langt væk.

Hvis sælen rent faktisk er i nød, så er det vigtigt at du kontakter Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812 som så kontakter Naturstyrelsens vildtkonsulenter, som er de eneste, der har tilladelse til at håndtere maritime dyr.

DET SKAL DU GØRE

1: HOLD DIG PÅ AFSTAND

Hvis sælungen ligger på stranden, så lad den ligge. Det er helt naturlig adfærd. De er vilde dyr, som kan føle sig truede af mennesker, så jo længere væk du holder dig desto bedre.

2: SE EFTER SYNLIGE SKADER

Hvis der er noget galt, så vil sælen have synlige sår eller være meget tynd. Har sælen tydelige skader eller tegn på sygdom, så er det vigtigt at ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812, der ud fra sælens tilstand kan vejlede om, hvorvidt den er i nød.

3: ORIENTER ANDRE

Du kan skrive i sandet eller evt. sætte et skilt i sandet om, at folk skal lade sælungen være.

WANN SIND JUNGE SEEHUNDE IN NOT?

JUNGE SEEHUNDE KÖNNEN SELBST

Ab Anfang Juni werden die ersten Seehundbabys geboren und besonders gegen Ende des Monats werden besonders viele geboren. Daher ist es in dieser Zeit keineswegs ungewöhnlich, junge Seehunde am Strand zu sehen.

Sie liegen manchmal einfach auf dem Strand, was für viele Menschen ein besonderes Erlebnis ist, die dann oft glauben, der Seehund sei in Not und „gestrandet“. Sie müssen jedoch immer darauf achten, Abstand zu den Tieren zu halten, zu jungen wie älteren, da dies Wildtiere sind, die es als Bedrohung ansehen, wenn Menschen ihnen zu nahe kommen. Seehunde benötigen wie alle Tiere Ruhepausen. Daher kommen sie aus dem Wasser und legen sich auf den Strand, auf Steine an Häfen oder vor der Küste. Sie können sich nicht die ganze Zeit im Wasser aufhalten. Sie sind also keineswegs in Not, obwohl es manchem Unkundigen so erscheinen mag.

Die jungen Seehunde bleiben in den ersten Wochen nach ihrer Geburt in der Nähe ihrer Mütter. Wenn sie den Kontakt zur Mutter verloren haben, gehen sie auf den Strand, wo sie dann liegen und rufen. Das machen sie so lange, bis die Mutter kommt und sie abholt – was sie auch macht, wenn sie sich nicht selbst bedroht fühlt. Wenn Sie einen solchen jungen Seehund sehen, ist es also das Beste, so schnell wie möglich von ihm wegzugehen.

SO VERHALTEN SIE SICH RICHTIG

1. Halten Sie Abstand zu den Tieren.

Wenn ein Seehund auf dem Strand liegt, lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist ein ganz natürliches Verhalten der Seehunde. Sie sind Wildtiere, die sich von Menschen bedroht fühlen können. Je weiter Sie von den Seehunden wegbleiben, desto besser.

2. Achten Sie auf sichtbare Verletzungen.

Falls doch einmal ein Notfall vorliegt, wird der Seehund deutliche Verletzungen haben oder sehr abgemagert sein. Wenn der Seehund deutliche Verletzungen oder Zeichen von Krankheiten aufweist, sollten Sie unbedingt die Zentrale der dänischen Tierschutzorganisation Dyrenes Beskyttelses unter der dänischen Telefonnummer 1812 anrufen. Dort kann man aufgrund Ihrer Angaben zum Zustand des Seehunds beurteilen, ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt. Wenn dies der Fall ist, wird die Zentrale des Tierschutzes Mitarbeiter der Naturschutzbehörde (Naturstyrelsen) hinzuziehen, da nur diese die Erlaubnis haben, in solchen Fällen einzugreifen.

3. Informieren Sie andere.

Sie können in den Sand schreiben oder eventuell ein Schild aufstellen, dass man den jungen Seehund in Ruhe lassen und Abstand halten soll.

Tekst Dyrenes Beskyttelse.